Sémantické vyhledávání a PPC
Sémantické vyhledávání je budoucnost PPC reklamy na Googlu. Ve skutečnosti Google neustále mění svůj algoritmus v souladu s tím, jak lidé hledají a jak Google chápe záměry vyhledávajících uživatelů.

V roce 2017 Google překlasifikoval klíčová slova typu „přesná shoda“ ze syntaktické kategorie do kategorie sémantické. Pravděpodobně jste již slyšeli o sémantickém vyhledávání v diskusích týkajících se SEO, ale možná si stejně jako většina lidí stále nejste jistí, jak sémantické vyhledávání vlastně funguje.

Jakmile pochopíte, o co v sémantickém vyhledávání jde, získáte tím podstatný náskok před ostatními inzerenty, což vám umožní tvořit efektivnější a ziskovější kampaně. Pokud chcete využívat výhod sémantického vyhledávání, měli byste nejprve porozumět typům shody klíčových slov v Google Ads. Je nezbytné vytvořit si správnou reklamní strategii, abyste mohli cílit na správné uživatele.

Co je to sémantické vyhledávání?

Sémantické vyhledávání se zaměřuje na význam a záměr vyhledávajících uživatelů, který stojí za zadáním klíčového slova do vyhledávacího políčka. Zaměřuje se na principy sémantiky jazyka a na rozdíl od jiných vyhledávacích algoritmů vychází z kontextu, záměru a konceptu vyhledávacího dotazu.

V Google Ads cílí klíčová slova s volnou shodou na sémantická vyhledávání. Mohou obsahovat synonyma, překlepy, množná a jednotná čísla, stejně tak jako příbuzná slova. Nejdůležitější z nich jsou synonyma, která se používají pouze pro klíčová slova ve volné shodě a nikoli pro jiné typy shody, jako je frázová a modifikovaná volná shoda.

"Volná shoda se snaží odhalit širokou škálu důvodů, proč uživatel hledá konkrétní klíčové slovo, a spouštět vaše reklamy, když si myslí, že záměr uživatele je ve shodě s vaší reklamou."

Přesná shoda se také zaměřuje na sémantické vyhledávání, ale spouští reklamy pouze na dotazy, které mají přesný význam jako zadané klíčové slovo. Reklamy se tak nebudou spouštět na synonymní varianty přesných klíčových slov, ale budou se spouštět na překlepy, množná a jednotná čísla a další podobné typy slov.

Rozdíl mezi přesnou a volnou shodou klíčových slov

Pokud si vezmeme jako příklad klíčové slovo „červené tenisky“, spustí se reklama během následujících vyhledávání:

Volná shoda: „červené tenisky“
Kromě fráze červené tenisky se reklama zobrazí například i na klíčová slova:

• sportovní tenisky
• červené teniksy (překlep)
• rudé tenisky
• boty na běhání
• sportovní obuv

Plus samozřejmě mnoho dalších.

Přesná shoda: „červené tenisky“
Kromě fráze červené tenisky se reklama zobrazí například i na klíčová slova:

• červené teniksy (překlep)
• rudé tenisky

ale nikoli už na výrazy:

• boty na běhání
• sportovní obuv

Do své PPC kampaně tedy zahrňte kombinaci klíčových slov s přesnou shodou i s volnou shodou v ideálním případě do samostatných reklamních sestav. Volná shoda bude zaměřena na hledání „long tail“ výrazů a vaše klíčová slova pro přesnou shodu budou primárně určena pro fráze s vysokým objemem vyhledávání, popřípadě konkurenční výrazy s vysokou cenou za proklik.

Nárůst návštěvnosti

Proč je sémantické vyhledávání pro kampaně Google Ads klíčové?

Sémantické vyhledávání umožňuje oslovit širokou škálu uživatelů, kterých byste jinak nikdy nemohli dosáhnout. Podle Googlu tvoří 15 procent všech vyhledávání každý den dotazy, které ještě nikdy předtím nebyly použity. Většina z nich jsou „long tail“ fráze, které obsahují čtyři nebo více slov.

V případě reklam ve vyhledávání je tento „ocas“ skutečně velmi dlouhý. Jediné klíčové slovo by mohlo spouštět stovky nebo tisíce různých vyhledávacích dotazů, které byste nikdy nemohli najít během výzkumu klíčových slov.

To můžete jasně vidět ve svém přehledu vyhledávacích výrazů, zejména pokud si necháte zobrazit klíčová slova spolu s vyhledávacími výrazy, která je spouštěla. Spousta z těchto unikátních vyhledávacích výrazů může mít vysoký obchodní potenciál, který byste si v žádném případě neměli nechat ujít.

Pochopení záměru u hledání „long tail“ frází je také mnohem snazší než u běžných (short tail) klíčových slov s velkým objemem.

Na následujícím příkladu jasně vidíte rozdíl mezi „short tail“ a „long tail“ vyhledávacími dotazy.

1. Sportovní boty – obecný krátký vyhledávací termín
2. Značkové sportovní boty se slevou – „long tail“ vyhledávací dotaz, který má však vysoký transakční potenciál.

Jak a kdy jej použít?

V Google Ads se sémantického vyhledávání dosahuje pomocí přidání klíčových slov s volnou shodou a několika klíčových slov s přesnou shodou.

PPC specialisté poměrně často při zřizování nových kampaní používají jiné typy shody jako frázovou a modifikovanou shodu. Důvodem je, že klíčová slova s volnou shodou zajišťují spuštění reklamy na širokou škálu vyhledávacích dotazů a mohou tak rychle vyčerpat celý rozpočet, pokud není použit podrobný seznam vylučujících klíčových slov.

K čemu slouží seznam vylučujících klíčových slov

Kromě výzkumu pozitivních klíčových slov, na která chcete spouštět své reklamy, byste měli také provádět důkladný výzkum negativních klíčových slov, na která v žádném případě nechcete, aby se vaše reklama obrazovala. V tomto bodě však mnoho inzerentů selhává. Věnují mnoho času hledání klíčových slov, na která chtějí spouštět své reklamy, ale tráví jen velmi málo času výzkumem negativních klíčových slov. Pokud se však reklama zobrazuje na slova, která nechcete, protože nekonvertují nebo s vaším produktem nesouvisí, utrácíte za tato kliknutí peníze zcela zbytečně.

PPC reklama

Syntaktické versus sémantické vyhledávání

Syntaktické vyhledávání je zaměřeno na pořadí slov ve vyhledávacích frázích nebo blízkých variantách konkrétních slov v těchto frázích.

Například vyhledávací výraz „prodej sportovní obuvi“ spustí reklamu pouze tehdy, pokud jsou ve frázi obsažena všechna tři slova. Existují dva typy shody, které spouští syntaktické vyhledávání, frázová a modifikovaná volná shoda.

Při frázové shodě jsou klíčová slova uzavřena v uvozovkách, například „prodej sportovní obuvi“. Slova ve vyhledávacím dotazu by měla být v tomto pořadí, aby mohla být reklama spuštěna. Vyhledávací dotaz může zároveň obsahovat další slova před a po. Reklamy se nezobrazí, pokud je slovo přidáno do středu fráze.

Klíčová slova s modifikovanou volnou shodou spouštějí reklamy pouze v případě, že vyhledávání obsahuje slova, která jsou označená znaménkem plus, například + prodej + sportovní + obuv. Slova ve vyhledávacím dotazu mohou být v libovolném pořadí. Ve službě Google Ads se klíčová slova ve frázové a modifikované volné shodě používají při syntaktickým vyhledávání.

S použitím výše uvedeného příkladu byste klíčové slovo přidali do dvou typů syntaktické shody:

Frázová shoda: „prodej sportovní obuvi“. Tím se spustí vyhledávání při zadání výrazů:

• prodej sportovní obuvi
• prdej sportovní obuvi (překlep)
• prodej sportovní obuv (jednotné číslo)
• prodej sportovní obuvi Adidas
• levný prodej sportovní obuvi

Nikoli ale:

• prodej levné sportovní obuvi

Modifikovaná volná shoda: + prodej + sportovní + obuv. Tímto způsobem spustíte vyhledávání například na výrazy:

• prodej sportovní obuvi
• prodej obuvi sportovní
• prodej levné sportovní obuvi v Praze
• prdej sportovní obuv

Jinými slovy, výrazy mohou být v libovolném pořadí, obsahovat překlepy i množná čísla, nikoli však synonyma.

Synonyma jsou vyhrazena pro klíčová slova s volnou shodou, která zachycují hledání „long tail“ výrazů.

Pro úspěch v PPC reklamě je velmi důležité pochopení toho, co uživatel svým dotazem skutečně zamýšlel. Jedině tak totiž budete moci zobrazit své reklamy pouze relevantním uživatelům a nabídnout jim přesně to, co ve skutečnosti hledají. Díky tomu získáte nejen lepší konverzní poměr, ale také mnohem vyšší skóre kvality, které se pozitivně odrazí na nižších cenách za proklik.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp