5 marketingových principů pro maximalizaci efektivity SEO

maximalizace SEO
Jak se přizpůsobit neustále se vyvíjecímu digitálnímu prostředí a jak zajistit budoucí organický úspěch své značky pomocí těchto 5 stavebních kamenů?

Jak se orientovat v oblasti SEO

Organická krajina se stává stále fragmentovanější a složitější. Proto je třeba porozumět nadčasovým marketingovým principům a integrovat je do vaší strategie SEO. 

Organická optimalizace

Už dávno nestačí spoléhat se pouze na vyhledávače. K maximalizaci vaší organické expozice potřebujete využívat i ostatní zdroje, protože uživatelé dnes objevují potřebné informace na internetu z různých zdrojů. 

S příchodem vyhledávání řízeného umělou inteligencí a rozšiřováním placených umístění ve vyhledávání se pohybujeme v prostoru, kde se publikum ve výsledcích vyhledávání zmenšuje a vyhledávače jsou pouhou jedinou částí z neuvěřitelně složité cesty kupujícího. 

Především mladá generace – Gen Z používá při vyhledávání klíčových frází například platformu TikTok. Tuto platformu využívá jako vyhledávač přes 40 % uživatelů Gen Z i mileniálovéReddit a Pinterest představují další příležitosti pro získání potenciálních zákazníků mimo vyhledávání Google.  To znamená, že vaše strategie se musí zaměřit na multiplatformní organickou organizaci. Nikoli pouze na vyhledávače

Tento postup vyžaduje holistické chápání marketingu, které se ponoří hluboko do chování spotřebitelů, strategického plánování a dlouhodobého budování značky. 

V tomto příspěvku se budeme zabývat pěti základními marketingovými koncepty, které se mohou předefinovat, vzájemně se doplní a pomohou pozvednout váš výkon ve vyhledávání. Podíváme se společně na každý princip a vysvětlíme si, jak lze jednotlivé kroky aplikovat. Jaké mají hmatatelné výhody. Co nabízejí. A v neposlední řadě, jak jednotlivé triky zakořenit ve vašem marketingu. 

Výzkum 3Cs

Výzkum 3Cs je základním aspektem marketingu, který můžete využít pro vylepšení své organické strategie. Jeho úkolem je vybudovat hlubší pochopení vaší značky i celkového odvětví, ve kterém podnikáte u vašich zákazníků. Ponořme se do každé z těchto oblastí a prozkoumejme jejich význam pro SEO. 

Průzkum firmy 

Co to je

Firemní průzkum je o pochopení vašeho podnikání. Zaměřte se na význam svého podnikání a svou úvahu prohlubte do svého vnitřního chápání. 

Cíle  Určete si přesný cíl, kterého chcete se svou firmou dosáhnout. A zjistěte, jak může marketing tuto cestu podpořit. 

Publikum  Na koho cílíte a proč? 

Polohování  Čím vaše firma vyniká v očích potenciálních zákazníků?

Trh  Jaké jsou vaše hlavní výzvy? A jaké příležitosti vidíte do budoucna?

Proč je to pro SEO odborníky důležité

Pokud porozumíte aktuálním trendům a trhu, ve kterém se vaše firma pohybuje, snáze si vybudujete místo na trhu. Budete se moci zaměřit na své úsilí. A budete přesně vědět, jak připravit obsah, který bude lépe rezonovat u potenciálních zákazníků. 

Čím dříve pochopíte pozici vaší firmy a určíte její klíčové cíle, tím rychleji budete moci provázat váš výkon s cíli na vyšší úrovni. 

Příklady a výhody

Uskutečnění obchodních cílů na vysoké úrovni vám pomůže převést výsledky v sadě C. 

Zjištění, jak mohou vaše organické KPI pomoci při dosahování širších obchodních a marketingových cílů, pomůže ukázat hodnotu organického podnikání pro kteroukoli firmu. 

Zákaznický průzkum

Co to je

Tento průzkum zahrnuje charakteristiku a identifikaci potřeb a chování vaší cílové skupiny prostřednictvím kvantitativního a kvalitativního výzkumu (do tohoto průzkumu můžete začlenit rozhovory, dotazníky, ankety). 

Proč je to pro SEO odborníky důležité

Čím dříve zjistíte, na jaké publikum cílit, tím rychleji se vám podaří vytvořit obsah, který bude s tímto publikem rezonovat. Zlepšíte si celkový organický dosah na relevantní témata a zvýšíte míru konverze a samozřejmě také zapojení. 

Příklady a výhody

Když se vám podaří porozumět potřebám svého publika, můžete jim vytvořit relevantní obsah. Tento obsah přivede na váš web více potenciálních zákazníků a pomůže vám vybudovat povědomí o vaší značce. Vhodně zvolené články v blogu pak budou psány v duchu aktuálních témat, která vaše zákazníky zajímají. 

Kategorie Výzkum

Co to je

Výzkum kategorií pomůže lépe chápat širší trh, konkurenci, trendy a potenciální příležitosti nebo hrozby v rámci odvětví. 

Proč je to pro SEO odborníky důležité

Čím dříve pochopíte online prostředí, tím rychleji můžete identifikovat příležitosti a potenciální mezery, které mohla vaše konkurence přehlédnout. 

Příklady a výhody

Analýza profilů zpětných odkazů konkurence může odhalit skvělé příležitosti pro nové zpětné odkazy a posílit autoritu vašeho webu. 

Pro posouzení sítí a kanálů, do kterých vaši konkurenti investují (a které organicky poskytují nejlepší výsledky) můžete také použít nástroje, jako je SimilarWeb. 

Pokud se ponoříte do výzkumu 3C hlouběji, získáte hlubší poznatky, které propojují SEO s širší obchodní strategií a přináší větší hodnotu značkám, se kterými spolupracujete. 

Segmentace a cílení

Segmentace zahrnuje rozdělení celkového trhu (například každého fotbalistu na planetě) na menší, lépe ovladatelné segmenty (například fotbalisty mladší 20 let).

Cílení se zaměřuje na výběr nejlukrativnější segmentů, které je třeba sledovat, na základě potenciálu růstu, přizpůsobení trhu a velikosti. 

Když zjistíte, které segmenty zákazníků jsou pro vaši firmu nejdůležitější, můžete vytvořit vysoce cílené organické strategie a zaměřit se na své úsilí na správnou cílovou skupinu. 

Segmentace

Co to je

Segmentace zahrnuje rozdělení širokého trhu na odlišné a menší skupiny na základě charakteristik, jako je psychografie, demografie, chování nebo geografie. 

Cílení zahrnuje výběr segmentů, na které je třeba zaměřit se na základě potenciální hodnoty a souladu s vaší firmou. 

Proč je to pro SEO odborníky důležité

Rozdělení publika do jednotlivých segmentů vám pomůže lépe přizpůsobit SEO strategie tak, aby vyhovovaly specifickým preferencím a potřebám každé skupiny. To vede k relevantnějšímu obsahu a lepšímu zapojení publika do obsahu, který na základě zjištěných informací připravujete. 

Zaměření na nejlukrativnější nebo nejrelevantnější segmenty zajišťuje, že vaše úsilí v oblasti SEO bude nasměrováno tam, kde bude mít největší dopad. 

Příklady a výhody

Demografická segmentace: Jestliže cílíte na určitou demografickou skupinu (použijte výše uvedený příklad), budete moci vytvářet relevantní obsah podle potřeb těchto publik. Díky tomu se bude obsah výrazně lišit od konkurence. 

Zeměpisná segmentace: Pokud vaše firma působí na více místech, můžete vytvořením vstupních stránek specifických pro konkrétní oblasti zlepšit hodnocení v místním vyhledávání a zvýšit celkovou návštěvnost. 

Tento princip umožňuje posunout se od univerzálního přístupu k více personalizované, nuanční strategii, která je v souladu s jedinečnými potřebami a přáními různých zákaznických segmentů. 

Polohování

Pozice značky je o vytvoření jedinečného obrazu vaší značky u zákazníků. Je to právě téma, které by mělo působit jako zlatá nit napříč všemi marketingovými aktivitami. 

Co to je

Umístění je představa, kterou chcete, aby vaši zákazníci měli o vašich službách a produktech. Úspěšné umístění zahrnuje definování toho, co vás odlišuje od konkurence. A proč by si zákazník měl vybrat právě vaši značku před konkurencí. To by mělo vést k jasnějšímu sdělení, které se objeví v kreativních podkladech a kampaních. 

Proč je to pro SEO odborníky důležité

Efektivní umístění zvyšuje zapamatování značky, důvěryhodnost a důvěru u zákazníků. 

To, jak se vám podaří umístit vaši značku, může zásadně ovlivnit vaši organickou výkonnost, vést k vyšším konverzním poměrům u stávající návštěvnosti webu a přivést novou návštěvnost na web prostřednictvím vyhledávání. 

Příklady a výhody

Pokud porozumíte jedinečným prodejním tématům a bodům, které odlišují vaši značku od konkurence, můžete se zaměřit na zvyšování obsahu v souladu s těmito tématy, abyste podpořili jedinečnou pozici vaší značky a zajistili maximální organickou návštěvnost webu. 

Například pozice značky Red Bull se neustále točí kolem sloganu „Dá vám křídla“. 

Jsou to pouhá tři slova, která se neustále točí kolem všech marketingových aktivit, do kterých tato značka investuje. Chce být synonymem riskování a vzrušení a tento pokus se jí prostřednictvím různých reklamních kampaní povedl. 

Pochopení tohoto umístění může z organického hlediska informovat o příležitostech pro PR, obsah a co-branding. A zajistit, aby všechny předložené návrhy obsahu byly v souladu s pozicí značky vaší společnosti. 

Mediální plánování

Vývoj, jako je Google Search Generative Experience, vzestup sociálních platforem jako vyhledávačů, rostoucí vliv tvůrců na organický výkon. Tohle všechno zdůrazňuje složitost současné organické krajiny. 

Proto je mediální plánování tolik důležité. Znamená to výběr správných kanálů, ale také pochopení, jak a kdy je používat. 

Nezáleží na tom, zda si vyberete placené nebo organické vyhledávání, nebo sociální média. Obojí vede k maximálnímu zviditelnění značky u vašich zákazníků. To je pro růst v tak složitém ekosystému zcela zásadní. 

Mediální plánování je spojeno s reklamou. V kontextu organického vyhledávání a SEO je to však stejně důležité. 

Co to je

Mediální plánování pro organické vyhledávání zahrnuje využití různých online kanálů, jako jsou sociální média, vyhledávače, platformy pro recenze, weby třetích stran, k distribuci a propagaci obsahu potenciálním zákazníkům, kteří jsou kdekoliv online. 

Proč je to pro SEO odborníky důležité

Efektivní mediální plánování zajišťuje, že se váš obsah dostane ke správnému publiku ve správný čas. Nemusí jít o vytváření vysoce kvalitníhoobsahu, ale o zajištění toho, aby byl obsah viděn a byl zajímavý. 

Příklady a výhody

Výběr kanálu: Určení, kde vaše cílové publikum tráví čas online, pomáhá při výběru správných kanálů. Pokud patří do vaší cílové skupiny profesionálové, využít můžete platformy typu LinkedIn. 

Plánování formátu obsahu: Různé platformy mohou vyžadovat různé formáty obsahu. Naplánujte si mediální strategii, aby mohla zahrnovat vytváření krátkých úryvků, videí pro Instagram, poutavá videa pro YouTube a dlouhých článků pro váš blog s plnohodnotným obsahem. To vše z jednoho základního obsahu. 

Integrace napříč kanály: Soudržný mediální plán zaručí, že všechny vaše zprávy budou konzistentní napříč kanály. Použití konzistentního jazyka a používání stejných vizuálních prvků bude pro zákazníky lépe zapamatovatelné a zlepší rozpoznání vaší značky mezi konkurencí. 

Monitorování a optimalizace: Dobré mediální plánování zahrnuje také sledování výkonu různých kanálů a připravenost upravit vaši strategii.

K organickému vyhledávání je třeba přistupovat s myšlením mediálního plánování. Tak rozšíříte svůj pohled nad rámec tradiční optimalizace pro vyhledávače, čímž získáte mnohem větší organický dosah. 

Měření celého trychtýře

Měření celého trychtýře přesahuje tradiční metriky SEO, jako je návštěvnost a hodnocení. Sleduje cestu zákazníka, od povědomí až po konverzi. Tak pochopíte, jak uživatelé interagují s vaším obsahem a jak to vede k prodeji. 

Proč je to pro SEO odborníky důležité

Zatímco se tradiční SEO zaměřuje na zvyšování návštěvnosti a zlepšování hodnocení, je třeba zajistit také to, aby vaše úsilí přispělo k celkovým obchodním cílům. 

Povědomí: Sledujte, kolik nových návštěvníků přilákají konkrétní klíčová slova nebo obsah. To vám pomůže lépe pochopit to, co vyvolává počáteční zájem. 

Zvažování: Analýza chování návštěvníků na webu, jako je počet stažení obsahu, průměrný počet zobrazených stránek, míra prokliku na produktových stránkách, určí, kde lze zlepšit cestu uživatele. 

Konverze: Zjistěte, které stránky a kanály vedou ke skutečným registracím nebo prodejům. 

Úspěšná organická optimalizace vyžaduje holistický přístup, který přesahuje celou cestu kupujícího. Nastavením správných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a měřením výkonu můžete vidět, jak vaše úsilí přispívá ke každé fázi cesty zákazníka, což umožňuje citlivější, cílenější a účinnější strategie. 

Závěr

Těchto pět zmíněných principů se stane základním stavebním kamenem pro vaši budoucí organickou strategii. 

Stanou se nezbytným mostem mezi dynamickým světem digitálního marketingu a nadčasovými principy tradičního marketingu. Také nabízejí rámec, který vám pomůže zajistit, aby byla vaše značka nastavena na úspěch bez ohledu na nejnovější technologické trendy, které ovlivňují vyhledávání. 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Kristýna Franclová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp