Kombinace inbound marketingu a inbound SEO jako cesta k úspěchu

online marketing
Inbound SEO a inbound marketing fungují v dokonalé symbióze. Efektivní inbound marketing se neobejde bez komplexní strategie v oblasti SEO.

Cesta ke zlepšení výkonnosti marketingu nemusí být nutně lemována vyššími investicemi do reklamních kanálů a do náboru nových zaměstnanců. Místo toho můžete zkusit investovat do úsilí kombinace inbound marketingu a inbound SEO.

Co je inbound marketing?

Inbound marketing je vysoce sofistikovaná strategie využívající kvalitní, dobře zacílený obsah k přilákání zákazníků. Kombinuje SEO, obsahový marketing, PPC reklamy a organické sociální sítě. Zaměřuje se na využití správného druhu informací k přilákání konkrétního publika. Inbound marketing pomáhá zvýšit návštěvnost, zviditelnit značku, generovat kvalitní leady, zvýšit důvěru u publika a zajistit dlouhotrvající efekt.

Co je inbound SEO?

Inbound SEO je proces optimalizace marketingového obsahu, jehož cílem je dostat jej na vyšší pozici na stránce s výsledky vyhledávání (SERP), a umožnit tak cílovému publiku, aby váš obsah jednoduše našlo a mohlo realizovat žádoucí aktivity.

Kombinace inbound marketingu a inbound SEO

Inbound SEO je další způsob, jak přilákat potenciální zákazníky, a proto může být perfektním rozšířením inbound marketingu. Přechod na inbound marketing založený na SEO vyžaduje spolupráci celé řady týmů a oddělení. Je totiž nutno sladit obsahový marketing, SEO, sociální média, generování poptávky a marketingové operace. Inbound marketing a inbound SEO fungují v podstatě v jakési symbióze. Vyvinout účinnou strategii inbound marketingu bez komplexní strategie SEO je obtížné. Pokud chcete zkombinovat to nejlepší z obojího, máte před sebou celou řadu úkolů. Budete muset:

 

 • definovat cílové publikum,
 • přiřadit kanály a typy obsahu ke správným fázím trychtýře,
 • zapojit správné členy týmu,
 • provést revizi obsahu,
 • určit priority pro tvorbu užitečného obsahu,
 • investovat do rozvoje kultury SEO,
 • vybudovat autentickou prezentaci na sociálních sítích.

 

Definování cílového publika

V první řadě je potřeba určit profil ideálního zákazníka, abyste zjistili, kdo jsou vaši ideální zákazníci, jaké hodnoty sdílejí, jaké jsou jejich hlavní zájmy a podobně. A pomůže vám to zjistit, jaké mají potřeby a problémy. Díky tomu budete schopni vytvořit obsah, který jim nabídne řešení. 

 

Přiřazení kanálů a typů obsahu ke správným fázím trychtýře 

Strategie inbound marketingu je založena na konceptu trychtýře, který se zužuje s tím, jak se zákazníci blíží k rozhodnutí. Každá firma má jiný marketingový trychtýř, nicméně většina z nich se dělí na tři fáze: horní část (fáze povědomí), střední část (fáze získávání informací a úvah) a spodní část (fáze konverze).

 

Zapojení správných členů týmu

Chcete-li dosáhnout úspěšného inbound marketingu, budete muset zapojit hned několik týmů. Patří mezi ně:

 • tým odpovědný za obsah,
 • tým odpovědný za SEO,
 • tým odpovědný za generování poptávky,
 • tým odpovědný za sociální sítě,
 • marketingový tým.

 

Revize obsahu

Jedním z problémů většiny týmů odpovědných za obsah je, že tráví čas vytvářením nového obsahu, aniž by pochopily rozsah, hodnotu a dopad svého stávajícího obsahu. Vytvářet obsah jen pro vytváření obsahu nebo zaměřit se na vytváření velkého objemu obsahu v určitém časovém rámci, to jsou začátečnické chyby, kterých se dopouští spousta marketérů. Základem správného obsahového marketingu je vytvářet obsah, který se zaměřuje na konkrétní potřeby zákazníků. A právě revize obsahu může týmům pomoci zjistit, které stávající zdroje vykazují slušnou výkonnost a které jsou naopak neefektivní. Analýzou stávajícího obsahu lze identifikovat trendy a získat informace o tématech a formátech obsahu, které u publika nejlépe rezonují. Teprve pak je záhodno přikročit k definování plánu pro tvorbu nového obsahu.

 

Určení priorit pro tvorbu užitečného obsahu pro všechny kanály

Algoritmus Google upřednostňuje obsah psaný pro lidi a snižuje organickou viditelnost obsahu psaného výhradně pro vyhledávače. Proto je potřeba, aby obsah, který vytváříte, odpovídal potřebám vašeho publika. Využívání obsahu generovaného umělou inteligencí není kýženou zkratkou k umístění na prvních pozicích na SERP. Preferování autentického, užitečného obsahu je i nadále nejlepším přístupem k získání loajálních zákazníků. 

 

Investice do rozvoje kultury SEO

Vytvoření kultury SEO znamená, že všichni členové marketingového týmu a také ostatní týmy v celé firmě chápou a uznávají hodnotu, kterou SEO přináší, a jsou ochotni začlenit SEO do svých aktivit. Kulturu SEO lze začít vytvářet například zaškolením týmu odpovědného za obsah do osvědčených postupů, a zajistit tak vyšší (a kvalitnější) návštěvnost.

 

Vybudování autentické prezentace na sociálních sítích

Údaje společnosti Google ukazují, že 40 % generace Z preferuje vyhledávání na TikToku a Instagramu před vyhledáváním na Googlu. Z toho vyplývá, že je vrcholně důležité budovat autentickou prezentaci na sociálních sítích. Kvalitní prezentaci, která rozšíří firemní úsilí v oblasti inbound marketingu a bude vyprávět příběh značky způsobem, který osloví cílové publikum. Investujte do kanálů, které vaše publikum používá – u každé firmy jsou to jiné kanály. Zjistěte, které kanály mohou být pro vaši firmu přínosem a sledujte a zkoumejte i nově vznikající nebo netradiční sociální média.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Lucie Formanová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp