SEO: Jak na efektivní strategii linkbuildingu

úspěšný linkbuilding
Linkbuilding je velmi významnou součástí SEO strategie. Abyste ho dělali efektivně, je zapotřebí vytvořit důkladnou strategii zpětného odkazování.

Proč je to vůbec důležité a jak na to, se dozvíte v tomto článku.

Proč byste se měli linkbuildingu věnovat?

Linkbuilding, neboli budování zpětných odkazů, vám přinese spoustu pozitiv. To je důvodem, proč byste ho měli zařadit do své SEO strategie. Pojďme se na ně podívat blíže.

Vylepšené hodnocení ve vyhledávání

Hodnocení zpětných odkazů stránky je prvořadým kritériem v algoritmech vyhledávačů pro určování hodnocení SERP. Čím relevantnější a autoritativnější jsou erbové stránky, které odkazují na váš obsah, tím je Google vyhodnocuje jako důvěryhodnější a užitečnější. Díky tomu tak dosáhnou lepší pozice ve výsledcích vyhledávání.

Vyšší viditelnost značky a kvalita návštěvnosti

Jestliže na vaše webové stránky odkazují často navštěvované weby, které souvisí s vaším obsahem, pak je vysoká pravděpodobnost, že vás najdou ti správní návštěvníci. Vaší značce se dostane více pozornosti a lidé vás začnou snadněji rozpoznávat od konkurence.

Vyšší důvěryhodnost ve váš web

Pokud na vaše stránky odkazují důvěryhodné weby, v tom případě vyhledávač hodnotí i vaše stránky jako důvěryhodné. Čím lepší jsou zpětné odkazy, tím důvěryhodně web působí nejen na vyhledávače, ale i na jeho návštěvníky.

Získat vyšší důvěryhodnost můžete také prostřednictvím partnerství. Propojením s vaším konkurentem vám může oběma zajistit vyšší důvěryhodnost, autoritu a mimoto také upevnit rozdíly mezi jednotlivými značkami.

Co dělá odkaz hodnotným?

V linkbuildingu dnešní doby je mnohem důležitější kvalita odkazů než jejich množství. Co ale znamená kvalitní odkaz? Co ho dělá cenným? Existuje několik primárních hodnotících metrik.

Relevantnost

Je stránka, na které se objevuje váš odkaz relevantní k vašemu obsahu? Čím užitečnější je odkaz pro uživatele, tedy čím lépe zapadá do konceptu stránky, tím bude vyhledávačem hodnocen jako relevantnější, a tedy hodnotnější.

Jestliže se zabýváte prodejem běžeckého vybavení, bude pro vás velmi hodnotné, pokud na vás bude odkazovat web, který se zabývá běžeckými závody. Naopak odkaz na webu, který zajišťuje správu firemního softwaru, bude nerelevantní nejen pro vás, ale zároveň i pro hodnocení vyhledávačů.

Autoritativnost

Autoritativnost webu souvisí s tím, jak je stránka považována za důvěryhodnou z pohledu vyhledávačů v rámci kategorie, ve které se pohybuje. Znamená to tedy, že čím vyšší je autoritativnost stránky, tím cennější je odkaz z ní, jestliže je stránka i odkaz relevantní pro váš obsah.

Pro odhad autoritativnosti stránek můžete využít některé SEO nástroje, jako je Autority Score od Semrush nebo Domain Autority od společnosti Moz.

Jestliže se chcete proniknout do hodnocení webů více do hloubky, pak si neváhejte přečíst náš další článek, který se mu věnuje podrobněji.

6 kroků k funkční SEO strategii pro budování odkazů

Teď, když už víte, proč se linkbuildingu věnovat a díky čemu je odkaz brán jako hodnotný, je na řadě představit si 6 kroků, které vám pomohou vytvořit funkční linkbuildingovou strategii.

Identifikujte nejrelevantnější stránky k propojení

Proveďte výzkum a identifikujte stránky, které jsou nejvíce relevantní ve vaší kategorii. Vysoce relevantní odkazy jsou ze stránek, které jsou ve vaší kategorii dobře známé a přímo souvisí s vaším předmětem. Zvažte také jejich návštěvnost. Pokud se jedná o stránky, které jsou hojně navštěvované, sestavte si plán, který vám pomůže získat z nich zpětné odkazy.

Zkontrolujte autoritativnost vybraných webů

Když máte identifikovány nejrelevantnější stránky k propojení, přichází na řadu krok, ve kterém se zaměříte na autoritativnost vybraných webů. Jak již bylo zmíněno, můžete k tomu použít online SEO nástroje. 

Skóre autoritativnosti by mělo dosahovat alespoň hodnoty 50 či vyšší. Na základě získaných informací si seznam vysněných stránek seřaďte od nejvyšší hodnoty.

Porovnejte svůj seznam se zpětnými odkazy vašich konkurentů

Nepřicházíte příliš pozdě? Neodkazují již vaše vysněné stránky na vaši konkurenci? Jak to zjistit? Nebojte, nemusíte ručně procházet všechny vaše vysněné weby, na kterých byste chtěli zanechat své zpětné odkazy. Opět můžete využít chytré SEO nástroje, jako je Backlink Analytics od Semrush nebo Link Explorer od Moz.

Tyto nástroje vám pomohou identifikovat překrývající se zdroje odkazů. Přidejte si jejich nejúspěšnější webové stránky na svůj seznamu přání. Možná objevíte weby, které vás dosud nenapadly, i když by pro vás mohly být velkým přínosem.

Vybudujte si dlouhodobé vztahy s weby, na kterých chcete odkazovat

Velmi dobrým způsobem získávání zpětných odkazů je vytvoření výjimečného obsahu spojeného s posílením autority vaší domény. Přizpůsobením své obsahové strategie tak, aby řešila obavy vašeho publika a vytvářením skutečně hodnotného obsahu, můžete urychlit proces získávání zpětných odkazů.

Zamyslete se také nad myšlenkou navázání přímého kontaktu s weby, které jsou pro vás z hlediska zpětného odkazování nejvýznamnější. Díky tomu budete mít příležitost vytvořit vzájemně výhodné pouto výměnou odkazů nebo se dokonce dohodnete na společném úsilí při vytváření budoucího obsahu, což povede ke snazšímu propojení vašich stránek.

Optimalizujte vnitřní strukturu propojení

Pokud je váš web pro vyhledávače snadno k nalezení a umějí mu díky indexaci porozumět, mohou váš web zobrazit ve správných výsledcích vyhledávání. Pokud to vyhledávače často zobrazují váš web, připadá jim důležitý. Linkbuilding v rámci vašich vlastních stránek na vašem webu napomůže tomu, aby byly všechny vaše stránky považovány za důležité.

Když na svém webu vytváříte odkazy, ujistěte se, že jsou pro uživatele snadno použitelné. Zkuste stránky propojit tak, aby nemuseli příliš mnoho klikat, aby našli to, co chtějí. Pokuste se minimalizovat počet kliknutí tím, že odkazy jasně označíte, což uživatelům pomůže snadno najít to, co je pro ně důležité.

Aktualizujte a vylepšujte svou linkbuildingovou strategii

Kontrolovat linkbuildingovou strategii je stejně důležité, jako kontrolovat výsledky SEO. Snažte se ji udržovat v kondici a aktualizovat vybrané stránky na svém seznamu přání podle jejich relevantnosti a autoritativnosti. Tyto hodnoty se totiž mohou v průběhu času měnit.

Dbejte také na stav vaší interní linkbuildingové strategie v rámci vašeho webu. Udržujte  propojení uživatelsky přívětivá, myslete na to, že se vaše stránky neustále rozšiřují a jednou za čas je potřeba udělat revizi již vytvořených vnitřních zpětných odkazů

Identifikujte, jaké stránky mají nejvyšší návštěvnost a zjistěte proč tomu tak bylo, abyste v budoucnu mohli vytvářet stejně hodnotný obsah.

Linkbuilding je základním stavebním kamenem efektivní SEO strategie

Význam linkbuildingu nelze podceňovat. Budování zpětných odkazů nejenže zlepšuje hodnocení ve výsledcích vyhledávání, ale také zvyšuje viditelnost značky, důvěryhodnost webu a posiluje autoritu. 

Klíčem k úspěšnému linkbuildingu je strategie založená na šesti základních principech:

  • identifikace relevantních stránek k propojení, 

  • kontrola autoritativnosti webů, 

  • porovnání se zpětnými odkazy konkurentů, 

  • budování dlouhodobých vztahů s relevantními weby, 

  • optimalizace vnitřní struktury propojení,

  • pravidelná aktualizace strategie.

Důraz na kvalitu odkazů před kvantitou a neustálé sledování vývoje a úspěchů jsou klíčem k úspěchu ve světě linkbuildingu. Buďte strategičtí a pečliví a očekávejte odměnu za vaše úsilí v podobě vyšší viditelností, autoritativnosti a návštěvnosti vašich webových stránek.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp