Vylepšete svůj web pomocí strukturovaných dat

SEO
Jsou rozšířené výsledky vyhledávání mrtvé? Maximalizujte sémantické hodnoty pomocí značky Schema.

Mnoho profesionálů v oblasti SEO implementuje značku schema, aby dosáhli rozšířených výsledků ve vyhledávání. Implementace těchto značek má však i sémantickou hodnotu.

Loňský rok byl rokem změn ve vyhledávání, zejména v oblasti značek schémat. Zaznamenali jsme výrazný úbytek prokliků v důsledku změn některých rozšířšných výsledků ve vyhledávání a zároveň jsme byli svědky největšího počtu nových rozšířených výsledků, které Google za rok představil.

Nejenže se prostředí rozšířených výsledků neustále vyvíjí, ale hodnota značek schémat nyní přesahuje rámec rozšířenývh výsledků. Jedná se o datovou vrstvu, která umožňuje sémantické porozumění pro vyhledávače a zážitky poháněné umělou inteligencí.

Co je to značka Schema?

Značky Schema, známé také jako strukturovaná data, jsou data přidaná na vaše webové stránky pomocí popisného slovníku Schema.org.

Použitím značek schématu mohou tvůrci obsahu jasně vyjádřit záměr a význam svého obsahu, což vyhledávačům umožní lépe porozumět obsahu webových stránek.

Přidáním definovaných požadovaných a doporučených značek schématu na webovou stránku lze také dosáhnout toho, že bude mít nárok na rozšířený výsledek vyhledávání, tzv. rich result neboli rozšířené výsledky ve vyhledávání. 

Rozšířené výsledky zahrnují recenze, hodnocení, informace o kurzech, událostech, místních firmách a další.

Rozšířené výsledky mají tendenci vést k vyšší míře prokliků ze stránky s výsledky vyhledávání (SERP), což vede k většímu zapojení uživatelů. Víme však, že prostředí vyhledávání je nepředvídatelné. Rozšířené výsledky mohou přicházet a odcházet dle rozmaru společnosti Google.

Generativní vyhledávače s umělou inteligencí narušují způsob, jakým konzumujeme informace, a vyhledávače v důsledku toho iterují zkušenosti s vyhledáváním. To vyvolává otázku, zda se bohaté výsledky, kýžený výsledek implementace značek schématu, stávají zastaralými.

Jsou rozšířené výsledky mrtvé? 

V první polovině roku 2023 představily OpenAI, Bing a Google své generativní vyhledávače s umělou inteligencí.

Jednalo se o zásadní narušení světa vyhledávání, protože tyto generativní vyhledávače s umělou inteligencí by uživatelům prezentovaly odpovědi v multimodálním formátu přímo v SERPu a poskytovaly by odpovědi ve vyhledávači.

Jednalo se o podobnou zkušenost jako při vyhledávání bez kliknutí v roce 2020, ale na ještě větší scéně. Bylo jasné, že se blíží velké změny.

Poté, 8. srpna 2023, společnost Google oznámila, že sníží četnost zobrazování bohatých výsledků FAQ v SERPu a zcela vyřadí bohaté výsledky HowTo.

Výsledky na nejčastější dotazy by nyní byly k dispozici výhradně pro "známé, autoritativní vládní a zdravotnické webové stránky". Dne 14. září 2023 pak všechny rozšířené výsledky FAQ ze SERP zmizely.

Před touto změnou byly rozšířené výsledky FAQ jedněmi z nejoblíbenějších rozšírených výsledků, protože zvyšovaly viditelnost jakéhokoli typu obsahu a také potěšily uživatele odpověďmi přímo v SERPu.

Mnoho dalších rozšířených výsledků mělo specifické požadavky na obsah (recenze, hodnocení, videa atd.), takže byly méně univerzální než FAQ. Bez rozšířených výsledků FAQ a HowTo se pak typy obsahu vhodné pro rozšířené výsledky značně omezily. Byl to začátek konce rozšířených výsledků?

Nebojte, rozšířené výsledky nejsou mrtvé

Společnost Google odpověděla na otázku, zda jsou rozšířené výsledky mrtvé, v říjnu 2023, kdy vydala novou epizodu Google Search News.

John Mueller v této epizodě uvedl, že nové rozšířené výsledky budou přidány, zatímco jiné mohou časem zmizet.

Společnost Google zůstala věrná svým slovům a v posledním čtvrtletí roku 2023 představila šest nových rozšířených výsledků - nejvíce, co kdy za rok vydala.

Co se můžeme z těchto nových rozšířených výsledků dozvědět?

Zaprvé se stávají velmi specifickými pro dané odvětví. Ze šesti nových rozšířených výsledků zveřejněných v roce 2023 byly pouze dva "obecné"výsledky, jako jsou rozšířené výsledky FAQ, které organizace využívají. Za druhé, mnoho rozšířených výsledků doplňuje předchozí datové kanály.

Může to být začátek programatičtějšího využívání strukturovaných dat společností Google, jak zmínil Ryan Levering v podcastu Search Off the Record z dubna 2022.

Proč jsou pro Google a Bing důležité rozšířené výsledky i značka Schema?

Rozšířené výsledky zlepšují uživatelský zážitek z vyhledávání. Existuje však důležitější důvod, proč do nich Google nadále investuje. Značky Schema poskytují kontext k vašemu obsahu. Jak upozornil John Mueller ve své aktualizaci vyhledávání, značka Schema je strojově čitelný kód, který můžete přidat na své webové stránky, abyste pomohli vyhledávačům lépe porozumět vašemu obsahu.

Google používá k pochopení obsahu stránky rozsáhlé jazykové modely, které jsou však náchylné k chybným interpretacím. Navíc věci nebo entity zmíněné v obsahu mohou být nejednoznačné. Například slovo "koruna" je jak platidlo, tak ozdoba hlavy. Bez dalšího kontextu může být pro LLM obtížné rozklíčovat, o čem konkrétně mluvíte. Značky Schema mohou tento problém překonat tím, že poskytnou dodatečné informace a kontext o entitách zmíněných ve vašem obsahu. Díky tomu je obsah srozumitelnější a zvyšuje se důvěra stroje v data, což mu umožňuje poskytovat přesnější a relevantnější výsledky vyhledávání. Při implementaci značek schématu na stránce nedefinujete pouze entity na této stránce. Popisujete také jejich vztah k ostatním entitám na webu.

Tato propojená síť informací o vašem webu tvoří strukturovaný graf znalostí obsahu.

Značky schémat umožňují řídit, jak je vás obsah chápán

Znalostní graf obsahu umožňuje vyhledávačům pochopit a odvodit nové znalosti o vaší organizaci.

Generativní vyhledávače s umělou inteligencí, jako jsou Gemini,SGE a ChatGPT, významně těží z dobře sestaveného znalostního grafu.

Poskytnutím faktických a propojených značek schémat v grafu se vaše webové stránky stávají datovou vrstvou pro stroje, které je mohou využívat, což vám dává kontrolu nad tím, jak chcete, aby vaše data byla chápána, a umožňuje jim to činit přesné závěry o vaší značce.

Začněte maximalizovat sémantickou hodnotu značek schémat

Rozšířené výsledky nejsou mrtvé. Ve skutečnosti ještě nikdy nebyly tak živé!

Google používá značení schémat na vašem webu k pochopení vašeho obsahu a zároveň vám pomáhá vyniknout v SERPu, čímž vytváří poutavý zážitek z vyhledávání pro vaše zákazníky.

Google bude i nadále uvolňovat nové bohaté výsledky výměnou za vaše data, protože jeho vyhledávání poháněné umělou inteligencí závisí na přístupu k vašim datům, aby mohl poskytovat přesné a relevantní odpovědi.

Hodnota značení schémat však zdaleka přesahuje dosažení bohatých výsledků.

Zavedením robustního a propojeného značení schémat v podstatě vytvoříte datovou vrstvu, která vám umožní kontrolovat, jak vyhledávače a stroje konzumují a chápou váš obsah.

Tímto způsobem mohou systémy LLM, které pohánějí vyhledávání, jako je SGE, ChatGPT, Gemini a nový Bing, činit přesné závěry o vašem obsahu a připravit vaši organizaci na budoucí vyhledávání.

Dalo by se říci, že značkování schémat pro společnosti, které chtějí udržet kontrolní bod při přípravě na umělou inteligenci, nebylo nikdy strategičtější.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Martina LeVeneur

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp