5 tipů pro ještě lepší titulky reklam na Facebooku

reklama na Facebooku
Titulek je nejdůležitější součástí reklamy na Facebooku. Správně napsaný titulek přitáhne pozornost uživatele a přesvědčí jej ke kliknutí na vaši reklamu. Těchto 5 tipů vás naučí psát titulky jako profesionál.

Počet firem, které používají pro podporu svého byznysu reklamy na Facebooku, neustále stoupá. Placené reklamy na Facebooku používá 93 procent marketérů, kteří k propagaci využívají sociální sítě. To z tohoto typu PPC reklamy dělá nejúspěšnější formát v rámci placené reklamy na sociálních sítích. Takové množství inzerentů s sebou samozřejmě přináší vysokou konkurenci. Je proto velmi důležité vytvářet co nejlepší reklamní kampaně, abychom v této tvrdé konkurenci byli schopni obstát. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je zvládnout psaní co nejlepších nadpisů.

Jak psát dokonalé nadpisy

Nadpis je v PPC reklamě to první, co návštěvník uvidí. A většinou také to poslední. Většina lidí si přečte pouze nadpis, a pokud je nedokáže zaujmout, na zbytek inzerátu se ani nepodívají, natož aby kliknuli. Co z toho plyne pro vás? Abyste netvořili zbytek inzerátu a landing page zbytečné, musí váš nadpis být co nejlepší.

Pokud vaše značka čelí nesmlouvavé konkurenci ostatních inzerentů, je jasné, že musíte vyčnívat z davu, aby si vás někdo všiml. Dokonalý nadpis je skvělou příležitostí, jak toho dosáhnout.

Níže najdete 5 prověřených tipů, jak psát dokonalé titulky, které vám zajistí pozornost návštěvníků, konverze a zisky.

Perfektní nadpis má 5 slov

Veškeré testy a výzkumy jasně ukazují, že klíčem k většímu zájmu návštěvníků je stručnost. Ať už zájem návštěvníka posuzujeme podle počtu sdílení, lajků, nebo komentářů, úderné a výstižné nadpisy jsou na tom nejlépe. Na sepsání nadpisu máte bohužel jen omezený počet znaků. V závislosti na typu reklamy musíte své sdělení vtěsnat do 25 až 40 znaků, včetně mezer. Testy ukazují, že nejvíce zájmu přitahují nadpisy, které mají 5 slov.

V pěti slovech dokážeme vyjádřit myšlenku, která je dostatečně úderná a přesvědčivá, a přitom stručná.

Zkuste věnovat pozornost titulkům vašich PPC reklam, zejména těm, které nevykazují příliš oslnivý výkon, a zkuste upravit jejich délku tak, abyste se vešli do maximálně 5 slov.

Začněte nadpis číslem

Je to tak, číslo v nadpise, a obzvlášť na jeho začátku dělá divy. Během výzkumů, které se pokoušely zjistit, jaké nadpisy nejvíc zaujmou pozornost, byly lidem předkládány titulky rozdělené do několika typů:

  • Nadpisy obsahující otázku
  • Nadpisy začínající slovem „jak“
  • Běžné nadpisy
  • Nadpisy oslovující čtenáře
  • Titulky obsahující číslo

Výsledky jasně prokázaly, že nadpisy, které začínaly číslovkou, získaly pozornost 36 procent respondentů. Na druhém místě se s 21 procenty umístily nadpisy obsahující oslovení.

Zkoumání titulků začínajících číslicí dále ukázalo, že ne všechna čísla dosahují stejných výsledků. Některá z nich přitahují pozornost mnohem lépe než jiná. Na prvním místě se umístilo číslo 10, následované čísly 5, 15, 7, 20 a 6. Články a příspěvky na sociálních sítích, které začínaly číslovkou 10, měly mnohem více sdílení i lajků, a to nejen na Facebooku, ale i na ostatních sociálních sítích.

Z výše uvedeného vyplývá, že začínat nadpisy číslem 10 se rozhodně vyplatí. Výborné výsledky můžete dosáhnout s nadpisem typu „10 důvodů proč…“, „10 způsobů jak…“, „10 produktů, bez kterých nemůžete existovat“ a podobně.

Kvalitní nadpis dokáže zvýšit návštěvnost i konverzní poměr

Použijte v nadpisech emocionálně zabarvená slova

Naprostá většina lidí je ovládána svými emocemi, samozřejmě včetně těch, kteří si budou číst vaše nadpisy. Přestože se většina lidí považuje za racionální osoby, pravdou je naprostý opak, neboť se nechávají bez rozmyslu vést svými emocemi. Zkušení marketéři tento fakt úspěšně využívají při tvorbě nadpisů, které vás vždycky dostanou.

Průzkumy ukazují, že příspěvky s titulky, které se snaží působit na lidské emoce, mívají daleko více sdílení i lajků než příspěvky s neutrálními nadpisy bez emocí.

"Pokud chcete zvýšit návštěvnost svých PPC reklam a zvýšit zájem potenciálních zákazníků, emoce v nadpisech jsou správnou cestou, jak zvýšit návštěvnost i počet konverzí."

Jaká slova použít v nadpise pro zvýšení emocí?

Pochopitelně to záleží na tom, jaké emoce chcete vzbudit. Pokud chcete vzbudit pozitivní dojem a naději, můžete použít například slova:
• Nebojácný
• Jásot
• Hrdina
• Udatný
• Upřímně

Pokud naopak chcete v lidech vzbudit rozhodnost a odhodlání ke změně, zkuste použít slova:
• Úspěch
• Vliv
• Přístup
• Povzbudit
• Podpořit

Pokud chcete probudit ve čtenářích rozhořčení a hněv, zkuste některé z těchto slov:
• Nikdy
• Nemilosrdný
• Nejhorší
• Podlý
• Nenávist
• Potrestat
• Zbabělec
• Odplata
• Odporný
• Arogantní

A podobně. Jistě přijdete na mnohá další slova, která se hodí právě k vaší reklamě.

Zkoušejte různé varianty a synonyma pomocí A/B testování, dokud nezjistíte, která slova fungují při propagaci vašeho produktu nejlépe.
Vzbuďte negativní emoce k získání pozitivních výsledků

Možná vám to bude připadat nezvyklé, ale používání slov, která v lidech vzbuzují negativní emoce, má v PPC reklamě mnohem větší úspěch než vzbuzování pozitivních emocí. Dá se to vysvětlit tím, že lidé jsou už přesyceni křečovitě pozitivními reklamami, které se na nás valí odevšad, a pokud nějaká reklama příliš hýří kladnými emocemi, považujeme ji podvědomě za méně důvěryhodnou. Druhým důvodem může být fakt, že vztek, nenávist a strach působí na lidi intenzivněji než ostatní pozitivní emoce.

Průzkumy ukazují, že reklamy, které použily ve svých titulcích slova jako „nejhorší“ nebo „nikdy“, byly komerčně mnohem úspěšnější. Důvodem může být to, že záporné emoce vyvolávající titulky vzbuzují v lidech pocit a odhodlání řešit jejich problém spíše než pozitivně znějící fráze.

Pokud zvážíte obrovské množství informací, které se na nás valí ze všech stran, zní logicky, že náš mozek, snažící se nás podvědomě chránit před nebezpečím, spíše zaujme titulek evokující násilí nebo ohrožení.

Zkuste se tedy ve svých titulcích oprostit od pozitivně znějících klišé a frází. Zkuste experimentovat se slovy, které vzbuzují negativní emoce. Pokud například propagujete finanční služby, zkuste vyměnit slova „získejte bezkonkurenční úrok“ za „přestaňte přicházet o peníze“ nebo místo pozitivně znějícího „využijte možností“ zkuste použít „vyvarujte se chyb“.

Lidi totiž přiměje k činnosti mnohem více obava z něčeho negativního (ztráty) než naděje na něco pozitivního (zisk).

Hlavním cílem nadpisu je zaujmout pozornost

Buďte struční a zaujměte pozornost těch správných lidí

Sociální sítě, jako je Facebook, se vyznačují mnohem menší pozorností jejich uživatelů. Informací je tolik, že lidé internet nečtou, nýbrž pouze povrchně skenují. Často tak ani titulek, který má pouhých 5 slov, nedokážou dočíst do konce. Váš titulek by měl zaujmout návštěvníkovu pozornost od samého začátku. Lidé rádi vědí, co je čeká. Buďte tedy struční a výstižní, tak aby bylo z titulku na první pohled jasné, o co v reklamě a na cílové stránce jde.

"Pokud navíc dáte v nadpise vědět, o jaký typ obsahu jde, zvýšíte pravděpodobnost prokliku až o 38 procent."

Vaším cílem však není zaujmout pozornost kohokoli, kdo váš inzerát na Facebooku náhodou uvidí. Měli byste mít zájem především o návštěvníky,které skutečně zajímá to, co nabízíte. Zkuste tedy ve své reklamě použít slangová slova, která používá vaše cílová skupina.

Dáte jim tak najevo, že jste jedni z nich a snáze je přesvědčíte, aby se stali vašimi zákazníky.

Nadpis by samozřejmě v žádném případě neměl být zavádějící.  Titulek, který má malou souvislost s obsahem cílové stránky, vám možná ze začátku zvýší míru prokliku, ale ve finále vám více uškodí, jelikož návštěvník, který na cílové stránce nenajde to, co jste mu v titulku a v textu reklamy slíbili, zklamaně odejde bez toho, aby si cokoli koupil. Vám se následně zvedne bounce rate a sníží skóre kvality. Nehledě na to že za každý takový zbytečný proklik musíte zaplatit.

V tomto článku jsme psali, jak pro větší úspěch PPC reklamy můžete využít i geografického cílení

Přitažlivý nadpis zvýší CTR i návštěvnost


Za úspěšnými nadpisy stojí spousta práce

Dosáhnout úspěchu v PPC reklamě na Facebooku je napůl věda a napůl umění (a možná kousek štěstí). Abyste přitáhli ke svým reklamám větší pozornost (kterou posléze přeměníte na návštěvnost a konverze), měli byste na psaní nadpisů začít pohlížet také jako na vědu, nejen jako na umění. Měření, testováním a pečlivým vyhodnocováním toho, jak lidé na vaše reklamy reagují, zjistíte, co funguje a co ne, a podle toho upravujte své reklamní kampaně. Jakmile zjistíte, co na vaši cílovou skupinu nejvíce zabírá, dramaticky tím zvýšíte vaše šance na úspěch.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp