Nové změny ve způsobu přiřazování klíčových slov v Google Ads

Nové změny ve způsobu přiřazování klíčových slov v Google Ads
Google Ads oznámil změny ve způsobu přiřazování dotazů ke klíčovým slovům. Co byste o tom měli jako inzerenti vědět?

Začátkem roku 2021 Google oznámil, že přesná shoda klíčového slova, která je totožná s řetězcem dotazu, bude upřednostňována vždy, když je toto klíčové slovo způsobilé ke shodě, aby tímto způsobem pomohla snížit složitost účtu. V září 2021 se toto pravidlo rozšířilo i pro frázovou a širokou shodu. Co by měli inzerenti dělat? Cílem této změny je umožnit inzerentům, aby se cítili pohodlněji při používání klíčových slov s širokou shodou, aniž by se museli obávat ztráty kontroly nad stávajícími klíčovými slovy nebo přísnějšími typy shody.

Co vlastně Google oznámil?

Ve svém oznámení z 23. září Google sdělil, že provedl vylepšení technologie přiřazování klíčových slov a zveřejnil také změny pravidel pro výběr klíčových slov v účtu.

Jako každé oznámení Googlu, i toto je formulováno pozitivně, jako "Přiřazení nejrelevantnějšího klíčového slova ke každému vyhledávání". Google tvrdí, že aktualizace je navržena tak, aby vám pomohla v následujícím:

·         Udržet lepší kontrolu nad tím, která klíčová slova odpovídají vyhledávání, zejména u široké shody.

·         Snížit složitost účtu tím, že budete mít větší kontrolu nad tím, kam směřuje návštěvnost, aniž byste museli pracovat navíc s více typy shody.

·         V konečném důsledku vám umožní snadněji přilákat relevantnější a vysoce výkonnou návštěvnost pomocí menšího počtu klíčových slov.

Co nám Google v tomto oznámení sděluje?

Změna č. 1: BERT zlepšil přesnost přiřazování klíčových slov

Prvním bodem, který Google uvádí, je to, že jeho algoritmus BERT – používaný k interpretaci jazyka, dotazů a záměrů při vyhledávání – se nyní aplikuje na chování při porovnávání klíčových slov, díky čemuž je předvídatelnější a přesnější, zejména v případě široké shody.

Změna č. 2: Logika přesné shody nyní platí i pro širokou a frázovou shodu

Abychom tuto změnu pochopili, ujistěme se, že máme jasno v současné logice přesné shody: již v únorovém oznámení, kdy Google vyřadil upravenou širokou shodu, se Google podělil o to, že nyní bude vždy preferovat přesnou shodu klíčového slova, která je totožná s vyhledáváním. Pokud tedy v reklamní skupině cílíte na více klíčových slov přesné shody, před touto aktualizací mohl Google vybrat klíčové slovo přesné shody mírně odlišné od vyhledávacího dotazu, pokud by bylo považováno za relevantnější pro význam tohoto dotazu. Nyní upřednostní totožné klíčové slovo přesné shody.

Nyní se stejná logika uplatní i na širokou a frázovou shodu klíčových slov. Pokud tedy nemáte přesnou shodu klíčového slova, která je totožná s dotazem, ale máte širokou nebo frázovou shodu klíčových slov relevantních pro daný dotaz, Google upřednostní širokou nebo frázovou shodu klíčových slov, která přesněji odpovídají dotazu.

Google Ads

Změna č. 3: Pokud máte více klíčových slov a typů shody, které jsou relevantní [ale ne totožné] k dotazu, Ad Rank nebude jediným rozhodujícím faktorem.

Poslední bod oznámení nám říká, že pokud jsou vaše klíčová slova relevantní k vyhledávacímu dotazu, ale žádné z nich s ním není totožné, nebude Google při volbě vhodného klíčového slova používat pouze Ad Rank, ale Ad Rank společně s dalšími signály relevance. "Další signály relevance" zahrnují význam a záměr vyhledávaného výrazu a význam vašich cílových klíčových slov na základě jejich přidružených vstupních stránek (díky BERT).

Dříve, pokud jste měli více relevantních klíčových slov, která se mohla shodovat, vyhledávač používal Ad Rank k určení, které klíčové slovo má poskytnout. Nyní Google zohledňuje signály relevance tak, že kromě Ad Rank zohledňuje i význam všech klíčových slov a cílových stránek v reklamní skupině.

Tato pravidla mají podle Google zajistit, že nejrelevantnější klíčové slovo bude vždy upřednostněno, takže můžete snadněji používat širokou shodu a přitom si zachovat kontrolu.

Co z výše uvedených změn vyplývá?

Můžete získat více kvalifikované návštěvnosti pomocí menšího počtu klíčových slov. Podle Googlu si díky těmto vylepšením můžete udržet lepší kontrolu nad tím, která klíčová slova odpovídají vyhledávání, zejména u široké shody. To by zase mělo "snížit složitost účtu" a odstranit "práci navíc" s používáním více typů shody, abyste mohli kontrolovat, kam směřuje návštěvnost vašich PPC reklam.

Měli byste vytvářet tematicky konzistentní reklamní skupiny

Google doporučuje "seskupovat klíčová slova do tematicky konzistentních reklamních skupin, aby se zobrazovaly vaše reklamy z té reklamní skupiny, ze které je očekáváte". Pokud tedy máte pizzerii s rozvozem a nejoblíbenějšími hledanými slovy jsou burgery a pizza, měli byste vytvořit tři reklamní skupiny:

·         Jednu reklamní skupinu s kreativou a vstupními stránkami pro rozvoz burgerů.

·         Druhou reklamní skupinu s kreativou a vstupními stránkami pro rozvoz pizzy.

·         Třetí reklamní skupina s kreativou a vstupními stránkami pro rozvoz jídla.

Pokud párujete širokou shodu s Chytrou nabídkou, není již žádnou výhodou používat více typů shody.

Google tím říká, že vzhledem k tomu, že široká shoda je nyní přesnější a předvídatelnější a že se nyní řídí stejnou logikou jako přesná shoda (upřednostňuje totožné klíčové slovo), můžete se prostě zaměřit na příslušná klíčová slova široké shody a získat stejné výsledky, jako kdybyste se zaměřili na frázovou a přesnou verzi tohoto klíčového slova. Při použití široké shody s funkcí Chytré nabídky není výhodné používat stejná klíčová slova ve více typech shody. Široká shoda již pokrývá stejné dotazy a zlepšuje výkon díky optimalizaci nabídek v reálném čase.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp