Vybudujte značku, které lidé důvěřují

digitální marketing
Chcete-li rozvíjet své podnikání, musí jít budování značky a SEO ruku v ruce. Zde se dozvíte, co získáte, když se budete věnovat obojímu.

Prospěch spojení budování značky a SEO pro rozvoj podnikání nelze přehlížet. Silná značka není pouze vizuálním prvkem, ale zásadně posiluje veškeré marketingové úsilí. Z transformace z běžného poskytovatele služeb na preferovanou firmu, od které si vaše cílová skupina ráda nakupuje, těžíte mnohem víc než jen z vykonávání běžného obchodu. Tato přitažlivost vychází z důvěry a povědomí o značce, což v konečném důsledku vede k loajálním zákazníkům.

Je zřejmé, že budování značky a SEO jsou vzájemně propojeny. Organické vyhledávání, hlavní cíl optimalizace pro vyhledávače - SEO, je klíčovým prvkem zajišťujícím, že vaše značka se objeví na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání Google pro neznačkové vyhledávací výrazy. To znamená, že potenciální zákazníci, kteří nesouvisí s konkrétní značkou, budou mít možnost objevit právě vaši firmu a stát se novými zákazníky. Propojením těchto dvou strategií dosahujete synergického efektu, který posiluje viditelnost, důvěryhodnost a celkový úspěch vašeho podnikání.

1. Umístění ve výsledcích vyhledávání
SEO hraje klíčovou roli ve vytváření publika pro vaše podnikání. Jeho cílem je oslovit lidi, kteří dosud nemuseli být seznámeni s vaší značkou. Tato strategie spočívá v poskytování obsahu, který odpovídá potřebám a otázkám vyhledávačů, čímž vede k jejich postupnému seznámení s vaším produktem nebo službou. Vytváření publika skrze SEO vyžaduje důsledné úsilí, které zahrnuje optimalizaci webu a vypracování pevné obsahové strategie.

I když to může působit náročně, neměli byste se nechat odradit. SEO přináší složité úkoly, ale také zásadní výhody pro vaši značku, pokud si dokáže udržet stabilní pozici. V odvětvích s vyšší konkurencí to může trvat delší dobu, ale postupným publikováním kvalitních a strategických článků se můžete postupně vyšplhat na přední pozice.

Klíčem k úspěchu je pravidelně vytvářet obsah, který nejenže odpovídá na otázky uživatelů, ale také je strategicky napsán pro vyhledávače. Čím více obsahových pozic získáte na předních místech výsledků vyhledávání, tím více kliknutí získáte. Tímto způsobem se váš dosah zvyšuje a více lidí se dozvídá o vaší značce, čímž se postupně buduje povědomí o ní.

2. Známost značky

Umístění vaší značky na žádaná klíčová slova není jen otázkou prestiže, ale klíčovým prvkem úspěšného online podnikání. V konkurenčním prostředí, kde i ty nejznámější značky musí bojovat o pozice na internetu, je nezbytné brát SEO vážně. I když se možná primárně umisťujete pod názvem své značky, nemůžete opomíjet význam neznačkových klíčových slov.

Silná značka představuje důvěru, což v konečném důsledku zvyšuje míru prokliku (CTR). Avšak, tuto výhodu můžete plně využít pouze tehdy, pokud se věnujete úsilí potřebnému k získání vyšších pozic ve výsledcích vyhledávání. Když uživatelé vidí vaši značku na předních místech ve výsledcích vyhledávání pro neznačková klíčová slova, chcete, aby klikli na váš web a ne na konkurenční.

Opomenutí této strategie může znamenat ztrátu cenné návštěvnosti a předání této příležitosti konkurenci. Online prostředí je dynamické a každý může získat pozornost a návštěvnost, která by jinak mohla patřit vám. Pro udržení a zlepšení pozic ve výsledcích vyhledávání není pro vaši značku nikdy dost vynaloženého času a úsilí.

3. Řízení příběhu o značce

Správná SEO strategie je klíčovým prvkem pro udržení prokliků ve vyhledávání obsahující název vaší značky. Při budování nového publika je nezbytné reagovat na dotazy uživatelů v průběhu jejich rozhodovacího procesu. Úkolem SEO je nejen zajistit, že se klíčová slova spojená se značkou umisťují dobře, ale také vytvořit plán, pokud tomu tak není.

I když se může zdát snadné umístění na název značky, vyhledávací výrazy typu "[název značky] recenze" nebo "je [název značky] důvěryhodný?" jsou o něco složitější. Bez vhodné SEO strategiemůžete ztratit kliknutí na recenze a sociální média, což platí i v případě vlastních účtů. Zde může být klíčem k úspěchu vytváření stránek na webu, které splňují záměr vyhledávání a přesměrovávají návštěvnost na základě uživatelských požadavků.

Nepříjemnější než absence recenzí nebo umístění na sociálních médiích na klíčová slova značky je možnost stížností nebo kritických příspěvků. Nedostatečná viditelnost ve výsledcích vyhledávání může otevřít dveře konkurenci nebo negativním reakcím veřejnosti. Když nevyvinete dostatečné úsilí na zlepšení své pozice v SERP, můžete nečekaně přijít o kontrolu nad tím, co se o vaší značce objevuje online.

4. Návštěvnost

Zlepšení pozice ve výsledcích vyhledávání má značný dopad na návštěvnost vašeho webu. Jak již bylo naznačeno, čím vyšší pozici dosáhnete, tím větší návštěvnost získáte. Pro konkurenční prostředí je klíčové neuspokojit se pouze s osmou nebo čtvrtou pozicí na první stránce výsledků vyhledávání. Pro vaši firmu je klíčové usilovat o přední pozice, protože 1. místo na první stránce dosahuje téměř 25% CTR na mobilních zařízeních, což rapidně klesá s každou nižší pozicí.

Nemělo by překvapit, že CTR na pozici čtyři je menší než 10%, a dále na šesté a dalších místech klesá na méně než 5%. Studie provedená na 4 milionech výsledků vyhledávání Google ukázala, že posunutí o jedno místo ve výsledcích vyhledávání zvýší CTR v průměru o 2,8%. To jasně dokazuje, že investice do vytváření silné pozice ve výsledcích vyhledávání má měřitelný efekt na návštěvnost a celkový úspěch na internetu. V tomto kontextu je evidentní, že pečlivá SEO strategie a optimalizace pro vyšší pozice mohou přinést výrazné výhody pro vaši značku.

5. Důvěryhodné značky přitahují odkazy

Výstižným příkladem toho, jak důvěryhodné značky poutají pozornost a získávají podporu, je schopnost přitahovat kvalitní zpětné odkazy. Když je vaše značka uznávána jako důvěryhodný a spolehlivý zdroj informací, je pravděpodobnější, že získá odkazy přirozenou cestou. Důvěra, kterou si vaše značka vybuduje, vytváří prostředí, ve kterém ostatní organizace, weby nebo jednotlivci rádi spojují svůj obsah s vaším. Kvalitní odkazy jsou nejenom pro SEO významné, ale také posilují vaši reputaci a autoritu v daném odvětví. Proto se investice do budování důvěryhodného a respektovaného obrazu značky stává klíčovým faktorem při získávání kvalitních zpětných odkazů, což má výrazný pozitivní dopad na celkový úspěch online.

6. Konverze

První setkání návštěvníka s vaší značkou prostřednictvím vyhledávačů hraje klíčovou roli v celém procesu konverze. Když SEO a obsah vašich stránek plní svou úlohu, návštěvník, který na váš web narazí, je více ochoten přijmout nabízené produkty nebo služby, což naznačuje možnost přechodu k fázi konverze. Pokud je uživatelská zkušenost na vašem webu pozitivní a efektivní, existuje vysoká pravděpodobnost, že konverze mohou nastat již během této první interakce.

Často se stává, že počáteční vyhledávání je neznačkové a uživatel se tak ocitá na vašem webu poprvé. Nicméně, když je uživatel spokojen s poskytovanými službami a nadšen vaší nabídkou, pravděpodobně se vrátí pomocí značkového vyhledávání. Díky již vybudované důvěře je u druhého vyhledávání pravděpodobnější, že povede k dalším konverzím. Lidé mají tendenci nakupovat u značek, kterým důvěřují, a tak je cílem SEO přilákat kvalifikovanou návštěvnost, která může později přejít k úspěšným konverzím, ať už prostřednictvím vyhledávání nebo dalších marketingových kanálů. Celý proces SEO je tak navržen tak, aby pomáhal návštěvníkům řešit problémy a seznámil je s vaší značkou, vytvářejíc tak optimální podmínky pro úspěšnou konverzi.

7. Příjmy a zisk

Návštěvnost a konverze jsou skvělé, ale firmy nejvíce potřebují příjmy a zisk. Silná SEO strategie poskytuje uživatelům odpovědi a podporu v celém marketingovém trychtýři. Váš obsah a architektura webu by měly umožnit, aby se vaše značka neustále zobrazovala v relevantních dotazech ve vyhledávání. 

Abyste měli značku, která roste a prosperuje, potřebujete vracející se hlavní publikum/zákazníky. Prostřednictvím SEO a obsahu můžete prokázat své odborné znalosti, podpořit své spotřebitele a vybudovat s nimi trvalý vztah. Jakmile se značka stane důvěryhodnou, začnou přicházet i tržby.

Úloha důvěry a značky je velmi zřejmá při pohledu na analytiku stránek elektronického obchodu. Stránky s největším počtem vyhledávání značky budou mít nejvyšší míru konverze.

Vyhledávání typu "[název značky] + [název produktu]" má větší pravděpodobnost konverze než vyhledávání typu "Jak vyřešit [problém]?". Než se vám podaří získat vyhledávání podle názvu značky, názvu produktu, potřebujete známou značku.

Na tato nekonvertující klíčová slova typu "jak vyřešit [problém]?" musíte odpovědět dříve, než si vybudujete dostatečnou důvěru, abyste mohli uzavřít prodej.

8. Věrnost a udržení zákazníků

Ještě lepší než jednorázový zákazník nebo pasivní odběratel je opakovaný zákazník nebo publikum, které se zapojuje do vašich e-mailů nebo jiných marketingových aktivit, jako jsou sociální média.

Vaše kvalifikované publikum, které vás kdysi našlo prostřednictvím vyhledávání na Googlu, se může proměnit ve vaše nejvěrnější příznivce a zastánce. Tato loajalita je dalším krásným příkladem složeného úsilí SEO. 

9. Propagátoři vaší značky

Dobrovolní propagátoři jsou pravděpodobně vašimi nejcennějšími spotřebiteli. Dobrovolní propagátoři jsou především vaši věrní a stálí zákazníci. 

Když se o ně budete i nadále starat, stanou se vašimi šampiony, advokáty nebo ambasadory značky online. O ty vám jde. Tito dobrovolní propagátoři sdílejí váš obsah a doporučují vás ostatním, protože jsou z něj nadšení. Ačkoli není nejjednodušší tento aspekt měřit, má na nej nepřímý vliv kvalitní SEO.

Dobrovolní propagátoři vás museli objevit a získat určitou úroveň služeb, aby si k vám vybudovali dostatečnou důvěru, aby opakovaně nakoupili a stali se věrnými a stálými zákazníky.

10. Více údajů první strany

Efektivní provedení SEO a budování vztahů se značkou jsou klíčem k dosažení nejen většího růstu, ale také k získání cenných dat první strany. S rostoucím objemem dat přicházejí lepší analýzy, které mohou být klíčovým prvkem pro informovaná rozhodnutí o budoucím rozvoji a posílení SEO strategie. Data, generovaná prostřednictvím SEO, nejsou omezena pouze na tuto oblast a mohou být přenášena a využívána v rámci mnoha dalších forem marketingu.

Pochopení toho, že lidé nejen hledají obsah na Googlu, ale pravděpodobně tak činí i na jiných vyhledávačích, poskytuje příležitost k rozšíření marketingových aktivit mimo hranice vyhledávačů. Například dobře umístěný příspěvek na sociálních sítích, který oslovuje přesně bolestivé body zákazníků (identifikované prostřednictvím SEO analýz), může zastavit rolování a podnítit angažovanost vaší cílové skupiny. Tímto způsobem se SEO stává klíčovým katalyzátorem, který podporuje interakce ve více formách marketingu, což v konečném důsledku posiluje celkovou marketingovou strategii a úspěch značky na online scéně.

SEO a budování značky jdou ruku v ruce

Nejlepší šanci, jak udržet svou značku objevitelnou pro nové i staré publikum, máte, když budete budovat povědomí o značce a zároveň SEO. Budování značky pomáhá všem vašim marketingovým kanálům, stejně jako data, která vaše úsilí o SEO poskytuje. Bez SEO hrozí, že se vaše značka bude umisťovat pouze na prvních místech pro svůj název, což je pro vytváření publika nepoužitelné.

Stejně tak bez SEO ztratíte viditelnost pro některá vyhledávání související se značkou, čímž potenciálně přenecháte své koupěchtivé publikum konkurenci. Pokud chcete mít solidní firmu, je nejlepší zdvojnásobit úsilí o zvýšení povědomí o značce a generování publika, a SEO je klíčem k tomuto úspěchu.

Bez SEO, budování publika a udržování relevance v největším vyhledávači může stačit jediný konkurent, aby efektivněji oslovil potenciální zákazníky. V online prostředí, kde konkurence neustále roste, je nezbytné aktivně pracovat na zviditelnění. Zajištění návštěvnosti a uvádění značky do povědomí svého publika vyžaduje nejen SEO a budování publika, ale také udržování relevance ve výsledcích vyhledávání (SERP). Je klíčové, aby vaše značka byla viditelná tam, kde vaše cílová skupina hledá obsah a informace. Buďte ve svém přístupu k online marketingu aktivní. Díky SEO můžete zajistit, že vaše značka bude v prvních výsledcích vyhledávání, což zvyšuje šanci na interakci s potenciálními zákazníky. Budování publika pak posiluje loajalitu a důvěru. 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp