Analýza konkurence
Není třeba znovu vymýšlet kolo - prozkoumejte metody, které využívají vaši konkurenti k tomu, aby vás předběhli. Zjistěte, jak to dělají a dělejte to lépe!

Vaše firma nepodniká ve vzduchoprázdnu. Pravděpodobně vám v cestě na vrchol stojí konkurenti, které musíte překonat vyšší kvalitou svých služeb a především lepším marketingem. I přesto, že konkurenti jsou překážkou stojící v cestě vaší firmy k úspěchu, mohou vám být hodně užiteční. Za jejich dosavadním úspěchem totiž stojí hodiny tvrdé dřiny, které věnovali vylepšování svého marketingu - dřiny, kterou můžete nyní využít ve váš vlastní prospěch. Analýzou jejich marketingových postupů totiž můžete odhalit, co dělají lépe než vy, a následně tyto poznatky využít k vylepšení vašeho vlastního marketingu.

Analýza konkurence vám pomůže odhalit vaše vlastní nedostatky

Pokud chcete porozumět svému podnikání, svým silným a slabým stránkám, možnostem odlišení a potenciálům růstu, musíte věnovat velkou pozornost svým konkurentům. Pokud se analýzou konkurence nezabýváte, může to mít za následek špatné rozhodování, promarněné příležitosti k dosažení příjmů a snížení vašeho podílu na trhu.

Co je marketingová analýza konkurence?

Marketingová analýza konkurence je průběžný proces pečlivého zkoumání konkurence ve vztahu k vašemu vlastnímu podnikání. Jedná se o zkoumání jednotlivých společností ve vašem tržním segmentu a zjišťování, jak si oproti nim stojíte z hlediska produktu, marketingu, prodeje, webového obsahu a dalších aspektů.

Cílem je vyvodit závěry, které zjednoduší váš rozhodovací proces. Pokud vás analýza vašeho hlavního konkurenta dovede k závěru, že nad ním máte jasnou výhodu v organickém vyhledávání, můžete se rozhodnout zaměřit se prozatím na vylepšení strategie PPC reklamy. Pokud byste tuto informaci nezjistili včas, možná byste investovali svůj marketingový rozpočet ne právě optimálním způsobem.

Analýzu konkurence je možné aplikovat na všechny aspekty vašeho podnikání, ale nyní se zaměříme výhradně na digitální marketing. Pokud se vám podaří převzít níže sdílené myšlenky a realizovat je v praxi, získáte za zlomek nákladů zkušenosti, které vaši konkurenti museli těžce vydobýt.

Marketingová analýza konkurence: marketing ve vyhledávačích

PPC i SEO sice mají své výhody a nevýhody, ale obecně platí, že byste měli používat obojí. Je více než pravděpodobné, že vaši konkurenti to dělají také tak.

Analýza PPC reklamy konkurence

Analýza PPC reklamy vašich konkurentů se skládá ze tří nejdůležitějších oblastí: klíčových slov, textu reklamy a nabídek.

Klíčová slova

Váš nejbližší konkurent pravděpodobně prodává produkt nebo službu, která je podobná té vaší. Z toho vyplývá, že pravděpodobně přihazuje na mnoho stejných klíčových slov, na která přihazujete i vy. A možná dokonce přihazuje i na název vaší značky! Abyste mohli začít s analýzou konkurence, je třeba zvážit několik otázek:

Na která klíčová slova se umisťujete lépe? Když si projdete klíčová slova, která máte společná s konkurencí, všimněte si svých nejsilnějších výsledků. Jakou metriku použijete k identifikaci svých nejsilnějších výsledků, záleží jen na vás.

• Na která klíčová slova se umisťujete naopak hůře? Pomocí stejných metrik, které jste použili k identifikaci svých nejsilnějších výsledků, zjistěte i své nepříliš silné výsledky. Mějte na paměti, že vaše nejlepší klíčová slova jsou důkazem vaší schopnosti porazit konkurenta ve výsledcích placeného vyhledávání. Co se tedy děje špatně? Možná texty vašich reklam neobsahují správná klíčová slova, neodpovídají tomu, co zákazník hledá, nebo jej nezaujme vstupní stránka. Důkladně vše projděte a najděte alespoň jeden konkrétní způsob, jak z těchto málo výkonných klíčových slov získat větší hodnotu.

Která klíčová slova jsou k mání? Protože vaši potenciální zákazníci denně zadávají do vyhledávacího řádku Googlu dotazy, z nichž většina je použita úplně poprvé, měli byste být neustále ve střehu a hledat nová klíčová slova, která ani vy, ani vaše konkurence dosud nevyužíváte. Představte si, že se ucházíte o první místo na klíčové slovo, které zatím není ani v hledáčku vašeho konkurenta. Co může být lepší než tohle?

Texty reklam

Porážet konkurenty ve výsledcích placeného vyhledávání na všechna nejlepší klíčová slova nemá smysl, pokud nejste schopni svou reklamou upoutat pozornost eventuálních kupujících. Zde je několik otázek, které je třeba zvážit během této části analýzy konkurence:

Na co klade váš konkurent v reklamních textech důraz? Ať už se jejich sdělení zaměřují na vlastnosti nebo výsledky, pochopení toho, jak se umisťují, vám umožní odlišit váš produkt nebo službu. Pokud například váš konkurent zdůrazňuje komplexnost svého řešení, můžete zvážit zdůraznění intuitivnosti toho vašeho. Důležité je, abyste pomocí analýzy konkurence zajistili, že vaše sdělení nebudou stejná jako u konkurentů a dokážou lépe zaujmout potenciální klienty.

Kde má váš konkurent mezery? Jak se budete v analýze konkurence zlepšovat, můžete si začít všímat mezer v marketingu konkurence - oblastí, na které se v textech svých PPC reklam nezaměřuje. Podívejte se na vyhledávací dotazy, které vyvolávají jak vaše reklamy, tak reklamy vašeho konkurenta.

Hledají vaši potenciální zákazníci něco, co v reklamním textu vašeho konkurenta nikde nenajdete? Něco, s čím je můžete oslovit a využít tak ke zvýšení návštěvnosti?

Nabídky

Texty reklam, ačkoli jsou důležité, nejsou jediným faktorem, který vaši potenciální zákazníci při hodnocení výsledků placeného vyhledávání zvažují. Pokud chcete imprese proměnit v prokliky, musíte vytvořit hodnotnou nabídku, která potenciálního klienta osloví.
Jsou nabídky vašeho konkurenta v souladu se záměrem klíčových slov? Účinnost nabídky je částečně určena tím, jak dobře (nebo špatně) odpovídá záměru potenciálního zákazníka. Pokud prodáváte sportovní obuv, nemá příliš smysl nabízet své produkty někomu, kdo hledá výraz "historie bot nike".

Všímejte si všech případů, kdy nabídka vašeho konkurenta není synchronizována se záměrem klíčového slova - to jsou příležitosti, jak do svých PPC reklam umístit lepší, odlišné nabídky, a oslovit tak více zákazníků.

Marketingová analýza konkurence pro SEO

Analýza konkurence pro SEO se rovněž skládá ze tří klíčových oblastí: klíčových slov, zpětných odkazů a rozšíření v SERP.

Klíčová slova

Ačkoli se PPC a SEO liší svým samotným principem, klíčová slova hrají v obou těchto disciplínách v podstatě stejnou roli: zaměřujeme se na ně v naději, že přivedou návštěvnost na naše stránky. Základní otázky ohledně klíčových slov jsou proto prakticky stejné jako u PPC reklamy:

Na která klíčová slova se umisťujete lépe? Z hlediska metrik je tato otázka přímočařejší než její ekvivalent PPC: U kterých (neznačkových) klíčových slov překonáváte svého konkurenta? Účelem identifikace těchto klíčových slov je stanovení priorit. Pravděpodobně nemáte čas optimalizovat obsah svých webových stránek pro každé jednotlivé klíčové slovo.

Na která klíčová slova se umisťujete naopak hůře? Je jasné, že v mnoha případech vysoce hodnotných klíčových slov vás vaše konkurence převyšuje. Podívejte se tedy na nedostatečně výkonný obsah a vymyslete několik způsobů, jak zlepšit své pozice: napište další, lepší texty, komprimujte obrázky, abyste zvýšili rychlost načítání stránky, zvyšte hustotu klíčových slov atd.

Která klíčová slova jsou k mání? Každý den přináší nové, jedinečné vyhledávací dotazy, které ještě nikdo nikdy nehledal. Zde je vaše šance - s pomocí Google Search Console odhalíte dotazy, které přivádějí návštěvnost na váš web, a pravděpodobně mezi nimi najdete cenná klíčová slova, na která jste se ještě přímo nezaměřili cíleným obsahem.

Zpětné odkazy

SEO neboli optimalizace pro vyhledávače není jen o cílení na klíčová slova. Pokud chcete být na prvních místech ve výsledcích organického vyhledávání, potřebujete silný odkazový profil směřující na váš web z kvalitních zdrojů - tj. důvěryhodných webových stránek zabývajících se příbuznými tématy.
Analýza zpětných odkazů konkurence je velmi důležitá. S pomocí některé specializované služby, jako je například Ahrefs, zjistěte, jaké odkazy (a odkud) vedou na stránky vašich konkurentů. Zaměřte se zejména na následující:

• Jaký je váš objem zpětných odkazů ve srovnání s objemem zpětných odkazů vašeho konkurenta? Ačkoli kvalita má přednost před kvantitou, když mluvíme o zpětných odkazech, vyplatí se provést rychlé porovnání objemu mezi vámi a vaším konkurentem. Proč? Řekněme například, že váš konkurent má tendenci vás překonávat u vysoce hodnotných klíčových slov, ale vy zjistíte, že jste nashromáždili téměř dvakrát více zpětných odkazů než on. To je užitečná informace, protože může naznačovat, že váš konkurent v průměru získává kvalitnější odkazy než vy.

• Kdo a proč odkazuje na vašeho konkurenta? Bez ohledu na případné rozdíly v objemu byste měli v širším slova smyslu vědět, které domény odkazují na vašeho konkurenta - a také proč se tak děje. Na první pohled by mělo být poměrně snadné určit, proč se určitá doména rozhodla dát vašemu konkurentovi zpětný odkaz. Pokud se jedná o tematickou stránku, která se zabývá příběhy a informacemi souvisejícími s předmětem vašeho podnikání, pravděpodobně považují vašeho konkurenta za hodnotný zdroj informací pro své čtenáře. Pokud se však jedná o podivně vypadající doménu, která nemá s vaším trhem vůbec nic společného, pravděpodobně se jedná o zbytečný, spamový odkaz, který není hoden vaší pozornosti.

• Dokážete identifikovat nějaké nevyužité příležitosti? Při analýze vaší konkurence musíte mít vždy oči otevřené a hledat nevyužité příležitosti - tj. hodnotné domény, které neodkazují ani na vás, ani na vaši konkurenci. Řekněme, že prostřednictvím svého e-shopu prodáváte sportovní obuv a narazíte na populární blog o běhání s článkem s názvem "13 nejlepších běžeckých bot pro rok 2021". Pokud v článku nejste zmíněni ani vy, ani váš konkurent, může jít o dobrou příležitost k získání kvalitního odkazu - stačí kontaktovat majitele blogu a zeptat se jej, zda by nezvážil recenzi vašeho e-shopu.

Analýza

Rozšíření v SERP

Stejně jako je důležité předstihnout konkurenta na vysoce hodnotná klíčová slova, je klíčové také získání speciálních funkcí v SERP, jako jsou například vybrané úryvky featured snippet. Prohlédněte si své výsledky na stránce s vyhledáváním - objevuje se u některého z vašich výsledků rozšíření - například doporučený úryvek, odpověď na související otázku nebo video na YouTube? V takovém případě stojí za to věnovat čas prověření, proč se toto rozšíření u vašeho výsledku zobrazuje, abyste se mohli pokusit zopakovat to i u ostatních výsledků.

Objevuje se rozšíření v SERP u některého z výsledků vašich konkurentů? Prozkoumejte, proč tomu asi tak je a výsledná zjištění aplikujte na svém webu.
Můžete svůj obsah upravit tak, abyste získali rozšíření v SERP? Zjistěte, zda existují nějaká klíčová slova, na která se zaměřujete vy i váš konkurent, ale nevyvolávají funkce SERP, jež považujete za žádoucí nebo dosažitelné. Můžete váš obsah restrukturalizovat tak, aby byl lepším kandidátem na vybraný úryvek?

Marketingová analýza konkurence na sociálních sítích

Marketing ve vyhledávačích je mocný, protože vám umožňuje poskytovat svým potenciálním zákazníkům hodnotu, když používají internet s určitým záměrem - většinou hledají řešení konkrétního problému, který je trápí. Ale co si počít tehdy, kdy vaši potenciální zákazníci používají internet bez jakéhokoli záměru? V takovém případě přichází na řadu marketing na sociálních sítích. I zde je nutné analyzovat, co dělá a nedělá vaše konkurence - a co z toho byste dokázali dělat lépe. Základní marketingová analýza konkurence na sociálních médiích je taktéž rozdělena do tří klíčových oblastí: kanály, placený obsah a organický obsah.

Kanály

Zatímco SEO a PPC reklama se zabývá převážně vyhledávači Google a Seznam, sociálních sítí je mnohem víc a každá je zaměřená na trochu jiné publikum. V prvé řadě proto zjistěte:

Kde jste aktivní vy a kde váš konkurent? Je zřejmé, že odpověď na tuto otázku bude z velké části záviset na druhu podnikání, které propagujete. Zatímco někdo, kdo prodává běžeckou obuv koncovým zákazníkům, se může soustředit především na Facebook a Instagram, pokud máte velkoobchod a zaměřujete se na B2B klientelu, možná pro vás bude mnohem lepší volbou LinkedIn a Twitter. Bez ohledu na to je užitečné na začátku analýzy získat obecný přehled o tom, kterým kanálům jste vy a váš konkurent doposud věnovali největší pozornost. Pokud oba publikujete obsah na LinkedIn, ale ani jeden z vás nedělá nic zajímavého na Twitteru, zamyslete se nad tím, jak můžete začít svým potenciálním zákazníkům nabízet produkty na druhé jmenované platformě.

Který kanál slibuje největší příležitost k růstu? Pokud se nacházíte v situaci, kdy vy i váš konkurent na jednom kanálu válcujete konkurenci a na druhém se vám nedaří, pak je odpověď na tuto otázku snadná: největší příležitost k růstu pravděpodobně slibuje ten druhý kanál. Ale věci jsou málokdy tak černobílé - a pokud se pohybujete v konkurenčním oboru, pravděpodobně stojíte proti lidem, kteří velmi dobře vědí, co dělají. Chcete-li tedy proniknout hlouběji, zeptejte se sami sebe: Který z kanálů, v nichž působíte, v poslední době přináší nejlepší výsledky, a který naopak nejvíce stagnuje? Zaznamenali jste stálý nárůst počtu zhlédnutí videí na Instagramu, zatímco vaše angažovanost na Facebooku je stále stejná nebo dokonce klesá? Ať už je to jakkoli, věřte svým údajům a svému instinktu, které vám napoví, jaký sociální kanál upřednostnit.

Existují nějaké nové kanály, které byste měli využívat? Explozivní růst TikToku v nedávné době ilustruje, jak rychle se může nový sociální kanál prosadit. Vzhledem k vašemu oboru a úrovni konkurence, se kterou se potýkáte, může váš úspěch v příštích letech částečně záviset také na vaší schopnosti prosadit se na nově vznikajícím kanálu, který vyvolává zájem publika.

Bez marketingové analýzy konkurence se v současné době neobejdete

Ať už je vaší doménou spíše SEO, PPC, nebo jejich kombinace, analýza konkurence je neustálý proces. Online svět je prostředí, které se neustále mění a je nezbytné s těmito změnami držet krok. Vítězí ten, kdo se dokáže přizpůsobit nejrychleji a nejlépe. Pokud si zvyknete kontinuálně provádět analýzu konkurence, půjde vám to časem mnohem lépe - s minimem času a vynaložených nákladů získáte poznatky, které vám umožní obstát ve stále se zostřujícím konkurenčním boji.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp