SEO
Prokažte, jak vaše úsilí v oblasti SEO ovlivňuje výsledné ukazatele, pomocí tohoto průvodce krok za krokem.

Jako profesionál v oblasti SEO se pravděpodobně snažíte klientům či vedení firmy prokázat, jak vaše úsilí ovlivňuje důležité obchodní metriky, jako jsou zákazníci a příjmy.

Je snadné nainstalovat Google Analytics a zjistit, kolik návštěvníků získáváte z organického vyhledávání, a pokud nastavíte sledování cílů u odeslaných formulářů, můžete měřit i počet potenciálních zákazníků.

Historicky však bylo mnohem obtížnější dostat stejná atribuční data do systému CRM a vykazovat metriky, jako kolik nových prodejních příležitostí bylo vygenerováno ze SEO, počet nových zákazníků atd.

Naštěstí můžeme nabídnout řešení.

Pokračujte ve čtení a dozvíte se, jak můžete v CRM vaší společnosti přiřadit potenciální zákazníky a zákazníky k SEO a spouštět reporty, které prokáží hodnotu, kterou vaše úsilí v oblasti SEO generuje.

Proč měřit výsledky SEO

Měření výsledků SEO je klíčovým faktorem pro úspěch vaší webové stránky. Pravidelným sledováním a analýzou můžete zlepšit vaše umístění ve vyhledávačích, získat více návštěvníků a dosáhnout vašich obchodních cílů. Nezapomeňte využívat nástroje pro analýzu a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc, abyste maximalizovali potenciál vašeho úsilí o optimalizaci stránek pro vyhledávače.

Co je to CRM?

CRM znamená Customer Relationship Management, což je strategie nebo systém, který se zaměřuje na správu vztahů se zákazníky. CRM je klíčovým nástrojem pro podniky a organizace, které chtějí efektivně a účinně komunikovat s klienty, zlepšit zákaznickou službu a budovat dlouhodobé a loajální vztahy se zákazníky.

Hlavním cílem CRM je sbírat, ukládat a analyzovat informace o zákaznících, aby se porozumělo jejich potřebám, preferencím a chování. Tímto způsobem mohou podniky lépe pochopit, jakým způsobem oslovovat své zákazníky a jakým způsobem jim poskytnout lepší služby a produkty.

Proč byste měli sledovat výsledky SEO pomocí CRM

Představte si, že děláte SEO pro softwarovou společnost zabývající se řízením projektů.

Pro generování potenciálních zákazníků provádíte SEO a používáte placenou reklamu prostřednictvím Googlu, Facebooku a podobných platforem.

Pokud byste k měření návštěvníků a cílů používali pouze službu Google Analytics, vaše analytická data by vypadala podobně:

SEO

Utraceno: 100 000 Kč

Návštěvy: 200

Splněné cíle: 30

Facebook Ads

Utraceno: 100 000 Kč

Návštěvy: 500

Splněné cíle: 40

Google Ads

Utraceno: 100 000 Kč

Návštěvy: 400

Splněné cíle: 40

 

Pokud by toto byl váš jediný zdroj poznatků - návštěvníci webu a splněné cíle - pak by se zdálo, že vaše reklamy na Facebooku a Google Ads překonávají vaše úsilí v oblasti SEO.

Na základě těchto údajů byste mohli většinu svého marketingového rozpočtu vynaložit na placené kanály.

Ale co kdybyste viděli kompletní obrázek o počtu zákazníků a generovaných příjmech? Vaše údaje by mohly vypadat podobně:

SEO

Utraceno: 100 000 Kč

Návštěvy: 200

Splněné cíle: 30

Zákazníci: 25

Příjmy: 900 000 Kč

Facebook Ads

Utraceno: 100 000 Kč

Návštěvy: 500

Splněné cíle: 40

Zákazníci: 7

Příjmy: 160 000 Kč

Google Ads

Utraceno: 100 000 Kč

Návštěvy: 400

Splněné cíle: 40

Zákazníci: 12

Příjmy: 330 000 Kč

 

Při pohledu na výše uvedená čísla vidíte, že vaše úsilí v oblasti SEO značně převyšuje vaše placené reklamy, protože:

  • Díky SEO jste získali více zákazníků (25) než díky reklamám na Googlu a Facebooku dohromady (19).
  • Konverzní poměr z leadů na zákazníka je vyšší u SEO (83 %) než u Google Ads a Facebook Ads dohromady (17,5 % u Facebook Ads a 30 % u Google Ads).
  • Průměrná hodnota zákazníka je vyšší pro SEO ve výši 36 000 Kč na zákazníka než pro Google Ads (27 500 Kč) a pro Facebook Ads (22 857 Kč).
  • Náklady na získání zákazníka ve výši 4 000 Kč pro SEO jsou nižší než pro Google Ads (8 333 Kč) a pro Facebook Ads (14 285 Kč).

Když budete sledovat výkonnost svých marketingových kampaní na základě počtu získaných zákazníků a dosažených příjmů, uvidíte úplný obraz jejich výkonnosti a budete moci podle toho rozdělit své zdroje.

V tomto případě byste byli schopni skvěle zdůvodnit, jak je SEO pro firmu důležité, a mohli byste potenciálně získat více rozpočtu a zdrojů na podporu růstu.

Jak sledovat zákazníky a příjmy ze SEO pomocí CRM

Nyní, když jste pochopili důležitost sledování zákazníků a příjmů ze SEO, se podívejme na to, jak to provést.

Dá se to shrnout do dvou kroků: Zajištění potřebných údajů v CRM a spuštění správných reportů.

1. Zkontrolujte data

Ujistěte se, že máte atribuční data o každém z vašich leadů & zákazníků uvnitř vašeho CRM (tj. zdrojový kanál, kampaň, reklamní skupina atd.).

Většina systémů CRM má vlastní pole, do kterých se ukládají kontaktní údaje a prodejní příležitosti, ale sledují také, jak zákazníci vaši firmu vůbec objevili.

Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je přidat skrytá pole do formulářů pro generování leadů na vašich webových stránkách a do těchto polí pak zapsat atribuční informace.

Tímto způsobem se údaje zachytí spolu se jménem, e-mailovou adresou, telefonním číslem atd. a mohou být odeslány přímo do vašeho CRM.

Většina oblíbených nástrojů pro tvorbu formulářů má možnost přidávat do formulářů skrytá pole a umožňuje jejich snadné přetahování.

Jakmile do formulářů přidáte skrytá pole, můžete pomocí různých nástrojů zjistit, odkud každý lead pochází, a zapsat údaje do skrytých polí, odkud budou odeslány do vašeho CRM při každém odeslání formuláře.

2. Spouštějte reporty pomocí CRM nebo analytických nástrojů

Nyní, když máte v CRM správné atribuční údaje pro každého zákazníka, můžete je použít ke spuštění reportů.

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak to udělat, je použít vestavěné nástroje pro vytváření reportů ve vašem CRM.

V závislosti na tom, jak jsou pokročilé, byste měli být schopni reportovat metriky, jako je počet leadů ze SEO, počet prodejních příležitostí, počet zákazníků, výše generovaných příjmů atd.

Pokud hledáte pokročilejší analytické nástroje, můžete data exportovat do tabulkového procesoru nebo propojit CRM s analytickými nástroji třetích stran, jako je Microsoft Power BI, Tableau nebo Looker Studio (dříve Google Data Studio).

To by vám umožnilo spouštět pokročilejší reporty, které by mohly odpovědět na otázky jako např:

  • Kolik potenciálních zákazníků získáváme díky SEO na našich produktových stránkách?
  • Které vyhledávače generují nejvíce zákazníků?
  • Které jednotlivé příspěvky na blogu generují nejvíce potenciálních zákazníků?
  • Kolik zákazníků získáváme z našich stránek?

Několik metrik, které by měli profesionálové v oblasti SEO sledovat

Nyní, když už víte, jak získat atribuční data do CRM a spouštět reporty, uvádíme několik nápadů na reporty, které byste měli sledovat, abyste mohli prokázat hodnotu svého úsilí v oblasti SEO.

Počet leadů ze SEO vs. Ostatní kanály: Report ukazuje, kolik leadů bylo vygenerováno prostřednictvím různých marketingových kanálů.

Počet zákazníků ze SEO vs. Ostatní kanály: Report ukazuje, kolik zákazníků bylo vygenerováno z různých marketingových kanálů. Může být užitečný i pro výpočet míry konverze potenciálních zákazníků na zákazníky. Je zcela běžné, že leady z organického vyhledávání konvertují v trychtýři mnohem lépe než ze zdrojů, jako jsou reklamy na Facebooku, protože tyto leady často mají problém, který váš produkt/služba řeší, a aktivně se snaží nakoupit.

Příjmy ze SEO podle skupiny cílových stránek: Report ukazuje výši příjmů generovaných zákazníky, kteří přišli díky SEO, rozdělenou podle skupiny vstupních stránek (tj. seskupení stránek na základě podsložky v adrese URL. Tento report vám umožní zjistit, jaké typy obsahu generují zákazníky & příjmy z vyhledávačů, a pomůže vám určit, co je třeba vytvářet více. Stejně tak pokud zaznamenáte změnu v množství zákazníků & příjmů pocházejících ze SEO, může vám tento report pomoci identifikovat, co se stalo. Bylo to tím, že domovská stránka zaznamenala nárůst pozic? Nebo je to tím, že příspěvky na blogu a webináře, které jste pilně vytvářeli, začínají mít úspěch?

Průměrná velikost obchodu ze SEO vs. Ostatní kanály: Report ukazuje průměrnou velikost obchodu u zákazníků, kteří přišli prostřednictvím SEO, ve srovnání se zákazníky z jiných kanálů. To může být v kombinaci s počtem zákazníků, kteří přišli ze SEO, a konverzním poměrem užitečné při modelování potenciálního navýšení rozpočtu. Můžete si vytvořit tabulkový model, který ukáže nárůst počtu návštěvníků, který byste získali díky vyššímu rozpočtu, a poté jej pomocí konverzních poměrů a průměrné velikosti obchodu modelovat přes trychtýř, abyste ukázali nárůst příjmů, který byste od těchto změn očekávali.

Schopnost ukázat očekávaný nárůst příjmů je mnohem přesvědčivější než ukázat očekávanou změnu počtu návštěvníků, zejména pro byznysmeny, kteří uvažují v korunách, nikoli v impresích, kliknutích a návštěvnících.

Závěr

Pokud jste se v minulosti potýkali s problémy při vykazování toho, jak vaše úsilí v oblasti SEO ovlivňuje klíčové obchodní ukazatele, jako jsou zákazníci a příjmy, pak jste pravděpodobně pocítili bolest z toho, že nejste schopni ukázat skutečnou hodnotu SEO.

Pokud však můžete začít sledovat zdroj každého z vašich potenciálních zákazníků v CRM vaší organizace, pak byste nejen byli schopni přesně ukázat, kolik zákazníků a kolik příjmů generuje SEO, ale byli byste pak schopni přesně modelovat, jak zvýšení rozpočtu nebo změny strategie povedou k růstu výsledku.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp