Knihovna aktiv Ads Creative Studio přichází do Google Ads

Knihovna aktiv Ads Creative Studio
V současné době je knihovna aktiv v uzavřené beta verzi a zobrazuje všechny existující obrazové zdroje, které má inzerent ve svém účtu.

Knihovna aktiv (Asset Library) může inzerentům umožnit zlepšit jejich pracovní postupy. Můžete například nahrát obrázek a ten pak opakovaně používat v různých kampaních. Kromě toho ji lze použít k dynamizaci jakékoli standardní kreativy Rich Media tím, že se v průběhu kampaně vymění obrázky nebo videa. Knihovnu aktiv lze také použít k umístění dynamických aktiv a odkazovat na ně z dynamického kanálu.

Další informace o Knihovně aktiv

  • Knihovna aktiv je v současné době v uzavřené beta verzi; Google zatím neoznámil, kdy ji zavede pro všechny inzerenty.
  • Knihovna aktiv bude zobrazovat všechna existující obrazová aktiva, která má inzerent ve svém účtu. V tomto zobrazení si inzerenti mohou vybrat, zda chtějí vyhledávat mezi stávajícími aktivy, nebo vytvářet nová aktiva.
  • Knihovna aktiv byla poprvé představena v červnu 2021 spolu se spuštěním aplikace Ads Creative Studio, která sjednocuje nástroje, jež se dříve nacházely v aplikacích YouTube, Display & Video 360 a Campaign Manager 360. Funkce se začala zavádět v prosinci 2021.

Proč jsme z toho tak nadšení?

Specialisté na PPC reklamu a inzerenti mohou pomocí nové funkce Asset Library zlepšit svůj celkový pracovní postup. Například byste mohli zveřejnit jeden obrázek a pak ho použít v mnoha reklamách. Lze ji také použít k tomu, aby se jakákoli standardní kreativa Rich Media stala dynamickou změnou obrázků nebo videí během běhu kampaně. To znamená, že můžete snadno přepínat a optimalizovat vizuály všech svých PPC kampaní a celý proces optimalizace je tak bezproblémový. V knihovně aktiv se také zobrazí všechny existující obrazové prostředky v účtu inzerenta. Inzerenti mohou pomocí tohoto zobrazení vyhledávat stávající aktiva nebo vytvářet nová.

Kde najdu knihovnu aktiv?

Nemějte obavy, pokud se vám stále nedaří zobrazit Knihovnu aktiv ve vašem účtu Google Ads. Funkce je stále ve fázi BETA a Google zatím neuvedl, kdy bude zpřístupněna dalším marketérům.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp