together
Pokud do své marketingové strategie zahrnete jak SEO, tak obsahový marketing, budou výsledky mnohem působivější než v případě, že použijete jen jedno z nich.

SEO a obsahový marketing tvoří nedílný tandem, který může výrazně posílit vaši celkovou marketingovou strategii. Tyto dvě disciplíny nejsou izolované - jsou propojeny a vzájemně se doplňují, což v konečném důsledku vede k výraznějším výsledkům. Při kombinaci SEO a obsahového marketingu nejen že zvyšujete viditelnost vašeho obsahu ve vyhledávačích, ale také budujete důvěru, autoritu a loajalitu u své cílové skupiny.

SEO přináší cílenou a relevantní návštěvnost z vyhledávačů, což znamená, že oslovujete lidi, kteří mají skutečný zájem o vaši oblast. To významně zvyšuje šance na konverzi, protože oslovujete publikum, které má potenciál stát se vašimi zákazníky. Statistiky ukazují, že SEO přináší návštěvnost až o 1000 % větší než organická sociální média, což podtrhuje sílu cíleného získávání návštěvnosti.

Obsahový marketing pak pracuje na budování vztahů s touto návštěvností. Pomocí kvalitního obsahu získáváte důvěru a autoritu. Moderní spotřebitelé jsou informovaní a chtějí znát příběh za značkou. Obsahový marketing vám umožňuje tuto příběhovou značku budovat a oslovovat své publikum na hlubší úrovni. Statistiky naznačují, že 55 % kupujících spoléhá na obsah při průzkumu a rozhodování o nákupu.

Vzájemná symbióza mezi SEO a obsahem tedy vytváří silný základ pro efektivní online marketingovou strategii. Jejich kombinace nejen zvyšuje viditelnost, ale také buduje trvalé vztahy s publikem, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch vaší značky.

Nejdříve si řekněme, co je to obsahový marketing?

Obsahový marketing je strategie, která se zaměřuje na vytváření, publikování a distribuci obsahu online s cílem oslovit a angažovat cílovou skupinu. Tento obsah může zahrnovat různé formáty, jako jsou blogy, videa, podcasty, infografiky a další média. Klíčovým prvkem obsahového marketingu je poskytování hodnotného a relevantního obsahu, který není primárně zaměřen na přímý prodej, ale spíše na budování vztahů s publikem.

Cílem obsahového marketingu není pouze získat pozornost, ale také vytvořit dlouhodobý vztah s potenciálními zákazníky. Tím, že poskytuje informace, odpovědi na otázky nebo zábavu, obsahový marketing pěstuje zájem a důvěru u publika. Kvalitní obsah může vést k budování povědomí o značce, pozitivnímu vnímání a konečně k podpoře konverzí, když se jednotlivci rozhodnou stát se zákazníky.

Celkově lze obsahový marketing považovat za strategii, která klade důraz na poskytování hodnoty a interakci s publikem prostřednictvím relevantního a atraktivního obsahu.

Co je to SEO?

SEO neboli Search Engine Optimization (Optimalizace pro vyhledávače) představuje proces, jehož cílem je optimalizovat webové stránky a jejich obsah tak, aby byly co nejlépe viditelné ve výsledcích vyhledávání na různých vyhledávačích, především v Google. Tato optimalizace zahrnuje různá technická, obsahová a strukturální opatření, která mají za cíl zlepšit viditelnost webových stránek a získat lepší pozice ve výsledcích vyhledávání pro relevantní klíčová slova.

V dnešní době je nevyhnutelné, aby webové stránky byly optimalizovány pro vyhledávače, neboť většina uživatelů vyhledává informace, produkty a služby právě prostřednictvím vyhledávačů. Vysoká pozice ve výsledcích vyhledávání může výrazně zvýšit návštěvnost webových stránek a přivést nové potenciální zákazníky.

SEO zahrnuje různé aspekty, jako je správná volba klíčových slov, optimalizace obsahu stránek, zlepšení technických prvků stránek (například rychlost načítání), získávání kvalitních zpětných odkazů a další opatření, která přispívají k lepšímu postavení ve výsledcích vyhledávání.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi SEO a obsahovým marketingem?

SEO a obsahový marketing se od sebe liší, ale souvisejí spolu.

Hlavní rozdíly mezi SEO a obsahovým marketingem spočívají ve svých primárních funkcích a cílech, i když oba tyto prvky úzce spolupracují na dosažení celkového úspěchu online strategie.

SEO (Optimalizace pro vyhledávače):

 • Cíl: Hlavním cílem SEO je zlepšit viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávání pro relevantní klíčová slova.
 • Aktivity: SEO zahrnuje technické, obsahové a strukturální úpravy na webových stránkách a mimo ně, aby vyhledávače lépe indexovaly a hodnotily obsah.
 • Příklady aktivit: Volba klíčových slov, optimalizace obsahu, zlepšení rychlosti načítání stránek, získávání kvalitních zpětných odkazů.

Obsahový marketing:

 • Cíl: Hlavním cílem obsahového marketingu je poskytovat cílovému publiku hodnotný obsah, který zaujme, informuje nebo zábavně zapůsobí.
 • Aktivity: Obsahový marketing se zaměřuje na tvorbu a distribuci obsahu, jako jsou blogy, články, videa, infografiky, který má přínos pro uživatele.
 • Příklady aktivit: Tvorba blogových příspěvků, publikování videí, vytváření e-knih, pořádání webových seminářů.

Vzájemné propojení:

 • Spolupráce: SEO a obsahový marketing úzce spolupracují. Obsahový marketing poskytuje kvalitní obsah, který je klíčový pro SEO úspěch.
 • Zákaznická cesta: SEO obvykle přitahuje návštěvníky na stránky, zatímco obsahový marketing se zaměřuje na poskytování relevantního obsahu pro různé fáze cesty kupujícího.
 • Konverze: Obsahový marketing může podporovat konverze tím, že poskytuje informace a buduje důvěru, což pomáhá přeměnit návštěvníky na zákazníky.

Zkrátka SEO přivádí návštěvníky na stránky, zatímco obsahový marketing je klíčem k udržení, angažování a konverzi těchto návštěvníků.

Základní zásady SEO a obsahového marketingu

Dodržování zásad pro vaše stránky a obsah nezajišťuje jen lepší umístění - zajišťuje také, že vaše publikum bude mít dobrý zážitek, jakmile vás najde. A z toho budou mít prospěch všechny strany:

 • Vyhledávače chtějí, aby uživatelé rychle a efektivně našli to, co hledají, a chtějí poskytovat relevantní a užitečné výsledky.
 • Firmy chtějí, aby se z potenciálních zákazníků, kteří je najdou na Googlu, nakonec stali zákazníci - a je větší šance, že se tak stane, pokud značka poskytne dobrý uživatelský zážitek: od relevantního a užitečného obsahu po rychle se načítající a dobře strukturované stránky.

Vysoce kvalitní obsah pomáhá stránkám k lepšímu SEO hodnocení

Není žádným tajemstvím, že kvalitní obsah pomůže vašim blogům, článkům, a dokonce i vstupním a prodejním stránkám stoupat v žebříčcích vyhledávání. Kvalita obsahu je ve skutečnosti jedním z nejdůležitějších prvků, které ovlivní váš úspěch v SEO - ne-li tím nejdůležitějším.

Obsah by měl být vaší hlavní prioritou, když přemýšlíte o SEO

Koneckonců obsah na vašich webových stránkách určuje, zda jste relevantní pro vyhledávací dotaz uživatele a zda mu přinesete přidanou hodnotu, nebo zda budete plýtvat jeho časem. Ovlivňuje, jak dlouho na vašem webu zůstanou (přečtou si celý váš blog? Projdou si váš další obsah? Prohlédnou si vaši stránku "o nás" a služby/produkty?). Měl by poskytnout důkaz, že vám mohou důvěřovat.

To jsou zásadní signály, které vysíláte svým potenciálním zákazníkům, a všechny začínají a končí u vašeho obsahu a jeho kvality.

Na internetu nemáte příliš šancí uspět, aniž by vaše SEO i obsahový marketing fungovaly v tandemu. Obsahový marketing sám o sobě nemá takovou sílu, jako když se spojí se SEO. Obsah bez chytrého SEO bude mít mnohem menší návštěvnost, méně čtení, menší zapojení a méně konverzí. Naopak SEO bez kvalitního obsahu se rovná nezajímavému, zbytečnému webu, který nikoho nepřitahuje a nic nevydělává.

Jakmile však tyto ingredience spojíte, začnou se dít zázraky. SEO přitáhne návštěvnost a potenciální zákazníky. Díky SEO je značka vidět na jiné úrovni. SEO zajišťuje, že uživatelská zkušenost odpovídá vysokým standardům a uspokojuje uživatele. Obsah zaujme potenciální zákazníky a udrží je na vašich stránkách. Obsah podporuje jejich zájem, důvěru, loajalitu a nutí je vracet se pro další informace.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp