Má věk domény vliv na hodnocení Google?

SEO tipy
V článku se dozvíte, jaký má stáří domény vliv na hodnocení webu ve vyhledávání Google.

Otázka, zda má stáří názvu domény vliv na pořadí ve vyhledávání Google, dlouho zaměstnávala SEO specialisty. Pozorování naznačují, že starší domény mají tendenci dosahovat lepších pozic ve výsledcích vyhledávání. Nicméně, závislost na korelacích může být klamná, a to nejen v oblasti SEO. I když existuje jistá korelace mezi stářím domény a pozicemi ve vyhledávání, není to automatický návod na úspěch. Google neustále aktualizuje své algoritmy a bere v úvahu mnoho faktorů při určování pořadí výsledků vyhledávání, z nichž stáří domény je jen jedním z mnoha. Je důležité si uvědomit, že korelace nemusí vždy znamenat kauzalitu a že úspěšná SEO strategie by měla brát v úvahu širokou škálu faktorů, nikoli pouze stáří domény. 

Co na to říká Google?

John Mueller ze společnosti Google se vyjádřil k tématu stáří domén s tvrzením, že stáří domény není rozhodujícím faktorem pro úspěch ve vyhledávání. Tato stanoviska podtrhují skutečnost, že Google se zaměřuje na relevanci a kvalitu obsahu, nikoli na věk domény, při určování pořadí výsledků vyhledávání. To znamená, že i nové domény mohou dosáhnout vysokých pozic, pokud nabízejí užitečný a relevantní obsah pro uživatele. Tato perspektiva klade důraz na důležitost obsahu a kvality webových stránek při tvorbě efektivní SEO strategie, a nejen na stáří domény.

Proč mnozí lidé věří, že na stáří domény záleží?

SEO specialisté téměř dvacet let věřili, že na stáří domény záleží, že je dokonce důležitým faktorem hodnocení.

Tato myšlenka se možná vyvinula z patentu, který si Google podal pod názvem Vyhledávání informací na základě historických dat.

Patent zmiňoval domény v souvislosti s historickými daty. Patent však ve skutečnosti neříkal to, co si SEOspecialisté mysleli, že dělá. Jejich výklad tohoto patentu byl stoprocentně nesprávný.

Patent má celou část s názvem Informace související s doménou, kde se informace související s doménou používají k identifikaci spamových stránek.

Identifikace spamových webů není totéž jako udělování bonusových bodů za hodnocení, pokud je doména zaregistrována již dlouhou dobu. Patent uvádí, že používá údaje o doméně k zachycení expirovaných doménových jmen používaných spammery:

"Osoby, které se pokoušejí oklamat vyhledávače (spam), často používají expirované domény a snaží se získat co největší návštěvnost, než budou odhaleny. Informace týkající se legitimity domén mohou vyhledávače využít při bodování dokumentů spojených s těmito doménami."

Dále uvádí, že normální weby mají obvykle domény, které jsou registrovány po dlouhou dobu, což není případ těchto domén.

Zde si SEO specialisté patent špatně vyložili. Tyto informace se nepoužívají k hodnocení "legitimních" domén. Údaje o registraci se používají k vyhledávání spamových webů.

Stáří domény se používá k identifikaci spamu

Za hodnotné (legitimní) domény se často platí několik let dopředu, zatímco nelegitimní domény se zřídka používají déle než rok. Proto lze datum, kdy doména v budoucnu vyprší, použít jako faktor pro předpověď legitimity domény, a tedy i dokumentů s ní spojených."

Toto tvrzení je v kontextu identifikace "nelegitimních" domén. Není tam nic, co by hovořilo o podpoře legitimních domén, pouze pro identifikaci spamových domén.

Z toho je opravdu jasné, že informace o historii domén slouží k vyhledávání spamu, nikoli ke generování signálu pro hodnocení.

V téže části se hovoří o použití informací o historii DNS pro identifikaci spamových webů:

"Analýzou těchto údajů v průběhu času pro danou doménu lze identifikovat nelegitimní domény.

...seznam známých špatných kontaktních informací, jmenných serverů a/nebo IP adres může být identifikován, uložen a použit při předpovídání legitimity domény...".

Nakonec patent uvádí, že novost jmenného serveru nemusí být nutně špatná, ale spíše novost údajů jmenného serveru A dalších datových bodů dohromady může znamenat, že doména je spam.

"Novost jmenného serveru nemusí být automaticky negativním faktorem při určování legitimity související domény, ale v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou faktory popsané v tomto dokumentu, by jím být mohla."

Stáří domény u zpětných odkazů užívá k identifikaci spamu i Microsoft

Společnost Microsoft podala roku 2006 podobný patent, který pojednává o využití stáří domény u zpětných odkazů pro identifikaci spamových stránek.

Část "pozadí" tohoto patentu prozrazuje, že účelem patentu je vyhledávání spamových stránek. Patent vznikl proto, že se zlevnily náklady na registraci domén (koncem devadesátých let stály kolem 70 USD/rok).

V patentu se uvádí:

"Spammeři často využívají těchto nabídek prostřednictvím spamové techniky známé jako webová farma. Spammeři zejména zakoupí nebo jinak získají velký počet webů a vzájemně je propojí, aby zvýšili hodnocení webů umělým zvýšením počtu přispívajících domén pro některé nebo všechny weby."

John Mueller mluví pravdu. Stáří domén se pro účely hodnocení nepoužívá. Ve svých prohlášeních zdůrazňuje, že stáří domén není faktor, který by Google používal pro účely hodnocení. Nepodporují to žádné patentované techniky nebo algoritmy, které by naznačovaly, že stáří domény má významný vliv na pořadí ve výsledcích vyhledávání. Tato stanoviska poukazují na to, že Google klade důraz na jiné faktory, jako je kvalita obsahu, relevanci a uživatelskou zkušenost, při určování pořadí webových stránek ve výsledcích vyhledávání. To naznačuje, že i nové domény mají možnost dosáhnout vysokých pozic, pokud nabízejí relevantní a kvalitní obsah pro uživatele.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp