SEO průvodce: Ponořte se hlouběji do EEAT

SEO EEAT
EEAT je zkratka pro Expertise, Authority, Trustworthiness. Jedná se o tři klíčové faktory, které ovlivňují hodnocení webové stránky ve vyhledávání. Jak je vylepšit?

Možná jste již slyšeli o konceptu EAT, pod kterou se skrývá důvěryhodnost, autoritativnost a odbornost. Google nedávno přidal do této skupinky další „E“, které reprezentuje zkušenost. Pojďte se hlouběji ponořit do konceptu EEAT, zjistit, proč je důležitý pro SEO a jak ho využít ve svůj prospěch.

Co znamená EEAT pro SEO?

Jak již bylo řečeno, důvěra zdroje je podle pokynů Google pro hodnocení kvality vyhledávání budována jednotlivými vlastnostmi – důvěryhodností, autoritativností, odborností a podle nového hodnocení i zkušeností. Prakticky je možné si tento koncept představit na následujícím příkladu.

Pokud vyhledáváte informace o daních ve České republice, Google by vám měl správně zobrazit nejprve zdroje, které mají odborné zkušenosti, znalosti a autoritu v této oblasti a navíc působí důvěryhodně. Správným zdrojem umístěným na vrchních příčkách by tak mělo být Ministerstvo financí ČR, Generální finanční ředitelství nebo web daňového poradce.

Jak na svém webu vybudovat důvěryhodnost?

Aby byl váš web pro vyhledávače důvěryhodný, měly byste se řídit následujícími deseti pokyny webové důvěryhodnosti vytvořenými stanfordskou univerzitou:

 1. Ověřte správnost informací na vašem webu.

 2. Ukažte, že za vaším webem stojí skuteční lidé či organizace.

 3. Ukažte si že za vašimi stránkami stojí čestní a důvěryhodní lidé.

 4. Zdůrazněte odborné znalosti ve vašem oboru, organizaci a službách, které poskytujete.

 5. Usnadněte návštěvníkům vašeho webu kontakt s vámi pomocí zveřejněných kontaktních údajů a kontaktního formuláře.

 6. Vytvořte profesionální web, který budí důvěru.

 7. Usnadněte návštěvníkům svého webu jeho používání.

 8. Udržujte obsah svého webu aktuální.

 9. Buďte zdrženlivý při zveřejňování propagačního obsahu (nabídek, reklam).

 10. Vyvarujte se grafických i stylisticky chyb.

E: Experience = Zkušenost

Zkušenosti byly nově přidány do hodnotících kompetencí webu zejména z důvodu rozmachu umělé inteligence. Texty psané umělou inteligencí nikdy neuchopí svým obsahem v takové míře uživatelskou zkušenost, jako to zvládne opravdový člověk. Proto jsou také texty od opravdových lidí ve výsledcích vyhledávání upřednostňovány. Zkušenost je totiž základním rozdílem mezi obsahem psaným lidmi a umělou inteligencí. K tomuto se pojí 2., 3. a 4. bod z výše zmíněného seznamu.

Jak uchopit zkušenost v praxi? Možná to na první pohled zní složitě, ale zkušenost můžete poměrně snadno prokázat na stránce O nás, kde vyzdvihnete role a kvalifikaci členů vašeho týmu.

E: Expertise = Odbornost

Odbornost lze prokázat v rozsahu znalostí uvedených ve zveřejněném webovém obsahu. Důležitá je opět především díky přehršle obsahu generovaného umělou inteligencí. Budování důvěry u publika přinese pozitivní interakce, které algoritmu Google naznačí, že je vašemu webu možné důvěřovat.

V praxi je možné odbornost v rámci webových článků zdůraznit přidáním medailonku o autorovi, který bude kromě jeho jména a příjmení obsahovat také jejich příslušné kvalifikace a odkazy na jejich sociální sítě.

A: Authoritativeness = Autoritativnost

Autoritativnost zohledňuje, do jaké míry je tvůrce obsahu znám jako zdroj pro dané téma. Autoritativnost lze poměrně snadno prokázat základními třemi způsoby:

 1. Vytvořte silnou obsahovou architekturu, která pokrývá všechny aspekty konkrétního tématu. Snažte se ve své obsahové strategii zdůraznit vše, co by mohl chtít váš potencionální zákazník či návštěvník webu vědět. Strategii si zdokumentujte, abyste k ní měli neustálý přístup. Snažte se návštěvníkům svého webu předat co nejvíce důležitých informací a obohatit je o něco, co se nikde jinde nedozví. Ideálním případem je vytvořit si případovou studii, která vašim návštěvníkům utvrdí, že danému tématu opravdu rozumíte.

 2. Získejte zpětné odkazy z jiných autoritativních stránek, které na vás budou odkazovat pomocí externího linkbuildingu. Pokud na vás odkazují jiné stránky, je to známka toho, že je možné vašemu webu důvěřovat. Autorita ale odkazuje spíš jen aktuální autoritu související s odbornostmi a zkušenostmi, nikoli na autoritu domény.

 3. Vybudujte si digitální profil či osobní značku jako odborník na dané téma. Pokud budete vytvářet kvalitní články na specializovaná témata, Google vám postupem času automaticky vytvoří panel znalostí (v pravé horní části výsledků vyhledávání), který jasně zdůrazní, že jste expertem v určité oblasti. Panel znalostí si následně nezapomeňte nárokovat. Díky tomu budete moci lépe komunikovat s Googlem o informacích, které jsou v panelu zobrazeny.

Zkušenost, odbornost a autoritativnost jdou spolu ruku v ruce. Bez zkušenosti a odbornosti nemůžete být autoritou na dané téma a naopak. Čím kvalitnější a užitečnější obsah budete na svém webu sdílet, tím úspěšněji Googlu naznačíte, že je váš web autoritativním zdrojem na určité téma.

T: Trustworthiness = Důvěryhodnost

Pokud budou potvrzeny výše zmíněné vlastnosti autority vašeho webu a vaší osoby, váš obsah bude automaticky považován za důvěryhodný. Budování důvěryhodnosti za pomocí EEAT je dlouhodobým procesem, který vyžaduje trpělivost. Pracujte proto na podpoře výše zmíněných pilířů a vybudujte si důvěryhodnost pro SEO, což povede k lepším pozicím vašich zdrojů ve výsledcích vyhledávání (SERP).

Úrovně EEAT

Weby jsou hodnoceny na základě různých úrovní. Cílem je vybudovat webovou EEAT na nejvyšší možnou úroveň. A čím je hodnotnější a přínosnější obsah na webu tím pravděpodobněji vyšší úrovně web dosáhne. Weby s nejnižší EEAT budou pravděpodobně plné spamu. Naopak weby s vysokými úrovněmi EEAT budou sdílet velmi hodnotný obsah od opravdových odborníků.

Nejnižší EEAT

Jak již bylo uvedeno výše, webové stránky s nejnižší EEAT budou pravděpodobně působit jako spam. Takovéto weby podávají neadekvátně informace či na nich zveřejňují texty neadekvátní autoři. Stránky často mívají klamný účel, velmi špatný design a obsahují podvody a škodlivý obsah.

Do této skupiny také patří stránky, které jsou navrženy tak, aby manipulovaly návštěvníky do akcí, které jsou sice prospěšné pro web nebo organizaci za ním stojící, ale zároveň způsobují újmu samotnému návštěvníkovi.

 Nedostatečné EEAT

Nedostatečné EEAT obdrží weby, které postrádají EEAT pro určitá témata, přestože pro jiné téma mají dobrou pověst. Relevance stránky a tématu je tak zjevně opravdu důležitá. Web by měl být proto zaměřen pouze na jednu odbornou tématiku.

Nemělo by smysl, aby web o vaření nabízel stažení účetních osnov. Recepty by na tomto webu mohly být hodnotným a důvěryhodným obsahem, relevance účetních osnov by byla opravdu nízká a snižovala tak kvalitu EEAT celému webu.

Majitel webu by měl brát v potaz, že žádná jiná hlediska (jako např. pozitivní pověst) nemohou překonat nedostatečné EEAT pro téma nebo účel webové stránky.

Často se mezi weby s nedostatečným EEAT následující typy webů:

 • jejichž tvůrce obsahu nemá dostatečné zkušenosti (např. recenze na kadeřnické služby od někoho, kdo je nikdy nevyužil),

 • jejichž tvůrce obsahu nemá dostatečné odborné znalosti (např. článek o čištění kanalizací od někoho, kdo neví, jak se čistí kanalizace),

 • jejichž tvůrce či samotný web není autoritativním nebo důvěryhodným zdrojem pro dané téma (např. účetní osnovy ke stažení na webu o vaření),

 • jež nejsou pro svůj účel důvěryhodné (např. nákupní stránka s minimem informací o zákaznických službách či s minimem recenzí).

Vysoké EEAT

Vysoké EEAT mohou získat takové webové stránky, které prokáží zkušenost, odbornost, autoritu a důvěru. Nejčastěji se jedná o zpravodajské weby nebo weby státních organizací (ministerstev, úřadů). Vysoké hodnocení mohou ale také weby s vysoce relevantními videy, weby malých firem nebo blogové příspěvky. Každý web má šanci na úspěch.

Velmi vysoké EEAT

Webové stránky, které dosahují velmi vysoké úrovně EEAT jsou velmi přínosné pro uživatele. Uspokojují vyhledávací záměr a objevuje se na nich velké množství vysoce kvalitních a dobře napsaných odborných článků s důkazy o znalostech a odbornosti jejich autorů.

Této kategorie mohou dosáhnout například zpravodajské weby, které poskytují informace, které dosud nebyly známy, dokud je autor článku neodhalil a obsahují přesné, originální, hloubkové a investigativní zpravodajství, kterého je možné docílit s vysokou úrovní dovedností, úsilí a talentu. Velmi vysokého EEAT mohou ale dosáhnout i weby s jedinečným a originálním uměleckým obsahem vytvořené vysoce kvalifikovanými a talentovanými umělci a tvůrci obsahu.

Pokud je vaší snahou dosáhnout velmi vysoké EEAT, snažte se být trvale užiteční na celém svém webu a předkládat skutečné a odborné znalosti.

SEO tipy pro dosažení vyšší úrovně EEAT

Zkušenost se stránkou

Algoritmy Google se navzájem vyvíjí a nahrazují. Zohledňují velké množství faktorů včetně dobré pověsti, odborných znalostí, obecné funkčnosti webových stránek a webových nástrojů, se kterými web pracuje.

Technické SEO

Zkontrolujte, že veškeré vaše odkazy míří na funkční stránky. Eliminujete tím vznik technických chyb, které by měly jinak za následek špatnou uživatelskou zkušenost. Udržujte svůj web v dobré kondici s funkčním přesměrováním a rychlým a plynulým načítáním obsahu. U obrázků vyplňujte alternativní texty, které přinesou pozitivní zkušenost veškerým návštěvníkům.

Představte svůj tým na stránce O nás

Představte zkušenosti svého týmu a podpořte jednu z klíčových komponent EEAT. Zamyslete se nad tím co vše musí vaši zákazníci vědět, aby měli pocit, že vám mohl důvěřovat. 

Pokud například stojíte o služby právníka, jistě vás bude zajímat, jakou má odbornost a jaká je jeho kvalifikace a odborná praxe. To samé platí ale i pro běžnější služby, jako je práce kadeřnice. Pokud si za své služby účtuje vyšší peníze, také vás pravděpodobně budou zajímat bližší informace o její práci, a to s jakými značkami kadeřnických potřeb pracuje, jakých se účastnila kadeřnických soutěží, jaká školení absolvovala a zda se dále vzdělává.

Všechny tyto informace jsou užitečné nejen pro webové vyhledávače z pohledu SEO, ale také především pro samotné webové návštěvníky.

Odkazujte na důvěryhodné zdroje

Autoritu vašich webových stránek zvýší taktéž odkazování na důvěryhodné externí zdroje. Poukazuje to na fakt, že jste si při tvorbě vašeho vlastního obsahu dali práci s rešerší tématu.

Pravidelně přidávejte nebo aktualizujte obsah

Udržujte své stránky v pohybu. Změnily se některé informace, které zveřejňujete na svých webových stránkách? Nezapomeňte je aktualizovat a dát tak návštěvníkům aktualizovaný přísun informací. Je velmi nepříjemné, pokud stránky odkazují na nefunkční e-mailové adresy či telefonní čísla nebo dokonce neexistující kamenné provozovny či nabízejí služby, které ale již aktuálně nevykonávají.

Přidávejte pravidelně nové odborné články na blog a zajistěte si pravidelný přísun návštěvníků na svém webu.

Používejte interní odkazy

Odkazujte na své jednotlivé relevantní webové stránky mezi sebou a pozdvihněte tak jejich EEAT. Představte si související webovou stránku, kterou by si uživatel mohl chtít prohlédnout jako další a přidejte na ní odkaz na aktuální stránku.

Využívejte různé tipy obsahu

Váš web by měl být pestrý. Kromě typických textových příspěvků proto přidávejte i obrázky, videa, podcasty, webináře, soubory zdarma ke stažení a další tipy obsahu, které obohatí váš web a především vaše návštěvníky.

Vytvořte si stránku na Wikipedii

Wikipedie je otevřená internetová encyklopedie, na kterou mohou uživatelé samostatně přidávat obsah. Pokud si vybudujete vlastní stránku, pomůže vám to působit autoritativněji.

Zapojte odborníky

Vytvořte na svém webu prostor pro odborníky, kteří mohou na váš web přispívat hodnotnými odbornými články. Článek napsaný lidmi, kteří mají v dané tematice znalosti bude působit lépe a získá také vyšší EEAT hodnocení od Googlu.

Recenze poskytují důkaz odbornosti

Poproste své zákazníky o napsání recenze. Jestliže jsou vaši zákazníci spokojeni a Google o tom ví, může to vést jedině ku prospěchu vašeho webu.

Závěr

Může se zdát, že vylepšení svého EEAT hodnocení bude stát velké úsilí. Bohužel, bez práce nejsou koláče. Pokud však budete postupovat podle výše uvedených kroků, budou mít veškeré vaše kroky přímý dopad na zvýšení kvality obsahu.

Dívejte se na svůj web že širšího hlediska a chovejte se k němu tak, jak byste se chovali k vašim offline zákazníkům. Poznejte potřeby svých online zákazníků a naservírujte jim takový obsah, o který stojí a opravdu je obohatí. 

Udržujte své webové stránky aktualizované, technicky funkční a pravidelně na nich přispívejte hodnotným obsahem.

Vaše úsilí povede k budování důvěry a zlepšení hodnocení vašeho webu ve výsledcích vyhledávání.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp