Vytěžte maximum z uživatelských dat první strany

optimalizace konverzního poměru
Zjistěte, jak vyhledávání pomáhá shromažďovat data první strany a jak tato data můžete využít ke zlepšení zákaznické zkušenosti a konverzí.

Soubory cookies třetích stran jsou již vyřešenou záležitostí. V současné době často probíranou tématikou jsou data prvních stran a jejich využití pro marketing. O čem se ale nemluví je, jakou roli hraje vyhledávání při shromažďování dat první strany. Pojďte se proto o této problematice dozvědět více.

Informace o zákaznících a jejich výhody a nevýhody často získávají především internetové obchody. Klíčovou roli ale hraje také vyhledávání. Z jakých důvodů tomu tak je?

Uživatelé cíleně interagují s vaším webem

Prodejci se mezi sebou na sociálních sítích, na YouTube nebo například na zpravodajských portálech předhánějí a snaží se vytvořit poutavou reklamu, která přivede uživatele na jejich web a přiměje je k nákupu. Jde vlastně o taký boj o uživatele. Ve vyhledávání tomu je ale jinak. Uživatel přímo vyhledává něco, co se Vašeho produktu týká. Každý kontakt s potencionálními zákazníky je tak velice záměrný. Rozhodli se totiž nejen sami najít Váš produkt, ale také navštívit Vaše stránky.

Kliknutí na Váš odkaz má vysoký záměr a správné načasování

Kliknutí jsou považována za soubor cookie první strany, což znamená, že inzerent má souhlas k označení prohlížeče spotřebitele a využití těchto informací ke zlepšení zákaznické zkušenosti, budoucích vztahů a interakcí se značkou.
Pokud například máte web, který nabízí vybavení pro domácnost a někdo k Vám přijde hledat kempingový stan, vysílá Vám signál, že má zájem o koupi kempingového vybavení. S touto informací můžete pracovat mnohem lépe než internetový obchod specializovaný na turistiku a přežití v přírodě. Vyhledávání je kanál zachycující poptávku, který odhaluje vysoký záměr a účelné zapojení s výhodou souboru cookie první strany. 

Údaje o vyhledávání + chování na webu = lepší uživatelský dojem

Novinkou na poli uživatelský dat první strany je relativní důležitost každého kliknutí první strany, které přichází prostřednictvím vyhledávání. Abyste byli schopni zákazníkovi lépe porozumět, je zapotřebí sledovat i to, čemu se na webu věnuje a co vyhledává.

Získaná metadata mohou a měla by být použita k vytvoření zákaznických segmentů. Zjištěné informace doporučujeme využít k lepší informovanosti o automatickém cílení na zákazníky a tvorbě seznamů těch uživatelů, pro které pravděpodobně nejste relevantní. Tato data pak můžete využít v marketingu i remarketingu.

Vyhledávání + CRM = lepší digitální zapojení

Získali jste data, jak s nimi pracovat dál, abyste jejich potenciál vytěžili na maximum? Spojte vyhledávací záměr se známým online a offline zapojením zákazníků. Jde o uživatele, který u Vás již  v minulosti nakoupil? Je spotřebitel na Vašem e-mailovém seznamu? Jestliže ano, je v rámci e-mailingu aktivní? Jaká získaná metadata a aktivitu můžete přidat do modelů segmentace zákazníků? 

Vyhledávání + CRM = lepší nedigitální dosah

Do konverzí je zapotřebí zahrnout nejen online, ale také offline obsah. Je potřeba porozumět tomu, co zákazník potřebuje a co si přeje od Vašeho produktu nebo služby. Díky tomu získáte jedinečnou schopnost vytvářet modely chování zákazníků, které Vám umožní identifikovat pravděpodobnost nákupu u různých skupin zákazníků. Lépe tak zacílíte na nejvýznamnější skupiny a současně lépe porozumět potřebám těch ostatních. Mimo to můžete také lépe uzpůsobit marketingový obsah svému ideálnímu publiku.

Nezapomínejte ani na tradiční marketingové kanály, jako je direct mail a posílejte personalizované dopisy, slevové kupony nebo katalogy různým skupinám zákazníků podle toho, co nejlépe odpovídá jejich potřebám.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp