Obsah vytvořený umělou inteligencí nabírá na síle

umělá inteligence nabírá na síle
Americká studie odhalila výsledky průzkumu, který zjistil, že obsah vytvořený umělou inteligencí je uživateli preferován před obsahem vytvořeným lidmi.

Obsah generovaný umělou inteligencí roste na oblíbenosti

Podle amerického průzkumu společnosti Semrush, který spadá pod report Think Big with AI: Transforming Small Business Content Marketing, kterého se zúčastnilo 700 spotřebitelů, lidé upřednostňují obsah generovaný umělou inteligencí před tím, který byl vytvořen reálnými lidmi. Jde o poměrně zajímavou informaci, která nebyla předpokládána. 

Hodnoceny byly mezi sebou reklamy na sociálních sítích, příspěvky na sociálních sítích, blogové příspěvky a popisy produktů. Ke každému ze zmíněných byl vytvořen obsah vygenerovaný AI a obsah vytvořený člověkem. Respondenti se následně rozhodovali, jaký z uvedených textů se jim líbí více.

Výsledky byly následující:

  • Reklama na sociálních sítích: AI – 70 %, člověk – 30 %
  • Příspěvek na sociálních sítích: AI – 65 %, člověk – 35 %
  • Blogový příspěvek: AI – 54 %, člověk – 46 %
  • Popis produktu: AI – 65 %, člověk – 35 %

Pro správné vyhodnocení výsledků je zapotřebí uvést, jací respondenti se ho účastnili. Účastníků bylo 50,2 % mužů, 49,5 % žen. 12 % respondentů spadá do skupiny 18–24 let, nejpočetnější skupina byla 25–44 let, tj. 38 %. 18 % respondentů bylo ve věku 45–54 let a 32 % dotazovaných bylo minimálně 55 let.

Obsah psaný člověkem byl upraven několika copywritery. Umělé inteligenci bylo zadáno vytvořit text se stejným tónem řeči, délkou, výsledkem a cíli, jako u obsahu vytvořeného člověkem.

Je obsah vytvořený AI lepší než ten, který je tvořený lidmi?

Obsah vytvořený umělou inteligencí může mít v současné době své místo v tvorbě marketingových textů. Měli byste však dávat pozor, kde ho používáte. Například na webu by se měl objevovat text vytvořený člověkem, jelikož takový obsah z hlediska SEO nabírá na důvěryhodnosti a autoritě, což vede k lepšímu umístění webových stránek v SERP.

Lidé pravděpodobně upřednostňovali text vytvořený AI, jelikož se rychleji dostal k jádru věci, zdůrazňoval hodnotové návrhy či obavy čtenářů a jeho pochopení bylo snazší. Pokud tedy tyto poznatky zapojíte do psaní svých vlastních textů, budou mít s vysokou pravděpodobností vyšší hodnotu než texty vytvořené umělou inteligencí.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp