Naslouchejte našeptávači. Vyplatí se to!

SEO
Lidé něco hledají a věří, že jim vyhledávač pomůže. Cílem vyhledávače je zobrazit ve vyhledávání takové výsledky, které hledající uspokojí. A majitelé webu doufají, že ve výsledcích hledání budou na nejvyšších místech, že získají kladné hodnocení vyhledávačů, ale svým webem zaujmou i hledající. Hledající tedy stojí na začátku alchymie zvané SEO.

Naslouchejte našeptávači. Vyplatí se to!

Našeptávač jako užitečný pomocník SEO

Internetové vyhledávače jsou nedílnou součástí internetu. Možná se mění techniky a nástroje SEO (optimalizace pro vyhledávače), ale základní princip zůstává stejný.

Lidé něco hledají a věří, že jim vyhledávač pomůže. Cílem vyhledávače je zobrazit ve vyhledávání takové výsledky, které hledající uspokojí. A majitelé webu doufají, že ve výsledcích hledání budou na nejvyšších místech, že získají kladné hodnocení vyhledávačů, ale také svým webem zaujmou hledající. Ti totiž stojí na začátku alchymie zvané SEO.

Prioritní je uvažování hledajících, slova a fráze, která do vyhledávače zadávají.

Do hry však vstupuje našeptávač... Hledající mnohdy nemají jasnou představu o tom, co vlastně hledají. Uvítají tak pomoc vyhledávače. Pomocníkem, který stojí vedle vyhledávacího okénka, je našeptávač (pojem bývá spojován s vyhledávačem Seznam, užívá se však i pro obecné označení této funkce u všech vyhledávačů).

Co je to našeptávač?

Jde o nabídku frází, které se v kontextu zadání několika písmen či slov do vyhledávače zobrazují v reálném čase v blízkosti vyhledávacího pole. Našeptávač tak umožňujezrychlit a zautomatizovat zadání vyhledávacího dotazu..

Reálné zkušenosti a měření ukazují, že význam našeptávače je mnohem větší, než by se mohlo zdát.

  • Lidé našeptávač využívají – svůj vyhledávací dotaz formulují dle nápovědy našeptávače údajně až v polovině všech případů.
  • Převážnou většinu pozornosti zaujímá fráze na prvním místě našeptávače, na tu lidé klikají nejčastěji.
  • U víceslovných frází je využití vyhledávače ještě vyšší. Díky našeptávači také roste hledanost víceslovných frází.

Našeptávač má schopnost zásadně ovlivnit vyhledávání. Lidé si mohou díky našeptávači rozmyslet, co původně chtěli do vyhledávacího okénka zadat, a hledají zcela novou frázi – nabídnutou našeptávačem.

Jak našeptávač funguje?

Detailní fungování našeptávače si vyhledávače pochopitelně nechávají pro sebe. Jisté je, že slova a fráze v našeptávači souvisejí s reálnou hledaností. Avšak nejde o jediný faktor určující zobrazení ve vyhledávači. Seznam dokonce avizoval, že hledanost našeptávač neovlivňuje vůbec.

O konkrétní podobě našeptávače údajně rozhoduje tzv. popularita. Tento pojem však není jednoznačně definován. V každém případě je silně ovlivněna sezónními faktory a aktuálním děním. Našeptávač tak demonstruje, co se aktuálně děje ve společnosti. Překládá také obraz trhu a zákazníků, usměrňuje poptávku. U Googlu navíc funguje personalizované hledání, které se dotýká i našeptávače.

Co našeptávač nenašeptává?

V našeptávači zcela chybí fráze odporující Listině základních práv a svobod. Jde o výrazy nesnášenlivosti vůči skupinám (např. na základě barvy pleti, náboženského vyznání, tělesného postižení, pohlaví aj.), výrazy odporující legislativním a etickým pravidlům.

K omezení nabídky také vedly časté žaloby. Souvisely zejména s vyhledávačem Google, který v našeptávači zobrazoval konkrétní jména osob spojená s negativním obsahem (např. Franta Novák zloděj). V našeptávači se proto aktuálně s konkrétními jmény a společnostmi ve spojení s nějakou nekalou činností zpravidla nesetkáváme.

Jak využívat našeptávač v businessu?

Našeptávač významně ovlivňuje konkrétní podobu hledaných slov a frází, tím potažmo i návštěvnost webu. Z hlediska SEO se tak vyplatí mít o našeptávači přehled. Našeptávaná slova a fráze mohou být inspirací při definici vlastních klíčových slov. Mohou dát představu o způsobu vyhledávání, strategii daného vyhledávače, myšlení zákazníků nebo aktivitách konkurence.

Naslouchejte našeptávači! Dělají to i vaši zákazníci.

  • Našeptávač slouží jako zdroj při analýze klíčových slov.
  • Opakovaným testováním nabídky našeptávače lze neustále rozšiřovat seznam vlastních klíčových slov a frází.
  • Při operativním zapracování konkrétních výrazů našeptávače lze získat konkurenční výhodu, vyšší návštěvnosti a potenciální zisky.
  • Našeptávač je jedním z užitečných nástrojů při procesech optimalizace pro vyhledávače.

Jak našeptávač vypadá?

Našeptávač odkrývá nový pohled, ukazuje hledající, potažmo zákazníky v novém světle, poodhaluje strategii vyhledávače. Například 18. února 2014 jsme do českého vyhledávače Seznam zkusili vložit slovo „popel“.

Dokážete si představit, co v nabídce našeptávače bylo?

(Malá nápověda: byla to středa.) A zde je odpověď:

Zdroj: Vyhledávač Seznam.cz

A funguje to i se slovem škaredá...

Tak to vypadá, když se spojí prvek aktuálnosti s českými tradicemi.

Jak našeptávač vypadá?

Zdroj: Vyhledávač Seznam.cz

 

Autor: Ing. Radka Křivánková

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp