Tyto jednoduché triky vám pomohou snížit míru okamžitého opuštění stránky

míra okamžitého opuštění
Zjistěte, jak snížením míry okamžitého opuštění stránky můžete velmi jednoduše zvýšit váš zisk a návratnost prostředků investovaných do PPC reklamy.

Jedním z důležitých údajů, kterou byste při posuzování výkonu svých webových stránek měli sledovat, je i míra okamžitého opuštění stránky.  Pokud provozujete PPC kampaň kvůli získání konverzí, je míra opuštění stránky jednou z nejdůležitějších metrik, kterou je třeba sledovat. Pokud je totiž míra příliš vysoká, znamená to, že s vašimi stránkami nebo s PPC kampaní není něco v pořádku.

Co je to míra opuštění stránky a proč je tak důležitá?

Okamžité opuštění stránky se obvykle definuje jako návštěva, která přijde na jednu z vašich vstupních stránek a odejde, aniž by provedla jakoukoli akci nebo se prokliknula na další stránky. Okamžité opuštění ve většině případů znamená, že návštěvník nenalezl na vaší stránce to, co zde očekával, a vy jste za jeho proklik zaplatili zbytečně, pokud jste k jeho získání použili placenou reklamu. Míra okamžitého opuštění navíc naznačuje vyhledávačům a PPC systémům, že stránka není dostatečně kvalitní, což snižuje její SEO hodnocení a skóre relevance.

Možná vaše vstupní stránka není dostatečně důvěryhodná, nebo existuje rozpor mezi tím, co slibuje vaše PPC reklama a mezi tím, co stránka skutečně nabízí. V každém případě byste se měli snažit snížit počet okamžitých opuštění na minimum. Jak na to?

Pochopte své cílové publikum

Se snižováním míry okamžitého opuštění byste měli začít již během tvorby webu, dříve, než navrhnete vstupní stránku. Začněte to tím, že provedete průzkum publika. Musíte vědět, kdo jsou lidé, kterým se snažíte něco prodat. Jaké jsou jejich motivace, jaké problémy chtějí vyřešit? Jaké jsou jejich zájmy, finanční možnosti a v jaké společnosti se pohybují? To vše vám umožní vyjádřit se jasněji a předložit jim takovou nabídku, které budou rozumět.

Pochopte chování uživatelů

Pochopení chování uživatelů je klíčové pro optimalizaci vstupní stránky a snížení míry okamžitého opuštění. Za každou akcí, kterou návštěvníci provedou nebo neprovedou, je vždy nějaký důvod. A dobrá znalost vašeho publika vám umožní tyto důvody poznat.

Vytvořte působivé sdělení

Průzkum publika vám také pomůže přizpůsobit sdělení tak, aby rezonovalo s vaší cílovou skupinou. To znamená používat slova, která vyvolávají specifické emoce, a jazykové prostředky, jemuž vaše publikum rozumí. Jiné výrazy pravděpodobně použijete, budete-li chtít prodat luxusní kravatu managerovi, jiné zase tehdy, když nabízíte puberťákovi cool skateboard.

Než tedy přepracujete svou špatně konvertující vstupní stránku, proveďte nejprve průzkum publika.

Optimalizujte vstupní stránku pro konverze, ne pro vzhled

Dalším kritickým prvkem, který může vést k vysoké míře okamžitého opuštění na vaší vstupní stránce, je její design. Každý prvek má vliv na to, jak bude vaše vstupní stránka fungovat.

• Stránka by měla být především přehledná. Líbivý design sice může být na pohled hezký, ale často způsobuje, že návštěvník musí přemýšlet, na co má kliknout, aby se dostal dále.
• Nepřeplňujte vstupní stránku textem a obrázky. Nechte na stránce mezi prvky trochu bílého místa, aby ji čtenáři mohli snadno procházet.
• Akční tlačítka a výzvy k akci by měly být takové, aby okamžitě připoutaly pozornost návštěvníka. Pokud jej budete nutit přemýšlet, na který z prvků kliknout, často dřív přijde na to, že vlastně kliknout ani nechce.

snižte okamžité opuštění stránky

Používejte obrázky s rozmyslem

Obrázky by neměly být jen estetickou záležitostí. Měly by mít pokaždé nějaký účel – například jako vodítka, která uživatele nasměrují, jak mají stránkou procházet až k akčnímu tlačítku, kterým provedou konverzi.

Akční tlačítko či výzvu k akci umístěte nad ohyb stránky

Nenuťte návštěvníky prokousávat se spoustou textu a obrázků, aby našli akční tlačítko. Tím jen zvýšíte pravděpodobnost, že opustí vaši vstupní stránku, aniž by cokoli koupili. Abyste tomu předešli, musíte umístit akční tlačítko nad ohyb stránky. Dobře navržená vstupní stránka nejen že usnadňuje komunikaci vaší nabídky, ale také zajišťuje, že návštěvníkům poskytnete pozitivní uživatelský zážitek (UX). Oba tyto faktory jsou klíčové pro snížení míry okamžitého opuštění stránky a zvýšení počtu konverzí.

Odstraňte rozpor mezi vstupní stránkou a PPC reklamou

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé opouštějí vstupních stránku ihned po kliknutí, je to, že se cítí podvedeni. Důvod je jednoduchý – obsah PPC reklamy a cílová stránka se neshodují.

Ve většině případů se tak pravděpodobně neděje záměrně. Musíte se však postarat o to, aby text PPC reklamy nenabízel něco, co uživatel na vstupní stránce nenajde. Jinými slovy, vaše vstupní stránka musí splňovat očekávání, která váš uživatel má. Vaše vstupní stránka musí být logickým pokračováním PPC reklamy. Pokud například v textu reklamy nabízíte červené tričko, musí se uživatel po kliknutí dostat přímo na stránku konkrétního produktu, kde si může toto tričko koupit. Pokud jej místo toho pošlete na vstupní stránku e-shopu, který nabízí kromě červených triček spoustu jiného zboží, naštve se a odejde.

Zlepšete rychlost načítání stránky

Dalším častým faktorem, který vede k vysoké míře okamžitého opuštění, je pomalé načítání vstupních stránek. Proto musíte zajistit, aby se vaše stránka načítala opravdu rychle. Podle statistik, které zveřejnil Google, je průměrná doba úplného načtení vstupní stránky na mobilním telefonu 22 sekund. To je strašně dlouhá doba, po kterou málokdo vydrží čekat. Pokud totiž načtení vstupní stránky trvá déle než tři sekundy, 53 % návštěvníků jde raději jinam.

Abyste zlepšili rychlost načítání své vstupní stránky, můžete udělat několik věcí:

• Zajistěte si kvalitní hosting.
• Optimalizujte obrázky a videa.
• Pokud je to možné, využijte komprimace a minifikace javascriptů a CSS.
• Využijte vyrovnávací paměť cache.

Vstupní stránka, která se načítá rychle, nabízí uživatelům skvělý uživatelský zážitek, udržuje jejich zájem a chuť koupit si některý z vašich produktů.

Optimalizujte vaši výzvu k akci

Výzva k akci neboli CTA hraje obrovskou roli při zlepšování míry konverze. Pokud je vaše akční tlačítko špatně navrženo, mohou jej návštěvníci skutečně přehlédnout. A pokud jej přece jen uvidí, nebude na ně mít žádný účinek. Výsledkem samozřejmě bude, že vaši stránku opustí, aniž by si cokoliv koupili. Zde je několik osvědčených postupů, kterými byste se měli při navrhování akčního tlačítka řídit:

• Barva akčního tlačítka by měla kontrastovat se zbytkem stránky.
• Zarovnejte akční tlačítko na střed a udělejte z něj nejvýraznější prvek na stránce.
• Vyvarujte se přílišné stylizace tlačítka.
• Vaše akční tlačítko musí být snadno identifikovatelné. A co je ještě důležitější, musí z něj být na první pohled jasné, jaké kroky mají návštěvníci provést.

Pokud to vaše CTA nedokáže, ztratíte návštěvníky a přijdete o možnost jim prodat jim své produkty či služby. Pokud však bude vaše výzva k akci dostatečně optimalizovaná, sníží se vaší stránce míra okamžitého opuštění a vy se budete těšit z vyšší míry konverze.

Ujistěte se, že oslovujete správné publikum

Další možností, proč lidé navštíví vaši vstupní stránku a odejdou, aniž by se stali vašimi zákazníky, je to, že oslovujete nesprávné skupiny lidí.

Abyste zajistili, že na svou vstupní stránku přivedete kvalitní návštěvnost, musíte pochopit, odkud vaše návštěvnost pochází. Prostudujte různé reklamní kanály, které vám přivádí návštěvníky, demografické skupiny, které je používají, jejich zájmy a motivace. To vám pomůže vytvořit takzvané „zákaznické persony“ - přesné podoby kupujících, které můžete použít k vytvoření nabídky přizpůsobené k zacílení nejrelevantnější návštěvnosti pro vaši vstupní stránku.

Začněte snižovat míru okamžitého opuštění stránky ještě dnes

Snížení se většinou neprodleně projeví ve zvýšení konverzního poměru. Výše zmíněnými úpravami tak můžete velmi jednoduše zvýšit váš zisk a návratnost prostředků investovaných do PPC reklamy, aniž byste museli zvyšovat počet návštěvníků.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp