Zkombinujte výhody SEO a PPC

SEO
Tři tipy, jak zkombinovat strategii placeného a organického vyhledávání. Spolupráce SEO a PPC je klíčovou součástí úspěchu moderního marketingu.

Stránka s výsledky vyhledávání je poměrně složitá. Odkazy na webové stránky jsou obklopeny obrázky, videi, výsledky Google Nákupů, znalostními panely, místními výpisy a pravděpodobně tuctem dalších experimentálních funkcí, které Google a Microsoft v danou chvíli testují. Dobrou zprávou je, že marketéři mohou optimalizovat každé aktivum SERP prostřednictvím placeného nebo organického vyhledávání.

Týmy marketérů, kteří se věnují organickému a placenému vyhledávání, rozhodně nemají nedostatek projektů – funkce k testování, audity, které je třeba spustit, problémy s daty, které je třeba řešit, nabídky k optimalizaci, reklamy ke spuštění a nový obsah k implementaci. Přidejte schůzky a sledování novinek z oblasti vyhledávání, a prakticky nezbývá ani čas na kávu, než se členové těchto týmů pustí do dalšího úkolu.

Pro každý tým tedy může být náročné najít si čas na to, aby se zapojil do marketingu ve vyhledávání. Ale nebojte se – dnes vám přinášíme řešení! Níže jsou uvedeny tři jednoduché způsoby, jak mohou vaše týmy organického a placeného vyhledávání spolupracovat na dosažení efektních, ale časově nenáročných výsledků. Vyzkoušejte je, přizpůsobte je svým potřebám a poté vytvořte pravidelnou kadenci zapojení, abyste neustále identifikovali nové příležitosti k optimalizaci všech částí vyvíjejícího se SERP.

Analyzujte rychlost načítání stránky objektivem Google Ads

Rychlost webu je kritickým faktorem uživatelského dojmu, který ovlivňuje výkon placeného i organického vyhledávání. Když se stránky načítají pomalu – zejména na mobilních zařízeních – je mnohem méně pravděpodobné, že návštěvníci zůstanou, natož aby dokončili konverzi. Google nebyl zrovna rafinovaný ve svém úsilí povzbudit vlastníky webů, aby upřednostňovali rychlejší načítání stránek na otevřeném webu. V rámci snahy společnosti Google zlepšit uživatelský dojem pro hledající se rychlost vstupní stránky oficiálně stala před více než třemi lety faktorem hodnocení mobilních zařízení a zkušenost se vstupní stránkou je již dlouho hlavní součástí skóre kvality placeného vyhledávání.

Společnost Google poskytla mnoho užitečných reportů (například Core Web Vitals), které umožňují obchodníkům diagnostikovat a řešit problémy s rychlostí načítání, ale v Google Ads se skrývá další vynikající a málo využívaný datový bod: skóre mobilní rychlosti. Tato metrika, která se nachází na kartě Vstupní stránky, sleduje, jak rychle se každá vstupní stránka placeného vyhledávání načítá na stupnici 1–10 (10 je neuvěřitelně rychlé a 1 je nesnesitelně pomalé. Naštěstí, s hodnotou 1 jsme se dosud nesetkali.

Skóre se denně aktualizuje, ale je také historicky udržováno až do 15. května 2018 – a v tom spočívá klíčová část jeho užitečnosti.

Jiné nástroje pro rychlost načítání zobrazují pouze aktuální dobu načítání, ale v Google Ads jsou tato data k dispozici historicky pro každou používanou vstupní stránku, což znamená, že můžete sledovat, jak se rychlost načítání v průběhu času měnila.

Začněte tím, že tým placeného vyhledávání stáhne tento přehled za poslední časový rámec a pozve tým SEO, aby jej porovnal s analýzou rychlosti načítání stránek, kterou již máte k dispozici.

Označte vstupní stránky placeného vyhledávání, které mají nízké skóre a vysokou návštěvnost, a upřednostněte je pro účely optimalizace. Poté nastavte průběžný přehled, který toto měření doručí týmu SEO, aby mohl sledovat přímý dopad svých optimalizací měřený skórem mobilní rychlosti Google Ads. Dále zkuste do svého účtu Google Ads přidat nové vstupní stránky na základě doporučení týmu SEO a podívejte se, jak se jim v tomto přehledu daří.

SEO

Prohlédněte si nedávno optimalizované stránky, které se aktuálně nepoužívají v placeném vyhledávání

Zeptejte se týmu pro placené vyhledávání, jak dlouho uplynulo od doby, kdy rozšířili svůj seznam klíčových slov. Ve vyspělých kampaních s placeným vyhledáváním přidaná klíčová slova obvykle přicházejí zvenčí – analyzují sestavy vyhledávacích dotazů za účelem zjištění měnících se trendů ve vyhledávání, používají nástroje pro návrhy klíčových slov nebo jednoduše vymýšlejí nové nápady. I když jsou tyto přístupy rozumné, spolupráce s týmem SEO odemyká další úhel pohledu.

Namísto hledání externích trendů požádejte tým SEO, aby sdílel seznam stránek, které nedávno vylepšil nebo spustil. Porovnejte aktuální vstupní stránky placeného vyhledávání s tímto seznamem a identifikujte části webu, na které aktuálně neposíláte provoz z placeného vyhledávání. Označte je podle toho, jak přesně odpovídají aktuálním KPI výkonu a podle role, kterou hrají na cestě spotřebitele.

Když najdete stránku (nebo stránky), které v současnosti nepodporujete placeným vyhledáváním, zvažte její integraci jedním z následujících způsobů:

  • Vytvořte relevantní klíčová slova nebo otestujte odeslání některých vašich současných klíčových slov na tuto novou vstupní stránku.
  • Nejste si jisti, zda bude stránka dobře fungovat i pro placené vyhledávání? Zkuste ji nastavit jako zdrojovou stránku pro dynamické reklamy ve vyhledávání a otestovat, jaký provoz na ni Google odesílá a jak si tito návštěvníci vedou.

Analyzujte vstupní stránky pro klíčová slova ve volné shodě placeného vyhledávání spolu s přehledem vyhledávacích dotazů

Ve svém účtu pro placené vyhledávání používáte klíčová slova ve volné shodě, že ano? Pokud ne, je čas znovu otestovat tento velmi pomlouvaný typ shody. V rámci aktualizace modifikátoru frázové/volné shody na jaře 2021 Google také zpřísnil zaměření a relevanci přiřazování dotazů ve volné shodě. Volná shoda nyní explicitně zahrnuje údaje o vstupní stránce jako signál shody. Z toho vyplývá, že díky skvělému SEO bude volná shoda fungovat ještě lépe.

Stáhněte si aktuální přehled vyhledávacích dotazů v Google Ads (včetně sloupce klíčových slov) a poté filtrujte podle typu shody a zaměřte se pouze na volnou shodu. Ke každému klíčovému slovu připojte vstupní stránku (pomocí funkce SVYHLEDAT v Excelu nebo preferované metody datového připojení). Poté tyto vyhledávací výrazy a stránky zkontrolujte s týmem SEO a analyzujte, které dotazy Google spojuje s každou vstupní stránkou.

I když se jedná o záměrně omezený pohled, který nebere v úvahu další faktory podporující volnou shodu, jedná se také o fascinující pohled na dotazy, které Google spojuje s těmito vstupními stránkami. Tato data použijte k označení mezer, kde obsah na stránce zřejmě nespouští požadované dotazy, a znovu je spusťte poté, co tým SEO na těchto stránkách provede změny.

Záměrné a trvalé zapojení

Spolupráce týmů SEO a placeného vyhledávání je klíčovou součástí úspěchu moderního marketingu ve vyhledávání. Spuštěním konkrétních, opakovatelných projektů můžete vytvořit kulturu spolupráce, která odhalí ještě více bodů spojujících SEO a placené vyhledávání.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp