Nezůstaňte pozadu v generativním SGE vyhledávání

SEO strategie
Zjistěte v našem článku, jak dosáhnout maximálních obchodních výsledků s nastupujícím generativním vyhledáváním.

Plnění webu obsahem s klíčovými slovy již bohužel není v současné době dostačujícím přístupem, který vás dovede k úspěchu vašeho webu. K SEO je potřeba přistupovat více komplexněji. 

Co je to podnikové SEO?

Podnikové SEO je vylepšenou verzí SEO implementovanou zejména u velkých firem, která jim pomáhá umístit se výše ve výsledcích vyhledávání. Velké firmy to nemají jednoduché. Na svých webových stránkách obvykle mívají velké množství dat – různé produkty, služby, informace o firmě, zaměstnancích a další množství informací, které nenajdeme na webu například menší lokální firmy.

Jedním z klíčových rozdílů mezi standardním SEO a podnikovým SEO je potřeba řízení pracovního toku zúčastněných stran, strategické plánování a zajištění souladu strategií s širšími cíli organizace, kterých bývá více než je tomu u malých firem.

Změny v podnikovém SEO pro rok 2024

V roce 2024 bude prostředí podnikového SEO výrazně ovlivněno technologickým pokrokem, variacemi v chování uživatelů a neustálým vývojem vyhledávacího ekosystému. Integrace generativní umělé inteligence pomocí vyhledávačů mění tradiční metody, které podniky používají k interpretaci stránek s výsledky vyhledávačů (SERP), a přechází od zaměření na výzkum klíčových slov k pochopení konverzačního záměru za vyhledáváním. 

Tento vývoj vyžaduje vynalézavější a progresivnější strategii v oblasti SEO a obsahového marketingu, protože výsledky vyhledávání nyní zahrnují širší škálu zdrojů a typů obsahu, ať už prostřednictvím tradičního vyhledávání, nebo vyhledávání pohaněného umělou inteligencí – Google SGE. Podnikové SEO v éře umělé inteligence se tak stává důležitějším.

5 trendů podnikového SEO, kterým v roce 2024 věnovat pozornost

Pochopení změn na trhu a neustále se vyvíjejících preferencí spotřebitelů

SEO je komplexně zaměřená oblast, která se stává zvláště klíčovou pro velké projekty. Pro odborníky je důležité sledovat celkové trendy a chování spotřebitelů, které jsou během ekonomických změn pro jejich úspěch životně důležité, jelikož  mohou ovlivnit, jak se SEO a obsahové strategie přizpůsobují obchodním cílům. 

Je pozoruhodné, že posuny, jaké jsme zažili během pandemie, změnily nákupní zvyky, což podtrhuje hodnotu SEO díky jeho nákladové efektivitě a roli v brandingu a strategii napříč digitálními platformami. Aktualizace vyhledávacích algoritmů a tržních podmínek mohou vyžadovat změny v obsahové strategii a konkurenčních přístupech. Technologický pokrok navíc vyžaduje od podniků, aby se změnám co nejrychleji přizpůsobily, jinak budou vyřazeny ze hry. 

Profesionálové v podnikovém SEO se musí úzce koordinovat s vedením společnosti, aby zajistili, že strategie jsou v souladu s překlenujícími obchodními cíli. Je zapotřebí analyzovat data a poznatky využívat k získání přehledu o trendech v rámci publika. V konečném důsledku je integrace těchto poznatků do širší organizační strategie zásadní pro vytváření personalizovaných zákaznických zkušeností, od marketingové komunikace po obsah produktu.

Generativní umělá inteligence pro SEO a obsahový marketing

Předpokládá se, že hodnota generativní umělé inteligence v roce 2032 dosáhne výše 1,3 miliardy dolarů. Nejvyšší nárůst se očekává právě v oblasti SEO a obsahového marketingu. 

Neměli byste se však nechat strhnout lavinou. Umělá inteligence vám sice může usnadnit práci, ale často se zaměřuje na rychlost před kvalitou. Je tomu tak zejména z důvodu, že není navržena tak, aby porozuměla potřebám a přáním cílového publika, ale aby zvládla odpovědět na otázky.

Pokud byste příliš spoléhali na umělou inteligenci, mohlo by se stát, že bude váš obsah pohřben pod irelevantními a nekvalitními články, které budou mít hodnotu podobnou spamu. Generativní umělá inteligence má totiž vážná omezení a závazky – včetně toho, že si vymýšlí odpovědi, jestliže nemůže najít relevantní odpověď na zadaný dotaz. Může se také stát, že čtenáři, pro které je téma novým tématem, mohou uvěřit, že to, co vytvořila umělá inteligence, je pravda, i když to od ní ve skutečnosti může mít velmi daleko.

Umělá inteligence navíc postrádá kreativitu a poskytuje obecné a vzorové texty bez emocí a nápadu. Mějte proto na paměti, že vytvořený obsah je pouze tak dobrý jako dodaný vstup.

Na druhou stranu může být generativní umělá inteligence při tvorbě obsahu opravdu nápomocná. Měli byste však vědět, jak ji používat. Ideálním způsobem je strategické generování nápadu. Generativní umělá inteligence vám může pomoci nalézt oblíbené hledané výrazy, sledovat trendy a dodávat jedinečné nápady, které když sami zapracujete, můžete vytvořit opravdu dokonalý obsah.

Pomoc vám může také při zrychlení efektivity tvorby obsahu. Umí segmentovat publikum na základě demografických údajů, preferencí a chování, a vytvořit tak jedinečné zážitky pro potencionální i stávající zákazníky.

Pro SEO profesionály s podnikovým zaměřením nabízí generativní AI nástroje jednoduchost a bezpečnost. Tyto nástroje integrují data a umožňují efektivní tvorbu obsahu, což snižuje čas potřebný pro strategii.

Připravení se na jiné vnímání vyhledávání

Přechod ke generativnímu vyhledávání představuje nejdůležitější změnu v historii vyhledávačů a především posun, který bude mít dopad na veškerá odvětví a ovlivní všechny společnosti a obchodníky po celém světě. SEO již nebude možné vnímat pouze jako tvorbu obsahu založenou na klíčových slovech, bude znamenat mnohem více.

Představte si následující situaci: Uživatel chce zakoupit vysavač. Napíše proto slovo „vysavač“ do vyhledávače a AI mu poskytne kompletní nákupní zážitek. Uživatel si prohlédne možnosti ve vyhledávači a až v momentě, kdy je rozhodnutý, že zakoupí konkrétní výrobek, tak přejde na webovou stránku obchodu.

Soustředění na záměr uživatele

Vyhledávání už dále nebude jen o krátkém vyhledávacím dotazu, naopak se stane místem pro konverzaci. Marketéři se tak budou muset soustředit na záměr uživatele a posouvat své publikum od jednoduché optimalizace klíčových slov k uchopení konverzačního záměru a rozšířených fází.

Uživatelé stráví více času v prostředí vyhledávání a podle svých přání budou navedeni na takové webové stránky, které nejlépe uspokojí jejich jedinečné potřeby. Na druhou stranu pro obchodníky bude situace ve vyhledávání složitější. Počítejte s nižším, ale zároveň kvalitnějším provozem webu. Je však nutné, abyste věnovali čas identifikaci klíčových vyhledávání, která aktivují různé typy výsledků.

Kromě zmíněného je zapotřebí svou obsahovou strategii vést nejen stylem, aby odpovídala na konkrétní dotaz, ale zároveň zohledňovala širší kontext, ve kterém je dotaz použit. Jen tak můžete získat efektivně zapojené uživatele.

I v průběhu očekávaných změn díky generativnímu vyhledávání byste však neměli zapomenout na následující:

  • Ujistěte se, že váš web je rychlý a responzivní, je strukturovaný, obsah je optimalizován pro lidské čtenáře a struktura je vytvořena tak, aby odpovídala na otázky co nejpoutavějším a uživatelsky přívětivým způsobem.

  • Zajistěte, aby byly vaše obsahové podklady připraveny pro konverzi pomocí jasných výzev k akci (CTA).

Nezapomeňte ani na signály EEAT, které budou hrát v generativním vyhledávání obrovskou roli.

Doporučujeme vám využít data k dekódování chování uživatelů a záměru konverzace pro generování výsledků umělé inteligence. Vytvářejte různé typy obsahu, jako jsou videa a obrázky, pro zvýšení zapojení. Koordinujte marketingové úsilí napříč placenými médii, sociálními platformami a PR pro jednotnou strategii obsahové kampaně. A v neposlední řadě sledujte metriky jako návštěvnost a konverze, abyste zaznamenali pokles kvalitních návštěvníků, protože budou více času trávit na Googlu před tím, než navštíví váš web a provedou informované kvalifikovanější rozhodnutí.

Optimalizaci pro vyhledávání bude nutné věnovat více času

Možná jste v minulosti nepovažovali SEO za něco důležitého, nastává však období, kdy bude nutností věnovat mu více času než dříve. Vzhledem k tomu, že výsledky SERP (výsledkové stránky vyhledávání) a výsledky SGE (výsledky generované umělou inteligencí) obsahují širokou škálu médií a formátů, včetně sociálních médií, recenzí a zpravodajských zdrojů, je nezbytné, aby obsahoví marketéři spolupracovali s týmy pro SEO, digitální branding, design, sociální média a PR v mnohem větším měřítku než doposud. 

Rok 2024 a roky následující si žádají více než jen správu PPC, SEO kampaní a občasné přidávání příspěvků na sociální sítě. Vyhrát bude moci jen ten, kdo poskytne ten nejlepší zážitek. Připravte se dopředu a buďte vy tím, kdo porazí konkurenty v odvětví.

Zajistěte, aby vaše týmy spolupracovaly a efektivně koordinovaly své práce v následujících oblastech:

  • design: kvalitní obrázky a videa,

  • branding a PR: zajištění komunikace zpráv a udržování pověsti společnosti,

  • obsah: text, design a aktivity na sociálních sítích,

  • SEO: optimalizace webových stránek a PPC týmy,

  • zákaznická podpora: poskytování recenzí a podpory,

  • prodejní týmy: poskytování rad ohledně výzev k akci na vašem webu.

Připravte se na změnu

Základní principy SEO stále platí, buďte ale připraveni přejít na agilnější přístup k práci, abyste dosáhli úspěchu v podnikovém SEO v rámci přicházejícího generativního vyhledávání. Od roku 2024 vyhrají pouze ty značky, které poskytnou nejlepší uživatelský zážitek.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp