CRO a SEO by se měly vzájemně doplňovat

SEO
Zjistěte jak zařídit, aby si optimalizace konverzního poměru a SEO vzájemně nekonkurovaly, ale aby se vzájemně doplňovaly.

Optimalizace konverzního poměru (CRO) je běžně považována za osvědčený postup nebo taktiku využívanou pro získání větší návratnosti prostředků investovaných do PPC reklamy. Místo toho však můžete o optimalizaci konverzního poměru přemýšlet také jako o další marketingové strategii, která se používá ke zvýšení procenta lidí, kteří na vašem webu provedou akci, bez ohledu na to, z jakého kanálu přišli.  Dnes chci mluvit konkrétně o tom, jak mohou strategie optimalizace konverzního poměru (CRO) a optimalizace pro vyhledávače (SEO) spolupracovat.

CRO A SEO

Z pohledu SEO je obecnou strategií zvýšit kvantitu organické návštěvnosti webu a zároveň získat kvalitní potenciální zákazníky. Aby se to podařilo, musí existovat účinná strategie SEO, ale také musí být přítomen prvek CRO. Jakmile tým SEO úspěšně přivede na web návštěvnost, musí nyní vstupní stránka zaujmout a konvertovat tuto návštěvnost  zákazníky.

Pokud tým CRO zohlední SEO jako součást své strategie, měli byste vidět pozitivní dopady na konverze, organické pozice a skóre kvality PPC. Pokud však provedete optimalizace pro konverzní poměr bez zohlednění SEO, pravděpodobně také uvidíte tyto pozitivní dopady na konverzní poměr, ale je také šance, že pro vaše organické pozice to nebude to nejlepší.

Tuto chybu jsme udělali před několika lety, když jsme se snažili optimalizovat domovskou stránku jistého webu. Web obsahoval velké množství obsahu, takže domovská stránka byla extrémně dlouhá, zejména pro uživatele mobilních zařízení. Proto jsme vyzkoušeli odstranění zbytečného nebo opakujícího se obsahu a výsledkem bylo 22% zvýšení konverzního poměru právě u našich mobilních uživatelů. Kromě toho jsme zaznamenali i zlepšení průměrného času na stránce, délky relace a míry odchodu. Během téže doby však došlo ke zhoršení pozic ve vyhledávání, což vedlo ke snížení návštěvnosti.

To je dokonalý příklad toho, co se stane, když při optimalizaci výhradně na konverzní poměr se zaměřením na placenou návštěvnost neberete v úvahu SEO.

Na druhou stranu, když CRO nebere v úvahu odborník na SEO, existuje šance, že úspěšně získáte větší návštěvnost webu, ale následně budete trpět nízkou mírou konverze a vysokým bounce rate. Vysoká míra odskočení bude mít za následek ping-pongový efekt, kdy uživatelé kliknou na váš odkaz nebo odkazy a okamžitě odejdou kvůli špatnému zážitku a najdou si jiný výsledek nebo konkurenci, kterou chtějí prozkoumat. V konečném důsledku bude mít tato vysoká míra odskočení negativní dopad na váš celkový organický výkon.

CRO a SEO by měly být ve vzájemné rovnováze

Aby se strategie SEO a CRO vzájemně doplňovaly, rád bych vám nabídl několik doporučení.

Používejte pro PPC vyhrazené cílové stránky

Vyhrazené vstupní stránky jsou dobrým alternativním řešením, jak zabránit konfliktu mezi strategiemi CRO & SEO. To se týká zejména případů, kdy se vaše úsilí v oblasti CRO zaměřuje na placenou návštěvnost a vaše úpravy mají potenciál poškodit SEO. Nejlepší příležitost existuje v příkladu, který jsem zmínil dříve, kdy jsme optimalizovali domovskou stránku. Protože veškerá návštěvnost, bez ohledu na kanál, směřovala na hlavní stránku, museli jsme důsledně vyvažovat strategie SEO a CRO, aby nedošlo k poškození. Abychom eliminovali konflikt a udrželi tyto strategie oddělené, vytvořili jsme místo toho speciální vstupní stránky pro placenou návštěvnost z PPC reklamy.

Uplatnění osvědčených postupů CRO na vstupní stránky SEO

Již jsme hovořili o tom, že je běžné mít strategii CRO pro placený provoz nebo PPC úsilí. Využijme to, co jsme dosud probrali, a zajistěme, abychom měli strategii i pro návštěvnost ze SEO. Abychom maximalizovali výkonnost SEO a zajistili, že úsilí, které na SEO vynakládáme, bude úspěšné, musí být stránky, které tento provoz přijímají, optimalizovány pro co nejlepší konverzní poměr.

Zvažte některé z osvědčených postupů pro vstupní stránky, o kterých často hovoříme v souvislosti s placenou návštěvností:

  • Přehlednost
  • Nabídka hodnoty
  • Sociální důkaz
  • Důvěryhodnost
  • Bezpečnost
  • Sledovatelné konverzní akce

To jsou prvky, které můžeme optimalizovat, abychom zajistili maximální výkon SEO a zajistili, že návštěvnost bude mít nejlepší šanci na konverzi.

Závěrečné myšlenky

Mluvit o CRO a SEO je mnohem méně časté než mluvit o CRO a PPC. Doufám však, že se na CRO začneme dívat jako na další marketingovou taktiku, kterou mohou využít všechny kanály, abychom začali maximalizovat výkonnost webu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp