Zvyšte míru prokliku a konverze svého webu

konverzní poměr
Každá online firma, která chce získat víc potenciálních zákazníků, zvýšit konverze a prodeje, musí dbát na zlepšení míry prokliku. Jak na to?

Pokud chcete zlepšit výkon vašeho webu a získat více návštěvníků a zákazníků, musíte vědět, jak na tom váš web je nyní. Musíte měřit a vyhodnocovat jeho jednotlivé metriky a jednou z nich je míra prokliků. Bez znalosti míry prokliků bude těžké měřit účinnost marketingových kampaní vaší firmy.

Podle posledních statistik je na celém světě více než pět miliard uživatelů internetu, z nichž naprostá většina zde hledá odpovědi na své otázky a řešení svých problémů. Online firmy, jako je ta vaše, se snaží nabízet odpovědi a řešení pomocí nabídky svých produktů.

Vzhledem k obrovskému množství online obsahu a konkurenčních značek je však těžké přimět zákazníky, aby klikli právě na vaši reklamu, webovou stránku, e-mail, odkaz nebo tlačítko s výzvou k akci. Aby se vám vaše online aktivity začaly konečně pořádně vyplácet, je potřeba zvýšit CTR – míru prokliku.


Pochopte své publikum

Pokud porozumíte svému publiku, máte větší šanci zvýšit CTR. Pochopit své publikum znamená znát jeho problémy, potřeby, zázemí a cíle.
Vaše marketingové úsilí bude mít u publika větší odezvu, když mu budete rozumět a budete mluvit jazykem, který používá při hledání odpovědí na své otázky a řešení svých problémů.

Odhalte uživatelský záměr

Uživatelský nebo vyhledávací záměr je jazyk, který používáme během online vyhledávání. Pochopení záměru vyhledávání vašeho publika je zásadní pro vytváření obsahu, který s ním naváže kontakt.
Naštěstí existuje mnoho nástrojů, které vám mohou pomoci zjistit a pochopit uživatelský záměr vašeho publika. Například marketingová řešení založená na umělé inteligenci využívají sílu algoritmů strojového učení k analýze dat, segmentaci publika a zlepšení personalizace reklamních PPC kampaní. Čím více systém dokáže porozumět jednotlivým uživatelům, tím větší je pravděpodobnost, že dojde ke konverzím.


Zlepšete svou výzvu k akci

Studie ukazují, že výzva k akci (call-to-action, CTA) je jednou z nejlepších strategií, které podniky používají ke zvýšení míry prokliků a získávání platících zákazníků.

Výzva k akci je text nebo obrázek, který uživatele vyzývá k provedení určité akce. Odborníci se domnívají, že některé CTA mají větší šanci na kliknutí než jiné.
Zde jsou způsoby, jak vaše výzvy k akci vylepšit.

 • Udělejte je jasně srozumitelné.
 • Používejte rozkazovací způsob (objednejte, klikněte…).
 • Uveďte, že je to naléhavé (ihned, ještě dnes, nyní…).
 • Používejte jasné kontrastní barvy.
 • Nabídněte hodnotu.
 • Můžete vyzkoušet různé typy výzvy k akci a sledovat jejich výkonnost, abyste zjistili, které z nich mají u vašeho publika největší ohlas.
   

Výzkum a optimalizace klíčových slov

Klíčová slova jsou výrazy a fráze, které zákazníci běžně používají při online vyhledávání produktů a služeb. Nejlepším způsobem, jak zjistit vhodná klíčová slova, je použít průzkumné nástroje, které odhalí slova používaná lidmi při vyhledávání produktů. Vložením klíčových slov do odkazů, textů, reklam a obrázků můžete zvýšit míru prokliku.

Dalším způsobem, jak optimalizovat klíčová slova a zvýšit míru prokliku, je zaměřit se na dlouhá klíčová slova. Používání dlouhých klíčových slov v reklamách, nadpisech, tagu title, meta description a v obrázcích má mnoho výhod. Dlouhá klíčová slova jsou velmi popisná, snadno se na ně cílí a souzní se záměrem uživatelů.
 

Optimalizujte URL adresu své stránky

Mnoho online firem bohužel nevěnuje dostatečnou pozornost struktuře URL adres na svých webových stránkách. Odborníci však zdůrazňují, že pro zvýšení míry prokliku je nutné, aby URL adresa webové stránky obsahovala hlavní klíčová slova. Jednou z informací, která se objevuje na stránkách s výsledky vyhledávání, je URL adresa webových stránek. Stejně jako nadpisy, i URL adresy sdělují uživatelům webu, o čem vaše stránka je. Čím popisnější je URL adresa, tím větší je šance, že na ni kliknou.

Dalším způsobem, jak optimalizovat adresu URL, je udržovat ji co nejkratší. Čím kratší je URL adresa, tím větší je šance, že ji někdo uvidí a klikne na ni.

zdrojový kod

Optimalizujte své meta description

Stejně jako URL adresa se i tag meta description zobrazuje na stránce s výsledky vyhledávání. Zahrnutím klíčových slov a dalších relevantních informací do meta popisu můžete zvýšit CTR.

Ačkoli Google tvrdí, že tag meta description není faktorem používaným pro hodnocení webových stránek, hraje důležitou roli při zvyšování míry prokliku na stránkách s výsledky vyhledávání. Meta description je stručný text o délce 155 až 160 znaků, který shrnuje obsah webové stránky.
Níže jsou uvedeny způsoby, jak zvýšit míru prokliku vašeho meta description.

 • Identifikujte problém zákazníků
 • Nabídněte řešení
 • Zmiňte výsledek
 • Vkládejte pouze důležité informace
 • Použijte výzvu k akci
 • Buďte struční
   

Vytváření poutavých titulků

Vzhledem k obrovskému množství obsahu, který je denně nahráván na internet, mají šanci na získání návštěvníků jen ti nejlepší. Jedním ze způsobů, jak vyzdvihnout své články, je vytvořit poutavé titulky. Kolikrát jste klikli na článek kvůli titulku? Pokud jste odpověděli, že to děláte pořád, pak zcela jistě nejste sami. Podle průzkumů totiž sice většina lidí čte titulky, ale články si přečte jen málokdo.
Pokud chcete zvýšit míru prokliku titulku, musíte upoutat pozornost publika poutavými slovy a frázemi. Zde jsou užitečné tipy pro vytvoření přitažlivého titulku.

 • Používejte emocionální slova.
 • Zahrňte do titulků čísla.
 • Dodržujte správnou délku titulku.
 • Používejte titulky typu "jak na to“.
   

Protože množství informací na internetu je ohromující, lidé procházejí titulky, aby našli nejrelevantnější obsah. Pokud nemáte kvalitní titulek, váš obsah si nikdo nepřečte.


Používejte obrázky

Několik studií prokázalo, že online obsah s obrázky vyvolává větší zapojení než obsah bez nich.
Vkládání kvalitních obrázků do reklam, článků a příspěvků na sociálních sítích výrazně zvýší váš CTR.
Níže uvádíme tipy, jak používat obrázky pro zvýšení míry prokliku.

 • Používejte správnou velikost obrázku.
 • Používejte obrázky s kvalitním rozlišením.
 • Používejte ALT tagy, které obrázek popisují.
   

Optimalizujte svou strategii e-mailového marketingu

E-mailový marketing zůstává již mnoho let strategií, která přináší nejvyšší návratnost investic (ROI).
Přestože je e-mailový marketing nesmírně úspěšný, studie odhalily, že většina příjemců e-maily neotevírá a nečte. Ve skutečnosti má 40 % všech uživatelů e-mailu ve své schránce více než 50 neotevřených zpráv. Dvěma nejdůležitějšími částmi e-mailu jsou předmět a vlastní text e-mailu. Jak předmět e-mailu, tak jeho tělo musí příjemci nabídnout nějaký přínos, aby jej chtěl číst a nepovažoval jej za spam.

 • Napište dokonalý předmět e-mailu. Zvědavost je vlastností většiny živočichů, včetně lidí. Odborníci na chování se domnívají, že zvědavost motivuje naši touhu po informacích. Tuto vrozenou lidskou vlastnost můžete využít k napsání poutavých předmětů e-mailů, které příjemce přimějí kliknout a přečíst si je.
 • Napište poutavý  text e-mailu. Jakmile upoutáte pozornost příjemce, je důležité pokračovat v jeho oslovení prostřednictvím relevantních informací v e-mailu. Jedním ze způsobů, jak napsat skvělý e-mail, je prezentovat relevantní informace jasně a stručně. Pokud je text e-mailu skvělý, je snazší přesvědčit příjemce, aby učinil další krok prostřednictvím výzvy k akci.

Mezi další způsoby, jak zvýšit míru prokliků v e-mailovém marketingu, patří například následující:

 • Přizpůsobte své e-maily.
 • Udržujte e-maily stručné.
 • Zdůrazněte výzvu k akci (CTA).
 • Optimalizujte e-maily pro mobilní zařízení.
 • Zajistěte, aby se e-maily snadno četly.
 • Používejte v e-mailech obrázky.

Využijte výhod konkurence

V marketingu nemusí být konkurence nutně vaším nepřítelem. Se správnou strategií vás konkurence může posunout dál, k vyšším ziskům. Když si najdete čas a zjistíte, co dělají ostatní ve vašem oboru, můžete se toho hodně naučit. Mnoho úspěšných majitelů firem se inspirovalo studiem svých konkurentů. Se správnou strategií a nástroji můžete zvýšit míru prokliků díky poznatkům získaným od konkurence, například díky zjištění jejich oblíbených klíčových slov.

Zjištění nejčastějších klíčových slov, která přinášejí návštěvnost vašim konkurentům, a vytvoření kvalitního obsahu na jejich základě vám přivede publikum, které hledá produkty a služby, jež nabízíte.


Závěrečné myšlenky

Je nezbytné pečlivě sledovat míru prokliků u různých marketingových strategií a snažit se o její zvýšení. Vysoká či nízká míra prokliku odhalí účinnost či neúčinnost vašich marketingových kampaní. Jedná se o skvělý signál, že vaše stránka má uživatelům skutečně co nabídnout. Vysoká míra prokliku pomáhá vyhledávačům poznat, jak důležitá je pro uživatele vaše webová stránka, reklama a obsah. Na základě těchto informací dokáže ohodnotit kvalitu vaší stránky a přiřadit jí odpovídající místo ve vyhledávání.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp