Produktový manažer a SEO manažer – jaký je rozdíl?

manažeři
Jaký je rozdíl mezi produktovým manažerem a SEO manažerem ve velkých firmách? To se dozvíte v tomto článku.

V dynamickém světě digitálního marketingu existuje řada klíčových rolí, které hrají zásadní roli při budování úspěšné online přítomnosti. Dvě z těchto rolí, které často mohou působit podobně, ale ve skutečnosti mají odlišné cíle a zodpovědnosti, jsou SEO Produktový Manažer a SEO Manažer. Tento článek se zaměřuje na jejich rozdílná očekávání a koncepty fungování v rámci rozsáhlých korporací.

SEO Produktový Manažer: Skok k cílům

Pro produktového SEO manažera je klíčové slovo "integrace". Tato role spojuje aspekty produktového managementu s dovednostmi SEO odborníka. Produktoví SEO manažeři hrají strategickou roli v týmech, kde pracují na propojení technického know-how s marketingovými cíli. Jejich úkolem je nejen optimalizovat obsah pro vyhledávače, ale také se podílet na vývoji a aktualizaci produktů, aby byly lépe viditelné pro cílovou skupinu.

Jedním z klíčových rozdílů mezi SEO produktovým manažerem a klasickým SEO manažerem je jejich pohled na rychlost versus dosah. Produktoví manažeři musí být schopni dlouhodobého plánování a spolupráce s týmy vývoje, aby zajistili, že produkty jsou nejen viditelné, ale také funkční a relevantní.

SEO Manažer: Optimalizace a Viditelnost

Na druhé straně SEO manažeři mají zodpovědnost za zajištění maximální viditelnosti webu ve vyhledávačích. To zahrnuje analýzu klíčových slov, on-page a off-page optimalizaci, správu zpětných odkazů a další techniky.

SEO manažeři nejsou nutně propojeni s vývojovými týmy a technickými aspekty. Jejich cílem je zajistit, že web je co nejlépe optimalizovaný pro vyhledávače a že dosahuje co nejvyšší pozice ve výsledcích vyhledávání.

Rozdílná očekávání ve velkých organizacích

Ve velkých organizacích mohou být očekávání od těchto rolí ještě více zdůrazněná. Produktoví SEO manažeři mohou mít větší možnost spolupracovat s vývojovými a technickými týmy, což jim umožňuje mít hlubší porozumění technickým aspektům a přizpůsobit strategii těmto faktorům. Naopak, SEO manažeři se mohou více zaměřovat na optimalizaci obsahu a off-page faktory, aniž by byli zcela zainteresovaní do vývojových procesů.

Obě role, SEO Produktový Manažer a SEO Manažer, jsou neocenitelné pro efektivní online strategii. Je důležité si uvědomit rozdíly mezi nimi a zvolit ty správné odborníky pro každý specifický úkol. Produktoví SEO manažeři mohou dosáhnout komplexního propojení technických a marketingových aspektů, zatímco SEO manažeři se zaměřují na získání viditelnosti webových stránek. Ve velkých organizacích je klíčové využívat tyto role synergicky, aby se dosáhlo co nejlepšího výkonu a úspěchu.

Srovnání a Kontrast: Role SEO produktového manažera a SEO manažera v praxi

V dnešním digitalizovaném světě, kde online přítomnost značky hraje klíčovou roli, jsou role spojené se SEO (Search Engine Optimization) nepostradatelné pro úspěšný dosah a zviditelnění. Analyzujeme-li detailně dva odlišné popisy pracovních pozic – SEO Produktového Manažera a SEO Manažera, ukazuje se nám fascinující panorama odlišností, které tyto role nesou.

Jak se pozorně podíváme na tyto popisy pracovních pozic, zjevné odlišnosti okamžitě vyplouvají na povrch. V první řadě je vidět, že obě role jsou zodpovědné za zcela odlišné aspekty. Role produktového manažera klade důraz na obchodní výsledky a integraci s celkovou strategií, zatímco role SEO manažera se zaměřuje na konkrétní techniky zlepšení organické viditelnosti.

Je to však kooperace a komunikace, které spojují obě role. Oba profesionálové musí efektivně spolupracovat s multifunkčními týmy a být vynikajícími komunikátory.

Rozdíly: Produktový manažer vs. SEO manažer

Tím nejvýraznějším rozdílem mezi těmito rolemi je přístup k operacím. Produktoví manažeři mají na starost akce, které směřují k obchodnímu dopadu. Oproti SEO manažerům, kteří se často soustředí na seznam technických a obsahových úprav, mají produktoví manažeři větší disciplínu řízení produktů. Zatímco SEO manažer spíše implementuje SEO doporučení, produktový manažer vyvíjí, udržuje a sdílí plány s celou organizací.

Do jakých schopností je třeba investovat

Jednoznačně je patrné, že obě role vyžadují specifické znalosti a schopnosti. Produktový manažer musí kombinovat dovednosti produktového managementu s technickým SEO, zatímco SEO manažer by měl excelovat v SEO strategii a obsahovém SEO.

Závěr

Oba popisy pracovních pozic nám ukazují, že role, které na první pohled mohou být podobné, jsou ve své podstatě nesmírně odlišné. Produktoví manažeři jsou klíčovými architekty strategie a směřování, zatímco SEO manažeři se zaměřují na konkrétní technické a obsahové optimalizace. Je to však kombinace těchto unikátních rolí, která poskytuje organizaci komplexní a účinnou SEO strategii. Celkově vzato, obě role hrají klíčovou úlohu v efektivním dosažení vyšší viditelnosti a úspěchu online.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp