Google Ads: Spravujte rozpočet efektivně!

Google Ads
Při tvorbě efektivního rozpočtu vždy zvažte počet kampaní a vyberte si vhodnou strategii, která Vám bude nejvíce vyhovovat. Jak na to?

Jedna z prvních věcí, kterou si musíte naplánovat, než napíšete svou první PPC reklamu, je, kolik za ni budete každý měsíc schopni utratit. Rozpočet pro PPC kampaň by měl brát v úvahu několik faktorů, jako je objem návštěvnosti, odhadovaná cena za proklik, místní konkurence a očekávaný výkon. Máte stanovený rozpočet? Je čas podívat se, jak ho v Google Ads efektivně spravovat!

Denní rozpočty

Jak fungují denní rozpočty kampaní?

Výchozím a pravděpodobně nejpoužívanějším způsobem správy výdajů nejen v Google Ads, ale i v jiných reklamních systémech, je používání denního rozpočtu.

Google Ads Vám místo pouhého zadání měsíčních či ročních výdajů umožní zadat částku, kterou byste chtěli denně za reklamu utratit. Nejjednodušší je vydělit svůj měsíční rozpočet číslem 30,4 (průměrný počet dní v měsíci) a tuto částku nastavit jako denní výdaje. Měsíční částka nebude přesažena, ale nastavený denní rozpočet nelimituje skutečný denní rozpočet. Google může v průběhu měsíce jakýkoliv den vyčerpat více peněz a jiný den naopak méně. 30,4 násobek denního rozpočtu však nebude měsíčně překročen.

Proč používat denní rozpočty?

Důvod je jednoduchý. Denní rozpočty jsou flexibilní a snadno se ovládají. Vaše reklamy tak budou optimalizovány tím nejlepším způsobem. Denní rozpočty jsou ideální především pro firmy, které  provozují několik kampaní najednou a mohou tolerovat mírné výkyvy v celkových výdajích. Využijete je také pro kampaně, které mají trvale dobrý výkon nebo pro kampaně, na které máte vyhrazený rozpočet.

Jaké jsou nevýhody denních rozpočtů?

Spravujete-li více kampaní v rámci jednoho Google Ads účtu, může pro Vás být komplikované spravovat celkové výdaje. Je obtížné přesně stanovit, kolik za měsíc utratíte, když každá z kampaní může utratit nulu až dvojnásobek Vašeho denního rozpočtu. Při odhadování výdajů je ideální využívat přehled rozpočtu Google Ads.

Sdílené rozpočty

Jak fungují sdílené rozpočty kampaní?

Sdílené rozpočty byly zavedeny, aby Google usnadnil inzerentům správu více kampaní současně v rámci jednoho účtu. Inzerenti tak mohou používat stejný denní rozpočet pro několik kampaní zároveň. Pokud je spuštěno v rámci jednoho účtu pět reklam současně, je možné namísto denního rozpočtu 100 Kč pro každou reklamu vytvořit jeden sdílený rozpočet 500 Kč na den a použít je na všech pět kampaní. Každá kampaň tak může utratit jinou částku, avšak celkový denní rozpočet nepřekročí sdílený denní rozpočet (tj. v našem případě 500 Kč/den).

Sdílené rozpočty je možné nastavit v Google Ads přes ikonu Nástroje a nastavení. Zde je zapotřebí vybrat Sdílenou knihovnu a následně Sdílené rozpočty. Pokud v budoucnu vytvoříte novou kampaň, můžete sdílený rozpočet upravit a zahrnout do něj nově vytvořenou kampaň.

Proč používat sdílené rozpočty?

Jak již bylo řečeno, sdílené rozpočty mohou usnadňovat správu jednotlivých rozpočtů. Pomoci Vám mohou také s efektivním přerozdělováním rozpočtů mezi kampani různých velikostí. Kampaně s větším objemem mohou čerpat denní rozpočet menších kampaní, které by svůj denní rozpočet samy nevyčerpaly. Jedná se tedy o efektivní přerozdělování financí.

Sdílené rozpočty také využijete především v situacích, kdy máte několik kampaní, které sdílejí podobný cíl a očekávají podobný výkon. I přesto, že se zdá, že jsou sdílené rozpočty nejideálnější variantou pro účty s více kampaněmi, může mít Vaše nejúčinnější kampaň nadále svůj samostatný rozpočet a sdílený rozpočet můžete rozvrhnout mezi ostatní kampaně.

Jaké jsou nevýhody sdílených rozpočtů?

Hlavní nevýhodou je ztrácení určité kontroly nad výkonem jednotlivých kampaní. Pravděpodobně totiž ze sdíleného denního rozpočtu 500 Kč na den Google Ads nepřerozdělí výdaje rovnoměrně mezi Vašich pět kampaní (tj. 100 Kč na den na každou kampaň). S větší pravděpodobností nastane situace, kdy 400 Kč půjde na jednu kampaň a zbylých 100 Kč na zbylé čtyři. Dobře fungující kampaň s menším objemem může být pohlcena větší kampaní. Do sdílených rozpočtů navíc nelze přidat kampaně, které používají některé strategie automatického nabízení cen.

Celkové rozpočty kampaní

Jak fungují celkové rozpočty kampaní?

Existují kampaně, u kterých je složité plánovat denní rozpočty. Je tomu tak především u krátkodobých videokampaní. Těmto kampaním tak můžete nastavit celkový rozpočet kampaní. Inzerent u ní může nastavit celkovou částku, kterou chce za kampaň vynaložit. Google se následně pokusí využít celkový stanovený rozpočet kampaně rovnoměrně až do nastaveného data konce kampaně.

Proč používat celkové rozpočty?
Celkové rozpočty kampaní téměř odstraní stres z nutnosti spravovat denní rozpočet pro videoreklamy. Nemusíte si tak dělat starosti s tím, jak Google rozděluje Váš rozpočet během měsíčního období.

Jaké jsou nevýhody celkových rozpočtů?

Největší nevýhodou je to, že je možné využívat celkové rozpočty pouze u videokampaní. Navíc je pro jejich využití nutné znát datum zahájení a ukončení kampaně. Dejte si pozor, že po vytvoření kampaně není možné již změnit rozpočet z celkového na denní.

Automatická rozpočtová pravidla

Jak fungují automatická rozpočtová pravidla?

Automatická rozpočtová pravidla ulehčují ve značné míře inzerentům práci. Díky nim můžete sledovat, zvyšovat či snižovat, ale i pozastavovat rozpočty kampaní v závislosti na nastavené libovolné sadě kritérií.

Nové automatické pravidlo nastavíte pod ikonkou Více a následně vybráním kolonky Vytvořit automatické pravidlo. Google po vytvoření pravidla v určitém čase provede nastavenou akci s některými Vámi zvolenými kampaněmi za určitých podmínek.

Nastavit je možné následující:

  • Použít pro (povinné): Vyberte, zda Google pravidlo použije u veškerých či pouze u zvolených kampaní.
  • Akce (povinné): Jakou akci by mělo pravidlo vykonat? Můžete povolit či pozastavit kampaně, změnit rozpočty, změnit štítky nebo odeslat kampaň e-mailem.
  • Podmínky (volitelné): Jaké podmínky musí být splněny, aby mohl Google pravidlo aplikovat? Nastavit můžete například překročení rozpočtu nebo aktuální výkon.
  • Frekvence (povinné): V jaké frekvenci má Google kontrolovat podmínky a spouštět pravidlo? Pravidla je možné spouštět denně, týdně, měsíčně, ale dokonce i každou hodinu či v přednastavený čas.

Pro lepší pochopení pro Vás máme konkrétní příklad. Máte-li stanovený maximální měsíční rozpočet na reklamní kampaň, můžete při jeho překročení použít pravidlo pro zastavení kampaně. Pokud například nechcete, aby reklama překročila výdaje 4000 Kč za měsíc, můžete skvěle využít automatické rozpočtové pravidlo. Reklama se tak s dosažením výdajů v částce 4000 Kč za měsíc zastaví a Vás nemusí trápit převýšení rozpočtu. Vyhnete se tak zbytečně obtížné situaci, jako je překročení plánovaného rozpočtu či přílišné plýtvání peněz v kampani s nedostatečným výkonem.

Proč používat automatická rozpočtová pravidla?

Své využití najdou automatická rozpočtová pravidla především u pokročilých uživatelů, kteří spravují více účtů či nemají tolik času na kontrolu kampaní. Poslouží Vám skvěle jako stopka proti nadměrnému plýtvání peněžními zdroji.

Jaké jsou nevýhody automatických rozpočtových pravidel?

Automatická rozpočtová pravidla mohou kromě užitku přinést také velké množství škody. Před vytvořením a odesláním pravidla je tedy vždy nutné si nachystané pravidlo řádně zkontrolovat. Skvěle Vám k tomu poslouží jednoduchá pomůcka: Chci, abych zasahovala do těchto kampaní, pokud se stane toto, v tuto dobu.

Pokud sdílíte účet s více správci, nezapomeňte je o nastaveném pravidlu informovat. V opačném případě by mohli být při nejmenším velmi zmatení, co se děje s Vašimi kampaněmi, pokud budete například na dovolené.

 

Limit měsíční útraty

Jak funguje limit měsíční útraty?

Velmi užitečným nástrojem Google Ads je nastavení měsíčního limitu útraty za reklamní kampaň. Kampaně tak díky tomu neutratí více, než jim správce dovolí. Limit měsíční útraty je nezávislý na ostatních zmíněných možnostech a účinně zastaví zobrazování reklam klidně i v polovině měsíce, pokud byl již stanovený budget vyčerpán. Reklama bude pozastavena až do prvního dne měsíce následujícího, kdy se limit opět pro nový měsíc obnoví.

Pokud chcete měsíční limit nastavit, vyberte ve Vašem Google Ads účtu možnost Nástroje a nastavení. Následně přejděte na část Fakturace a Nastavení. Měsíční limit zde nastavíte a na stejném místě ho můžete následně i změnit či deaktivovat, pokud chcete manuálně navýšit limit pro konkrétní měsíc.

Proč používat limit měsíční útraty?

Limit měsíční útraty slouží jako skvělá prevence nadměrných výdajů ve Vašem Google Ads účtu. Pamatujte si však, že nastavení limitu nenahrazuje řádnou správu rozpočtu reklamní kampaně.

Jaké jsou nevýhody limitu měsíční útraty?

Měsíční limity natvrdo zastaví kampaně, jestliže jste překročili stanovený rozpočet. Dejte pozor na to, že měsíční limit zastaví veškeré Vaše kampaně. Nebudou se tak zobrazovat ani Vaše nejvýkonnější kampaně či kampaně, které startují například na konci měsíce. Buďte tedy v nastavování této funkce velmi opatrní.

Rozpočty reklamních kampaní je zapotřebí spravovat moudře

Při tvorbě efektivního rozpočtu vždy dbejte na to, jaké jsou Vaše maximální možné měsíční výdaje za reklamu. Zvažte počet kampaní a vyberte si vhodnou strategii, která Vám bude nejvíce vyhovovat. Pamatujte, že s rostoucím účtem Google Ads je zapotřebí strategie revidovat. Pokud na revizi nechcete být sami či potřebujete ohledně nastavení PPC strategie poradit, neváhejte kontaktovat naše odborníky.

Zajímá Vás, jak snížit náklady na PPC kampaně bez snižování výkonu? Pak byste neměli minout náš další článek.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp