Využití vizuálních prvků ke zvýšení atraktivity obsahu

Visual
Pomozte návštěvníkům rychleji pochopit váš kvalitní obsah pomocí obrázků a dalších vizuálních prvků, které vaše marketingové sdělení přiblíží vašemu publiku.

Člověk je bytost vybavená pěti smysly. Každý z nich je nepostradatelný a pomáhá nám svým specifickým způsobem. Nicméně skutečností je, že zrak sám o sobě odpovídá za 80 % všeho, co jsou lidé schopni naučit se. A přesně to je důvod, proč mají zajímavé vizuální prvky tak velký vliv na úspěšnost zveřejňovaného obsahu.  

Atraktivní vizuální prvky nám umožňují lépe a rychleji porozumět informacím, a proto jsou nesmírně důležitým faktorem při budování značky a realizaci marketingové strategie. Zejména mladí lidé dávají přednost videím a animacím před textem. Obsah je tedy potřeba plánovat s ohledem na publikum, které chceme oslovit, a s přihlédnutím k cílům, kterých chceme dosáhnout. Od samého počátku je potřeba dobře promyslet, jaké druhy fotografií, obrázků, infografik, videí či animací lze přidat k obsahu, a zajistit tak, bude mít u uživatelů adekvátní odezvu.

Říci něco publiku je jedna věc. Ale ukázat to názorně, to je velký rozdíl. Čtení samo o sobě funguje jen do určité míry, člověk totiž zpracovává vizuální prvky podstatně rychleji než pouhý text, takže zahrnutí vizuálů do textu pomáhá upoutat a podchytit návštěvníky vašeho webu . Důvody, proč tomu tak je, jsou jasné:

  1. Lidé dávají přednost vizuálnímu zpracování.
  2. Vizualizace vytváří spojení.
  3. Obsah lze opakovaně využít v různých typech médií.
  4. Vizuální prvky pomáhají upoutat a udržet pozornost.
  5. Vizualizace je zapamatovatelnější.
  6. Vizualizace může pomoci při získávání kontaktů.

Lidé dávají přednost vizuálnímu zpracování

Preference týkající se vizuálního zpracování jsou v současné dynamické době skutečně markantní. V časech plných neustálých změn a nutnosti vše řešit rychle, pokud možno okamžitě, dává většina lidí přednost videím a animacím před textem. Vizuální informace jsou snáze stravitelné a zapamatovatelné – a jsou dostupnější než kdykoli dříve. S příchodem rychlejších telefonů a nástupem vyšší kvality obrazu, rychlejšího připojení k internetu a většího množství obsahu došlo k výraznému posunu v obsahu v důsledku změny preferencí uživatelů. A tento trend bude zcela bez pochyby i nadále pokračovat.

Vizualizace vytváří spojení

Dalším nepopiratelným faktem je, že vizualizace vytváří spojení. Samozřejmě za předpokladu, že jsou použity správné vizuální prvky. Kreativní, podnětné vizuály umožňují vytvoření pevnějších spojení, která jsou založena na emocích a jsou základem úspěchu v oblasti marketingu. Kromě objasnění a zvýšení kvality marketingového sdělení pomáhají firmám také posílit identitu jejich značky.

Vizuální obsah lze opakovaně využívat

Další z výhod je, že vizuální obsah lze opakovaně využívat na různých platformách a prostřednictvím různých médií, aniž by se zvyšovaly režijní náklady na obsah a aniž by se vaše cílové publikum nudilo. Říká se tomu repurposing neboli recyklace obsahu. Můžete například vzít data z průzkumu a sepsat na jejich základě příspěvek na blog. Následně můžete data graficky vyobrazit pomocí koláčového grafu, a nakonec ještě můžete vytvořit třeba animované video. Možností je opravdu mnoho. Vytěžte ze svého obsahu maximum tím, že jej využijete opakovaně a smysluplně pro vaše publikum.

Vizuální prvky pomáhají upoutat

Vizuální prvky pomáhají upoutat a udržet pozornost, což je velmi důležité, neboť průměrný člověk začne být rozptýlený nebo se začne nudit během několika málo sekund. Váš čas na upoutání potenciálního klienta je tedy velmi krátký. Video, infografika a relevantní, vysoce kvalitní fotografie mohou prolomit ledy a oslovit ty, kteří se soustředí jen krátkou chvíli.

Vizualizace je zapamatovatelnější

Když kvalitní a užitečný obsah doplníte o vizuální prvky, je větší pravděpodobnost, že si jej uživatelé déle zapamatují. Většina lidí si vizuální informace uchovává mnohem lépe, jasněji a déle než psaný text. A tato vizuální spojení často zůstávají zachována po dlouhou dobu, někdy i po celý život.

Vizuální obsah vede často k většímu zapojení, takže vám může pomoci při získávání kontaktů. Když tento koncept sladíte s jasným a konzistentním tónem značky, máte velkou šanci na získání potenciálních zákazníků.

Vizuální prvky jako důležitá součást marketingu

Vizuálních prostředků v obsahovém marketingu neustále přibývá – a nikoli bezdůvodně. Vizuální stránka má obrovský dopad na hodnotu obsahu. Ovlivňuje totiž to, jak obsah vaše publikum upoutá, nakolik si ho zapamatují, případně se do něj dokonce zapojí.

Využijte těchto výhod a pomozte návštěvníkům webu rychleji a efektivněji pochopit váš kvalitní obsah pomocí obrázků a dalších vizuálních prvků, které vaše marketingové sdělení posílí a přiblíží je vašemu publiku.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp