Vyplatí se reklamní formát LinkedIn Message Ads (dříve InMail)?

reklamní formát LinkedIn Message Ads
Pomocí LinkedIn reklamy Message Ads můžete cíleně oslovit vybrané publikum personalizovanými zprávami, které mají vysokou míru otevření, prokliku i konverze.

Sociální síť LinkedIn je mezi inzerenty oblíbená zejména díky specifickému publiku, které se zde pohybuje. Jedná se převážně o profesionály a někdy i o lidi na manažerských pozicích, kteří často mají rozhodovací pravomoci ve svých domovských firmách. Pro B2B obchodníky se jedná o skvělou cílovou skupinu, kterou mohou oslovit svými nabídkami.

LinkedIn přináší několik možností, jak oslovit potenciální zákazníky. Jedním z těchto reklamních formátů jsou InMail reklamy, které se před nedávnem přejmenovaly na Message Ads. Jak již z jejich názvu vyplývá, jde v podstatě o reklamní zprávy doručované přímo do schránek uživatelů LinkedInu.

Výhody reklamy Message Ads (InMail) na LinkedInu

Reklamy Message Ads nabízejí několik velmi šikovných funkcí, které umožňují personalizaci zasílaných zpráv. Ty například mohou zahrnovat jméno a příjmení příjemce, jeho pracovní pozici nebo název společnosti a odvětví. Tato pole se do vaší zprávy vkládají dynamicky, aby dodala vaší reklamě zdání cílené osobní zprávy.
Mezi výhody tohoto typu PPC reklamy patří to, že pokud se vaše zpráva dostane ke správnému publiku, je vysoce pravděpodobné, že ji adresát otevře.

PPC reklamy Message Ads jsou ideální pro vysoce specializované, jedinečné nabídky a často mohou dosahovat míry otevření i více než 50 %. Vzhledem k tomu, že doručujete obsah přímo do schránky s doručenou poštou aktivního uživatele, je vaše šance na zapojení ve srovnání s jinými typy reklam mnohem vyšší. U kampaně Message Ads může být CTR (míra prokliku) téměř 2x vyšší než u jiných reklamních formátů na LinkedInu.

LinkedIn reklamy Message Ads umožnují cílené oslovení vybraného publika pomocí personalizovaných zpráv, které mají vysokou míru otevření, prokliku i konverze.

Nevýhody

Není ovšem všechno zlato, co se třpytí. Reklamy Message Ads mají samozřejmě i nevýhody. Jednou z nejčastěji zmiňovaných nevýhod je cena. Je známo, že kampaně Message Ads jsou drahé a je tomu skutečně tak. U tohoto reklamního formátu totiž platíte vždy, když je odeslána zpráva, nikoli když někdo klikne na vaši reklamu (nejde tedy o PPC v pravém slova smyslu). Pro některé inzerenty může být také poněkud zavádějící metrika „Průměrná míra prokliku“, protože neměří skutečný počet kliknutí na odkazy, ale spíše počet otevření zprávy Message Ads. To také působí zmatek a nesrovnalost při srovnání průměrné ceny za proklik reklam Message Ads s jinými typy reklam, protože průměrná cena za kliknutí se u reklamy Message Ads počítá také na základě počtu otevření zprávy.

Message Ads

Omezená frekvence zasílání zpráv

Mezi další nevýhody Message Ads reklam patří omezení frekvence zobrazení reklam. Uživatele této sociální sítě totiž můžete jednou reklamou oslovit pouze jednou za 45 dní, což v případě, že vaše publikum není příliš rozsáhlé, může znamenat problém.
Jedním ze způsobů, jak obejít toto omezení, je vytvořit několik reklam v rámci stejné kampaně. Tímto způsobem budete moci oslovit stejné publikum i několikrát během 45 dní s různými variantami reklamní zprávy a zvýšit tak pravděpodobnost konverze.

Tato metoda má ještě další výhodu, kterou je A/B testování. Můžete na jednom publiku otestovat více variant jedné reklamní zprávy a zjistit, která z nich poskytuje lepší výkon.

Je možné upravit reklamu Message Ads, která již byla aktivována?

Bohužel, jakmile Message Ads reklamu jednou aktivujete, není zde žádná možnost úpravy. Pokud zjistíte, že je v textu zprávy chyba nebo chcete změnit URL odkazu, máte smůlu. Jediným schůdným řešením je v takovém případě vytvoření nové, opravené reklamy, a pozastavení té staré. S tímto problémem se však nesetkáte pouze u reklam Message Ads, ale jde o celkový problém všech typů reklam na této sociální síti.

Vyplatí se použití reklam Message Ads?

Přes všechny výše zmíněné nevýhody je reklama Message Ads velmi silným marketingovým kanálem, zejména v oblasti B2B obchodování. Pokud máte dobře zacílené publikum, můžete získat velký počet zákazníků. Obzvláště účinné jsou Message Ads reklamy u publika, které je již s vaší značkou či produktem obeznámeno.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp