RSA jsou novým standardem v Google Ads

PPC
Textové reklamy jsou nezbytnou součástí kampaní ve vyhledávání Google. Dosavadní rozšířené textové reklamy však budou nahrazeny responzivními reklamami.

V uplynulých letech Google nabízel řadu různých formátů textových reklam, ze kterých si inzerenti mohli vybrat. Od letošního léta se však výchozím formátem PPC reklamy ve vyhledávání Google stal formát nazvaný Responsive Search Ads neboli RSA. Zatím to však neznamená, že by inzerenti nemohli stávající formát – rozšířené textové reklamy (ETA) používat. Ve skutečnosti budou moci inzerenti zatím stále používat rozšířené textové reklamy, ale nebudou je již moci upravovat ani vytvářet nové.

Co jsou responzivní reklamy ve vyhledávání (RSA)?

Zjednodušeně řečeno se jedná o reklamu, která má mnoho různých verzí nadpisů a popisů. Na základě algoritmu umělé inteligence poté Google rozhodne, jaká kombinace se má použít.  Responzivní reklamy ve vyhledávání dokážou interpretovat různé situace pro různá publika tak, aby byla reklama v každé situaci co nejefektivnější.

Responzivní reklamy ve vyhledávání jsou inovativní formou reklamy, která umožňuje inzerentům zařadit do svých reklam více popisů a nadpisů. Můžete vytvořit až patnáct nadpisů a čtyři popisy najednou. Více kombinací nadpisů a popisů pomáhá vybrat ty, které jsou nejúčinnější.

Responzivní reklamy ve vyhledávání zavedl Google již v roce 2018 jako nový formát textové reklamy, který využívá strojové učení k poskytování jedinečných kombinací textu, které dokážou lépe upoutat pozornost konkrétního uživatele, což vede ke zvýšení návštěvnosti webových stránek. Strojové učení je jedním z nejlepších nástrojů, které vám pomohou dosáhnout vyšší míry prokliků a zlepšení konverzního poměru na webových stránkách vaší firmy.

Díky tomu, že responzivní reklamy umožňují použít čtyři nadpisy a patnáct popisů, můžete dosáhnout až 32 670 různých verzí téže reklamy. Díky využití pokročilé umělé inteligence poté algoritmus  vyhledávače najde nejefektivnější kombinaci nadpisu a popisu, aby propagoval vaši firmu právě pomocí této reklamy.

Díky responzivním reklamám ve vyhledávání je správa textových reklam mnohem jednodušší. Na každou část inzerátu se pohlíží jako na "aktivum". Tato aktiva jsou Googlem porovnávána za účelem nalezení nejlepší kombinaci pro vaši kampaň. Responzivní reklamy ve vyhledávání vám tak ubírají obrovský kus práce a dynamicky se přizpůsobují na základě vyhledávacích dotazů uživatelů. Díky této úspoře času budete mít poté více času na tvorbu inovativních strategií a rozvoj vašeho podnikání.

Výhody a nevýhody RSA

Pomocí funkce Responsive Search Ads přebírá Google iniciativu při správě a navrhování kombinací jednotlivých textů reklam a jejich titulků na základě vyhledávacího dotazu. Nebudete proto muset trávit značné množství času testováním a ověřováním svých reklam a tento ušetřený čas můžete využít mnohem lépe.

Technologie strojového učení optimalizuje vaši PPC kampaň za vás a vytváří relevantní a spolehlivý obsah.

I přes nesporné výhody však responzivní reklamy ve vyhledávání přináší i některé nevýhody. Obvykle totiž nemáte přístup k plné kontrole toho, co se bude v textových reklamách zobrazovat, a jedna chybějící informace plynoucí z nevhodné kombinace může změnit celý význam vašeho reklamního sdělení. Musíte si proto dát více práce s nastavením toho, aby každý titulek dával smysl sám o sobě, bez ohledu na to, jaká kombinace je použita.  Kromě toho sestavení responzivní reklamy ve vyhledávání obvykle zabere více času, protože musíte vymyslet mnohem více titulků a popisů.

PPC reklamy

Co jsou to rozšířené textové reklamy?

Rozšířená textová reklama umožňuje vytvořit tři nadpisy, dva popisy a zobrazovací adresu URL. Tato funkce vám pomůže sdělit lidem další dodatečné informace o vaší nabídce. V rozšířených reklamách můžete použít tři 30znakové titulky a dva 90znakové popisy.

U rozšířených textových reklam můžete mít větší pocit kontroly nad obsahem inzerátu ve srovnání s inzeráty v responzivním vyhledávání. Rozšířené textové reklamy vám dávají možnost zvolit si nadpisy a popisy kampaní, které se budou zobrazovat pro konkrétní klíčové slovo. Tento nástroj vám také umožňuje zvolit kombinace obsahu reklamy, které mají podle vás větší relevanci.

Rozšířené funkce textové reklamy byly navrženy tak, aby podpořily a maximalizovaly vaši prezentaci  ve výsledcích vyhledávání. Mezi jednu z jejich největších výhod patří to, že zvyšují výkonnost výsledků mobilního vyhledávání s cílem získat více kliknutí a kontaktů na vaše webové stránky. S růstem automatizace se však tento typ reklam stal podle Googlu zastaralým, rozšířené textové reklamy tak budou během letošního roku nahrazeny právě responzivními reklamami ve vyhledávání. Ve srovnání s responzivními reklamami ve vyhledávání totiž nabízejí rozšířené textové reklamy menší flexibilitu a méně prostoru pro obsah popisů reklam.

Měli byste používat rozšířené textové reklamy, nebo responzivní reklamy ve vyhledávání?

Kterou testovací reklamu použít, záleží především na potřebách vaší firmy. Jak rozšířené textové reklamy, tak responzivní reklamy ve vyhledávání nabízejí řešení pro zajištění relevance ve vaší PPC kampani. Pokud se chcete rozhodnout pro reklamní kampaň, která nabízí stejný titulek pro všechny reklamy bez ohledu na produkt a služby uvedené v jednotlivých reklamách, pak se musíte přiklonit spíše k rozšířeným textovým reklamám. Na druhou stranu, pokud si přejete spustit komplexní reklamní kampaň spravovanou umělou inteligencí Google, pak mohou být pro vaši firmu ideální volbou responzivní reklamy ve vyhledávání.

Jak bylo uvedeno výše, u rozšířených textových reklam máte přístup k plné kontrole nad věcmi, které mají být přidány nebo nepřidány do nadpisů a popisů inzerátů, zatímco u responzivních reklam ve vyhledávání tuto kontrolu nemáte, protože vše řídí strojové učení. Bez ohledu na to, který nástroj používáte, vám Google zaručuje pravidelnou zpětnou vazbu, která vám pomůže zlepšit kvalitu vaší reklamní kampaně.

Jaké jsou nové změny pro inzerenty?

Od léta letošního roku se stanou responzivní reklamy ve vyhledávání výchozím typem reklam v Google Ads. Neznamená to ovšem, že by původní rozšířené textové reklamy nebylo možné používat. Nebude pouze možné nové rozšířené reklamy vytvářet nebo je upravovat. Budete je moci pouze pozastavit a opětovně spustit. Pokud se tedy nechcete rozšířených reklam zatím vzdát, vytvořte si potřebné PPC kampaně nyní, než bude možnost jejich tvorby vypnuta.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp