SEO průvodce: Obsahová strategie od základu po mistrovství

obsahový marketing
V dnešní digitalizované době je povědomí o SEO základním kamenem online úspěchu. Víte, jak se SEO postupy vyvíjejí?

A jak SEO strategii nastavit tak, aby byla vaše pozice ve vyhledávání silnější než pozice vašich konkurentů? Od základů až po mistrovství – prozkoumejte nové trendy a strategie, které vám pomohou neztratit se ve světě SEO a dosáhnout vynikajících výsledků ve vyhledávačích.

SEO a jeho důležitost

V dnešní době téměř každý, kdo se pohybuje v online oblasti, už někdy slyšel pojem SEO. Jedná se o optimalizaci webu a webového obsahu pro vyhledávače. Správně prováděné SEO vám pomůže dostat se na přední místa ve vyhledávačích a přivést potencionální zákazníky na váš web.

SEO se však vyvíjí. Doby, kdy pouze stačilo naplnit obsah požadovanými klíčovými slovy, jsou pryč. A přidávání jednoho optimalizovaného příspěvku na blog týdně? To už je také minulostí. Chcete-li zacílit na správné publikum a přivést ho na svůj web, pak vás čeká větší úsilí. Budete muset najít způsob, jak vytvořit lepší obsah než vaše konkurence.

Pojďme si tedy představit různé formy SEO aktivit a rozdílné přístupy, jak by postupoval začátečník, tedy co je základem, a jak postupovat, aby vaše úsilí mělo opravdový dopad na vaši pozici ve výsledcích vyhledávání.

Cílení na klíčová slova

Základ: Cílení pouze na primární klíčová slova

V základu obsahové SEO strategie je primárně kladen důraz na primární klíčová slova, tedy ta s velkým objemem. Ve většině případů se jedná o provedení analýzy obecných klíčových slov, která souvisejí s podnikáním nebo odvětvím. Na jejich základě je dále tvořen webový obsah.

To ale v této době již nemusí stačit. Strategie totiž přehlíží záměr uživatele a nedokáže zachytit rozmanitost vyhledávacích dotazů. Pokud tedy uživatelé hledají něco konkrétního, téměř nemají možnost váš obsah objevit.

Mistrovství: Shluky klíčových slov a záměrně řízená long-tailová klíčová slova

Pokročilý přístup dává přednost shlukům klíčových slov namísto cílení na klíčová slova primární. Vytvořte tématické shluky klíčových slov a pokryjte tak širší spektrum vyhledávacích dotazů.

Long-tailová klíčová slova jsou delší a obsahují více slov. Jedná se často o unikátní spojení, které je méně konkurenční. Snáze se tak zaměříte na publikum, jehož dotazy jsou specifičtější, ale přesto na ně znáte odpověď.

Kvalita obsahu

Základ: Mělké pokrytí a zaměření na roboty

Základní SEO strategie klade důraz především na kvantitu. Obsah sice pokryje široké množství témat, všechna však pouze okrajově. Možná se snažíte napsat určitý počet blogových příspěvků za měsíc, ale zapomínáte na to, že by měli přinést čtenářům přidanou hodnotu.

V základu je obsah často tvořen s cílem uspokojit to, co si tvůrce webu myslí, že roboti, které stojí za vyhledáváním, hledají. Ne každý obsah je však hodnotný. Pokud budete přeplňovat svůj web texty s nízkou kvalitou, rozhodně vám to nepřinese lepší výsledky ve vyhledávání, naopak. Tato strategie bude mít negativní dopad na hodnocení vašich webových stránek.

Mistrovství: Komplexní pokrytí a zaměření na živé uživatele

Jestliže chcete, aby vaše SEO strategie dosahovala vyšší úrovně, pak je zapotřebí, abyste upřednostnili kvalitu před kvantitou. Vaším cílem by nemělo být zaměřovat se na konkrétní počet klíčových slov, měli byste především komplexně pokrýt téma bez ohledu na celkovou délku příspěvku. Tato strategie navazuje na již zmíněné komplexní shluky klíčových slov. Věnujte se plně každému rozebíranému tématu a poskytněte publiku široké pokrytí cennými informacemi.

Pište pro lidi, ne pro roboty. Pokud budete psát obsah pro lidi, tedy pro toho, kdo obsah skutečně čte, budete lépe hodnoceni ve vyhledáváni. Soustřeďte se tedy méně na to, co chtějí vyhledávače a věnujte energii živým uživatelům, tj. svému skutečnému publiku.

Strategické sladění

Základ: Obsah a SEO jako samostatná jednotka

Základní obsahová strategie často zahrnuje oddělené přístupy k SEO a tvorbě obsahu, přičemž tyto oblasti jsou spolu propojeny jen minimálně. Proces tvorby obsahu často spoléhá více na intuici a kreativitu než na konkrétní SEO data. Často je příčinou toho nedostatečné koordinace mezi týmy zodpovědnými za SEO a obsah, nebo nedostatek zdrojů pro obě oblasti.

Nikdy byste neměli SEO považovat za jednotlivou záležitost. Optimalizace na stránce není vše. Je potřeba také strategicky propojovat své snažení s ostatními marketingovými aktivitami.

Mistrovství: Obsah a SEO fungují společně

Vaším cílem, jako profesionála, který chce, aby se jeho obsah zobrazoval ve vyhledávání na předních pozicích, je integrovat SEO činnosti a tvorbu obsahu do holistického a aktivního marketingového přístupu. Přistupujte k tvorbě obsahu vždy na základě statistických SEO dat a optimalizujte tak obsah nejen pro vyhledávače, ale i pro potřeby svého publika.

Publikum je pro vás klíčové, a ať už tvoříte obsah sami a sami si zpracováváte SEO strategii nebo máte pro tyto činnosti sestavené speciální týmy odborníků, vždy myslete na to, že je potřeba, aby byly spolu tyto dvě aktivity úzce propojeny. Jedině tak totiž můžete podpořit různé fáze nákupní cesty zákazníka a dovést ho k očekávanému cíli.

Nový pohled na SEO a obsahovou strategii

Době, kdy stačilo plnit obsah klíčovými slovy, definitivně odzvonilo. Kvalita vyhrává nad kvantitou. Hodnotný obsah je to, co uživatelé i vyhledávače chtějí.

Pokud chcete dosáhnout excelentních výsledků ve vyhledávačích a budovat trvalé vztahy se svým publikem, nezapomeňte investovat čas a úsilí do porozumění novým trendům a postupům v oblasti SEO a obsahové strategie. Především díky tomu budete moci vést své publikum na cestě od objevování k nákupu s jistotou a důvěrou.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp