Správný design PPC kampaně vám pomůže zjednodušit její správu

Optimalizujte strukturu kampaní
Snažte se udržet své PPC kampaně tak přehledné a jednoduché, jak jen to je možné. Vtiskněte jim pevnou a logickou strukturu, která vám umožní snadnou orientaci a zjednoduší vám jejich správu.

Propagace podnikání pomocí PPC reklam je často poměrně složitá, obzvláště pokud máte velkou kampaň s mnoha klíčovými slovy, což je například u e-shopu běžná situace. Aby vám PPC kampaně přinášely zisk, je nutné je optimalizovat, měřit a vyhodnocovat změny, a na základě výsledků opět optimalizovat. Čím více klíčových slov a kampaní máte, tím složitost správy PPC kampaní roste, často spíše exponenciálním než lineárním způsobem.

Co tedy dělat, jak lze správu PPC kampaně zjednodušit?

I když složitost PPC kampaně nelze vždy zcela odstranit, přesto můžeme její správu alespoň trochu zjednodušit a ušetřit tak čas a energii. Při navrhování reklamních kampaní se soustřeďte na následujících několik vlastností, které by měly vaše PPC kampaně splňovat. Měly by být:

• Užitečné
• Pochopitelné
• Dlouhotrvající
• Minimalistické

Co si pod těmito zásadami představit? Pojďme se na každou z nich podívat víc zblízka.

Užitečnost

Každá PPC kampaň by měla mít jasně definovaný účel směřující k jasně formulovanému cíli. Možná, že tímto účelem je prodej zboží, registrace do newsletteru či něco jiného, ale v každém případě musíte vždy vědět, čeho se pomocí PPC reklamy snažíte dosáhnout. Zajistíte tak, že nebudete vytvářet zbytečně další kampaně, které by se účelem kryly s těmi, které už máte. Pokud máte více kampaní, které se překrývají, je nejen složitější je udržovat, ale navíc i snižujete jejich výkon, jelikož si navzájem konkurují.

Srozumitelnost

Aby byla PPC kampaň dostatečně srozumitelná, musí být strukturována takovým způsobem, aby i někdo kromě designéra pochopil, o co jde. Názvy kampaní i reklamních sestav by měly mít jména podle předem stanoveného systému, ve kterém bude na první pohled patrné, o jakou sestavu či kampaň jde, a kam v celkové struktuře patří. Pokud je struktura názvů zmatená a nedrží se nějakého systému, je mnohem složitější ji spravovat. Jen si představte, že musíte každou kampaň rozkliknout, abyste se podívali, co je uvnitř. Pokud vám to bude jasné už z názvu, ušetříte ohromné množství času a vyhnete se mnoha zmatkům, které v PPC reklamě většinou znamenají finanční ztráty.

Dlouhodobost

Složitá struktura kampaně vede k neustálému a zbytečnému opakování stejné práce.  Návrh kampaně by měl být proto dlouhodobý, abyste se vyhnuli neustálému opakování. Jak na to?

Pokud máte kampaně, které dlouhodobě dobře fungují, měli byste je oddělit od různých pokusných kampaní, které používáte k testování. U těch jsou samozřejmě neustálé změny běžné. Zatímco vaše hlavní kampaně, které vám přinášejí nejvíce zisku, byste měli nechat běžet, a upravovat je jen v případě, kdy změny dostatečně odzkoušíte na pokusných kampaních, na různé pokusy a testování si vytvořte pokusné kampaně, které ve struktuře kampaní dostatečně jasně oddělte od vašich hlavních. S tímto rozdělením počítejte již během návrhu struktury kampaní - vyhnete se tak přílišné složitosti účtu a problémům, které to může způsobit.

Optimalizace struktury PPC kampaně

Minimalistický design

Co si pod tím představit? Jednoduše řečeno, vytvářejte své PPC kampaně tak, aby byly co nejjednodušší, ale přesto dosahovaly požadovaného cíle. Na co přesně je potřeba se zaměřit? Kolik reklam a jaký obsah konkrétně potřebujeme? Jaké nabídky budou přímo sloužit našemu účelu?
V případě potřeby je možné kdykoli přidat další, ale často pravděpodobně zjistíte, že vašim potřebám vyhovuje minimalistický a jednoduchý přístup.

Závěr

Ať už provozujete PPC reklamy na Google Ads, Sklik či na Facebooku, tvorba a správa PPC kampaní není nic jednoduchého. S tím, jak se snažíte své kampaně postupně optimalizovat, může růst i jejich složitost natolik, že budete mít sami problém se v nich vyznat. Snažte se proto udržet své PPC kampaně tak přehledné a jednoduché, jak jen to je možné. Vtiskněte jim pevnou a logickou strukturu, která vám umožní snadnou orientaci a zjednoduší vám jejich správu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp