Jak snížit průměrnou CPA

E-shop
CPA je nejdůležitější ukazatel účinnosti reklamy na internetu. Snížením této hodnoty získáte za stejné peníze více konverzí a tím i vyšší zisk. Zjistěte, jak snížit průměrnou CPA.

Co je CPA a proč je pro online marketing tak důležitá? Pokud jste se právě teď pustili vší silou do světa on-line marketingu, patrně jste zaskočeni všemi těmi různými zkratkami, které se ukrývají ve změti velkých písmen. Možná vám to chvilku potrvá, než začnete rozumět všem zkratkám, které jsou pro váš on-line marketing a konkrétně pak pro PPC reklamy tak důležité. Pro začátek je pro vás ale nejdůležitější zkratka CPA. O co se jedná?

CPA je hlavní ukazatel, který budete sledovat ve chvíli, kdy se díváte na vaše výdaje za placenou reklamu. CPA je cena za akvizici průměrných reklamních nákladů, které jsou zapotřebí k vytvoření jedné konverze. Ať už jde o prodej, zájemce, telefonní hovor nebo cokoliv, co vaše firma považuje za hodnotnou událost.

V PPC se jedná o podstatnou statistiku. Poskytuje vám totiž důležitý ukazatel návratnosti vašich investic a také růstu, který může vaše firma v budoucnu očekávat, když budete škálovat své reklamní výdaje.

Jak vypočítat průměrnou CPA

CPA má dva klíčové prvky. Průměrnou cenu za proklik neboli „CPC“ a váš průměrný konverzní poměr. 

Rovnice pro výpočet CPA je: CPC/konverzní poměr % = CPA

Použijeme-li níže uvedený reálný příklad, CPC je 0,91 Kč a míra konverze je 1,19 %. Průměrná CPA (neboli cena/konv.) je tedy 0,91 Kč / 1,19 %. = 76,45 Kč.

Jak snížit průměrnou CPA

Snížit svou průměrnou CPA můžete hned několika způsoby. Na základě výše uvedeného příkladu lze nízké CPA dosáhnout:

 1. zvýšením průměrné míry konverze 
 2. snížením průměrné CPC

A co je na tom všem nejlepší? Existuje způsob, jak mohou i neprofesionální markeťáci dosáhnout obou těchto variant najednou pomocí jedné jediné a to velmi jednoduché techniky.

Zvyšte svůj konverzní poměr

Použijte na správném místě chytré nabídky, které se zaměřují na získání více konverzí. Tento trik je skvělý pro vylepšení konverzního poměru, ať už se věnujete jakémukoliv odvětví ve svém podnikání.

Hodnota konverzí, cílová CPA, cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) a maximalizace hodnoty konverzí jsou skvělé nástroje, které mohou v průběhu času dělat zázraky a postupně zvyšovat míru konverze v celém účtu. 

S tímto souvisí také pravidelná úprava na vstupních stránkách. I tak zlepšíte míru konverze. Využít můžete například tyto osvědčené metody:

 • Pište obsah na svých vstupních stránkách tak, aby byl relevantní a věcný
 • Na vstupní stránku umístěte jasné výzvy k akci, které uživatele navedou k akci, kterou má provést
 • Snižte počet kliknutí potřebných k dokončení konverzní akce. 
 • Používejte atraktivní grafiku, která uživatele popostrčí směrem k vaší CTA – běžným trikem je použití obrázků lidí, kteří ukazují nebo hledí na váš formulář nebo tlačítko. 
 • Umístěte na viditelné místo zákaznické recenze, abyste si vybudovali důvěru a ukázali svým uživatelům, že to myslíte vážně
 • Využijte „pošťouchnutí“ – přimět zákazníka smysluplnou grafikou, chytrým textem, šipkami a podobnými metodami, je nejúčinnější psychologický trik, který postrčí vaše uživatele k dokončení akcí. 

Snížení CPC

Dalším důležitým kritériem pro snížení CPA je snížení CPC. O co jde? Vaše průměrná CPC je určována vaším skóre kvality a nabídkou, která určuje celkové hodnocení reklamy. Jak to funguje v praxi - tedy v aukci reklam? Mezi klíčovými slovy, textem reklamy a vstupními stránkami je třístranný vztah, který určuje, kolik musíte nabídnout, abyste vyhráli aukci reklam. Tyto faktory společně určují průměrnou CPC.

Zde je důležité, aby:

Klíčová slova byla zahrnuta v textu reklamy - tím se zlepší relevance vaší reklamy, co je pro vyhledávání v Google velmi důležité. Pokud máte klíčové slovo "Modrá kabelka", měl by nadpis 1 vaší reklamy odkazovat na "Modrá kabelka".

Cílová klíčová slova byla zahrnuta na vstupní stránce - opět zlepšíte relevanci vaší vstupní stránky. Pokud je klíčové slovo "Stavební práce", vstupní stránka H1 by měla obsahovat klíčové slovo "Stavební práce".

Text reklamy by měl věrně kopírovat vaši vstupní stránku. To zohledňuje relevanci reklamy i vstupní stránku. Jde o poměrně nejjednodušší techniku, kterou můžeme všem začínajícím markeťákům doporučit. Odstraňte 90 znaků textu ze vstupní stránky - po tom, co se ujistíte, že je relevantní a použijte ji v jednom z popisných řádků. Když se tyto tři faktory spojí, umožní to vašim cílovým klíčovým slovům vynikat ve skóre kvality, čímž se zlepší jejich hodnocení reklamy a sníží se průměrná CPC.

Implementace struktury SKAG

Další důležitou zkratkou pro snížení vašeho CPA je SKAG. O co jde? SKAG je úžasný způsob, jak segmentovat vaše účty tak, abyste zajistili, že pokryjete tři výše uvedené body.

Pokud má každá reklamní sestava vlastní sadu reklam, které jsou speciálně přizpůsobeny jednomu cílovému klíčovému slovu, generuje vyšší průměrné skóre kvality v celém účtu. Tento fakt poskytuje vašemu účtu skvělou úroveň podrobnosti, což vám umožňuje provádět optimalizační rozhodnutí na úrovni reklamní sestavy na základě výkonu jednotlivých klíčových slov na první pohled.

Náš tajný tip: Rozšiřte klíčová slova a zužte své působení PPC na minimum

Pokud s PPC reklamou teprve začínáte, nebo chcete účinně snížit svou CPA, pak doporučujeme zacílit na širokou škálu relevantních klíčových slov a změřit, kde je výkon nejsilnější. Do těchto míst pak stačí investovat váš rozpočet.

Jak v praxi uplatnit tuto strategii?

Abyste lépe pochopili, co tím myslíme, uvedeme příklad na našem klientovi.

 1. Když jsme přebírali účet, klient cílil celkem na 138 různých klíčových slov.
 2. Naším úkolem bylo provést rozsáhlý průzkum klíčových slov, abychom mohli rozšířit náš dosah.
 3. Tato klíčová slova jsme pak jednoduše implementovali do struktury účtu SKAG. Tehdy se jednalo celkem o 843 cílů klíčových slov. (Jak vidíte, rozdíl mezi čísly je obrovský!)
 4. Ve chvíli, kdy tato klíčová slova nasbírala pro nás tolik potřebná data, mohli jsme pozastavit ta klíčová slova, která pro nás neměla význam. Tedy s nízkým výkonem. Tím jsme podpořili zvýšení rozpočtu na klíčová slova se silným výkonem.
 5. Asi po třech měsících jsme snížili počet klíčových slov na 642.

A co z toho pro nás vyplynulo? Tato strategie nám umožnila ukázat ta klíčová slova, která mají nižší CPC než ta, která jsme původně zacílili. Ale také nám umožnila objevit ta klíčová slova, která měla přirozeně vyšší míru konverze. Celkově jsme tak za pouhé tři měsíce zlepšili CPA o více než 100%.

Na závěr:

Právě jsme vám ukázali, jak účinně snížit vaše CPA a dostat vaši PPC reklamu na vysokou úroveň, bez vysokých investic za reklamní agenturu. Využijte našich poznatků a implementujte změny do svého PPC právě nyní!

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp