Snižte cenu za proklik v PPC reklamě

Snižte cenu za proklik v PPC reklamě
Využijte zvýšení relevance vaší PPC reklamy ke snížení ceny za proklik.

Pokud provozujete PPC reklamu v Google Ads či Sklik, je pravděpodobně vaší prvořadou starostí snižování ceny za proklik (CPC). Efektivní kampaně přirozeně generují lepší návratnost investic, což může maximalizovat vaše zisky, nebo vám umožní investovat více peněz do reklamních aktivit a zvětšit tak váš dosah.

Dosáhnout nízké ceny za proklik není snadné. Pokud ji totiž snížíme jen tak, může to způsobit dramatický pokles návštěvnosti a efektivitu PPC reklamy snížit.

Nejefektivnější způsob snížení CPC je zvýšení relevance

Jednou ze složek, která ovlivňuje CPC a umístění vaší reklamy je "Skóre kvality," které měří relevanci vaší reklamy vůči klíčovým slovům zadaným při vyhledávání a cílovou stránkou. Vyhledávače se tak snaží optimalizovat uživatelskou zkušenost svých návštěvníků a poskytovat jim co nejrelevantnější výsledky. Pokud bude mít vaše reklama vysoké skóre kvality, bude se ve výsledcích zobrazovat výše a cena za proklik se naopak sníží.

Cesta k nízkému CPC začíná dosahováním souladu mezi klíčovým slovem, reklamou a vstupní stránkou tak, aby odpovídaly záměru vyhledávajícího. Tím dosáhnete zvýšení skóre kvality a snížení CPC.

Pojďme se podívat, jak je možné efektivně skóre kvality zvýšit, a jak nám při tom může pomoci analýza konkurence.

Používejte vysoce relevantní reklamní sestavy s jedním klíčovým slovem (SKAG)

Pokud jste ještě o zkratce SKAG neslyšeli, jde o reklamní sestavy, z nichž každá cílí pouze na jedno klíčové slovo.
Díky tomu, že má každé klíčové slovo svou vlastní reklamní sestavu, budou moci být texty a nadpisy vašich reklam přizpůsobeny konkrétním klíčovým slovům, což znamená, že hledající nalezne přesně to, po čem se pídí a klikne na vaši reklamu i v případě, že není na nejvyšší pozici. To vám razantně zlepší míru prokliku (CTR), která pozitivně ovlivní vaše skóre kvality. SKAG reklamní sestavy také usnadní orientaci ve vašem PPC účtu. Budete mít větší přehled o výkonu jednotlivých reklam, což vám pomůže ty s nízkým výkonem eliminovat a na místo toho investovat více do reklamních sestav, které přinášejí nejvyšší zisk.

Přiřaďte vstupní stránky k vašim reklamám a cílovým klíčovým slovům

Kritickou součástí skóre kvality je relevance vaší vstupní stránky ke klíčovému slovu, na které cílíte, což má zase přímý dopad na vaši průměrnou CPC. Proto je důležité, aby obsah vaší vstupní stránky byl v souladu s problémem, který trápí hledajícího (klíčové slovo) a příslibem, jak mu v tom váš produkt pomůže (text reklamy). Poté bude váš potenciální zákazník po příchodu na vaši vstupní stránku okamžitě vědět, že nalezl, co hledal. Pravděpodobnost konverze se tak znatelně zvýší. 

Úkolem vstupní stránky je přesvědčit uživatele, že máte řešení jeho problému. Její optimální design závisí na oboru vašeho podnikání, vaší nabídce a samozřejmě také na cílovém publiku. Pokud například nabízíte účetní software, můžete zde uživateli nabídnout bezplatnou zkušební verzi, zatímco e-shop pravděpodobně přivede uživatele přímo na stránku produktu nebo kategorie. Pokud jste živnostník, můžete na stránce mít objednávkový formulář či přímo telefonní číslo, kde si zákazník může objednat vaši službu.

Každá firma je jiná a vyžaduje jinou vstupní stránku. Všechny by však bez výjimky měly být v souladu s klíčovými slovy a textem reklamy. Zkrátka a jednoduše, pokud zákazník něco hledá a vy mu to v reklamě slíbíte, musí to bezpodmínečně na vstupní stránce dostat.

Sledujte, jaké vstupní stránky používají vaši konkurenti

Pokud hledáte inspiraci při vytváření vstupních stránek vaší PPC reklamy, podívejte se vstupní stránky vašich nejúspěšnějších konkurentů.  Sledujte, na jaká slova se reklama zobrazuje, co v textu reklamy slibují zákazníkům a co jim nakonec nabídnou na cílové stránce.

Neustále testujte více variací reklam, abyste zlepšili CTR

Jak bylo již zmíněno výše, pokud dokážete zlepšit míru prokliku (CTR), přispěje to k lepšímu skóre kvality. A vyšší skóre kvality vám pomůže snížit cenu za proklik - CPC. Proto je optimalizace CTR zásadní při dosahování nižšího CPC v reklamních kampaních.

Optimalizace CTR docílíte neustálým testováním jednotlivých variant reklamy a vybíráním těch nejlepších. Nikdy byste neměli být úplně spokojeni s výkonem jakékoli reklamy. Testujte různé verze nadpisů, textů reklam i různá rozšíření, jako jsou rozšíření o odkazy na podstránky, rozšíření o hodnocení a rozšíření o volání. Cokoliv, co pomůže upoutat pozornost návštěvníka, je dobré pro zvýšení CTR.

Jak získat nižší CPC

Hlavní metrikou, která ovlivňuje vaši cenu za proklik, je kromě konkurence zejména skóre kvality. Jelikož konkurenci ovlivnit pravděpodobně nedokážete, měli byste se zaměřit na zlepšování skóre kvality pomocí optimalizace relevance reklamy vůči klíčovým slovům a vstupní stránce a neustálým testováním různých variant, které vám pomohou zvýšit CTR.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp