SEO optimalizace
Řídit se zásadami Google při tvorbě a optimalizaci svých webů vám pomůže získat vyšší pozice v SERP.

Téměř pokaždé, když slyšíte někoho mluvit o vyhledávání na internetu, má na mysli Google. Proč tomu tak je? Nejen, že je Google obecně rychlejší než ostatní vyhledávače, pokud jde o poskytování výsledků, a má ve svém indexu mnohem více webů, ale algoritmus Googlu je také mnohem propracovanější než u ostatních vyhledávačů. Měl by lépe určovat, které weby jsou nejrelevantnější a které ne – zejména díky neustálým aktualizacím algoritmu, které mají držet krok se stále se vyvíjejícím digitálním chováním. Aby si Google dokázal udržet tento dominantní podíl na trhu, využívá také lidské hodnotitele kvality vyhledávání, kteří pomáhají vyhodnocovat a zlepšovat jeho algoritmus. Na základě dokumentu Google Quality Guidelines (pokyny Google pro hodnocení kvality vyhledávání) tito hodnotitelé posuzují obsah a výsledky vyhledávání. Na základě zjištěných poznatků pak nabídnou návrhy, které pomohou zvýšit relevanci výsledků vyhledávání.

Pro získání kvalitní návštěvnosti potřebujete SEO

Každý majitel webu se snaží přilákat na své stránky co nejvyšší návštěvnost a nejlepším způsobem, jak to udělat, je dostat se v Googlu na nejvyšší místa vyhledávání. Abyste toho dosáhli, neobejdete se bez SEO. Optimalizace pro vyhledávače neboli SEO je klíčem k dosažení organické návštěvnosti webu, proto se musíte seznámit s pokyny Google pro hodnocení kvality vyhledávání, abyste mohli vyladit svůj obsah pro dosažení co nejvyšších pozic. Tento dokument má téměř 200 stran, ale nebojte se, to nejdůležitější z jeho obsahu si řekneme právě v tomto článku.

Jak funguje hodnocení kvality vyhledávání

Uvědomte si, že každý člověk je jedinečný a má své vlastní potřeby. Navíc existuje mnoho způsobů, jak napsat vyhledávací dotaz. Při hledání vhodného výsledku má Google zkrátka před sebou nelehký a náročný úkol.

Není snadné do hloubky pochopit, jak se uživatelé chovají, co chtějí vidět, a především vytvořit co nejlepší výsledky, které by odpovídaly tomu, co mají na mysli. V tomto náročném úkolu Googlu pomáhá program hodnocení kvality vyhledávání.

Google analyzuje a vyhodnocuje výsledky vyhledávání, aby zjistil, zda přesně odpovídají potřebám uživatelů. Na základě shromažďování podnětů od hodnotitelů kvality vyhledávání pak inženýři Google dolaďují svůj algoritmus tak, aby odrážel měnící se prostředí v oblasti vyhledávání, a to vše ve jménu toho, aby uživatelům poskytovali pouze ty nejlepší výsledky vyhledávání.

Co hodnotitelé hledají a proč

Hodnotitelé kvality vyhledávání Google se zabývají šesti různými oblastmi hodnocení:

1.            Účel vytvoření stránky

2.            Obsahové prvky

3.            YMYL (peníze nebo život)

4.            Hodnocení E-A-T (odbornost – autorita – důvěryhodnost)

5.            Zdroj příjmů stránky

6.            Pověst webových stránek

Cílem každé webové stránky je poskytnout kvalitní uživatelský zážitek a získat vyšší návštěvnost. A abyste toho dosáhli, musíte zajistit, abyste se objevili na první stránce výsledků vyhledávání Google. Na té druhé vás totiž nikdo hledat nebude. Pokud tedy porozumíte těmto oblastem a tomu, jak ovlivňují stránky s výsledky vyhledávání (SERP), můžete získat zásadní a užitečné informace, které pomohou vašemu obsahu získat vysoké pozice.

Účely tvorby stránky

Webová stránka existuje z určitého důvodu. Google ji bude hodnotit jako kvalitní, pokud bude poskytovat přínosné informace a přinášet odpovědi na mnoho dotazů, které mohou lidé mít. Například:

Vzdělávání a sdílení informací

Vaše webové stránky mohou ostatní naučit, jak si poradit s některými věcmi a jak řešit různé problémy. Může přinášet důležité informace, které mohou pomoci vzdělávat vaše návštěvníky.

Nejčastěji kladené dotazy

Vaše společnost může vytvořit webové stránky obsahující nejčastější otázky, které vám lidé kladou ohledně vaší firmy a produktu, který nabízíte. Pokud na každou z těchto otázek fundovaně a obsáhle odpovíte, pokryjete širokou škálu informací, které lidé chtějí zjistit. Otázky lidí jsou cenná zpětná vazba i pro vás. Pomohou vám lépe pochopit potřeby zákazníků a nakonec vyrobit lepší produkt pro všechny.

Novinky a zábava

V dnešní době jde o to, aby váš obsah byl relevantní a v souladu s nejnovějším vývojem věcí, ať už na místní nebo celosvětové úrovni. Webové stránky, které průběžně poskytují aktuální, platné a autentické zprávy o vaší zemi i o světě, jsou hodnoceny jako přínosné. To se týká i zpráv o zábavě. Kvalitě obsahu výrazně pomůže i zařazení videí. Jen se ujistěte, že neobsahují nic choulostivého či nezákonného.

Elektronický obchod

Elektronické obchodování je v dnešní době na vzestupu, takže pokud máte něco užitečného na prodej, ať už jde o produkty nebo služby, měli byste zvážit vytvoření elektronického obchodu. Pokud neprodáváte nic nelegálního, jsou webové obchody velmi pozitivně hodnoceny.

Co to znamená pro majitele webů

Google klade důraz na účel webové stránky. Hodnotí a posuzuje, jak dobře si webová stránka vede při dosahování svých cílů, a vaše cíle musí být pro čtenáře přínosné.

Také pokud vaše webová stránka úspěšně zobrazuje jasně definovaný užitečný účel, automaticky se umístíte vysoko. Ať se tedy děje cokoli, vždy si ujasněte, čeho chcete dosáhnout, a tento účel MUSÍ být pro uživatele přínosný.

2. Prvky obsahu

Okřídlené úsloví tvrdí, že „obsah je král“. Proto dává smysl, že Google klade velký důraz na to, co tvoří obsah stránky.

Hlavní obsah

Jedná se o jádro webové stránky, které pomáhá stránce dosáhnout jejího účelu. Google proto tuto část kontroluje nejvíce.

Proto musíte do hlavního obsahu investovat značné úsilí, čas a soustředit se na to, aby byl užitečný, konzistentní, relevantní a především splňoval účel, který stránka má.

Doplňkový obsah

Doplňkový obsah nepřímo pomáhá stránce dosáhnout jejího účelu. Zaměřuje se spíše na pomoc při zlepšování uživatelského zážitku – například komentáře, záhlaví, zápatí, postranní panely či interní odkazy na další související články.

Mějte na paměti, že doplňkový obsah NESMÍ nikdy zastínit hlavní obsah, protože pokud se tak stane, Google nepozná, co je hlavní obsah a účel vaší stránky se stane nejasným. Proto musíte vždy zajistit, aby hlavní obsah stále dokázal dominovat a bylo jasné, o čem stránka je.

Reklamy

Aby webová stránka přežila, budou na ní pravděpodobně reklamy či sponzorovaný obsah. Cokoli sponzorovaného nebo existujícího za účelem vydělávání peněz spadá pod reklamy nebo monetizaci. Google při určení kvality webové stránky s reklamami nepočítá, přesto je však důležité, aby sponzorovaný obsah či reklamy pomohly stránce dosáhnout jejího účelu, takže vždy používejte sponzorovaný obsah, který úzce souvisí s daným tématem. Reklamy a sponzorovaný obsah musí být jasně odděleny a označeny.

Co z toho pro vás plyne?

Google vždy upřednostňuje užitečný a kvalitní obsah, který odpovídá potřebám uživatelů. Nabídněte návštěvníkům kvalitní obsah tím, že budete zveřejňovat špičkové a přesné informace, které budou pravidelně aktualizovány. Jste odborníkem ve svém oboru, proto dbejte na to, aby to bylo na vašich stránkách zřetelně a jasně vyjádřeno.

SEO

3. YMYL (Peníze nebo život)

Google považuje za YMYL každou stránku, která obsahuje informace, jež mohou potenciálně ovlivnit něčí budoucnost a blahobyt. V části 2.3 dokumentu Google uvádí přehled toho, co se považuje za témata YMYL.

Zjednodušeně lze říci, že do kategorie YMYL spadá pět oblastí:

 • Nakupování/finanční transakce
 • Finanční informace
 • Zdravotní informace/bezpečnost
 • Právní otázky
 • Zprávy a aktuální události

Co si z toho odnést

Google chce chránit své uživatele. Proto není vůbec překvapivé, že opakovaně zdůrazňuje důležitost toho, aby stránky YMYL měly vyšší kvalitu než ostatní. Nepokazte tedy své webové stránky zavádějícími a nepřesnými informacemi. Vždy byste měli publikovat kvalitní informace, které máte ověřené z důvěryhodných a uznávaných zdrojů.

4. Hodnocení E-A-T (Odbornost – Autoritativnost – Důvěryhodnost)

Porozumění E-A-T se obvykle vztahuje k celkové hodnotě webové stránky. Ta se určuje na základě následujících údajů, když čtenář navštíví vaše stránky:

 • Má tento web dostatečnou odbornost?
 • Je tento web uznáván jako autorita v oboru?
 • Mohu tomuto webu důvěřovat?

Odbornost – musíte ji prokázat

V této kategorii se posuzuje obsah vaší stránky, proto prokažte svou odbornost v uvedené problematice, ať už pochází od vás nebo od vašich přispěvatelů.

Například pokud se zabýváte medicínou a čtenář hledá informace o určitém zdravotním stavu, hloubková výzkumná studie o příčinách a dopadech atd. z vysoce důvěryhodného lékařského zařízení spolu s citacemi příslušných lékařských odborníků vám hodně pomůže zvýšit odbornost stránky.

Autoritativnost – tu potřebujete získat

Autorita webu vychází z posouzení autority samotného obsahu spolu s jeho doménou. Autorita vychází hlavně z relevantních externích faktorů, jako jsou kvalitní příchozí odkazy z tematických a autoritativních zdrojů, zmínky o vaší značce, citace atd. Zkrátka to, jak je váš web uznáván ostatními.

Důvěryhodnost – tu je třeba neustále budovat

Když si čtenáři prohlédnou váš web, začnou se ptát, zda mohou věřit tomu, co čtou. Tento faktor důvěryhodnosti opět zahrnuje jak obsah, tak doménu. Důvěryhodnost zahrnuje také výkonnost a zabezpečení vašeho webu. Pokud váš web trpí problémy s výkonem, stránky se načítají pomalu nebo vypadají jako z devadesátých let 20. století, důvěra uživatelů ve váš web klesne. Důležité je také na webu umístit kontaktní údaje na provozovatele včetně jména, sídla firmy, IČO, telefonního kontaktu a e-mailu. Neměla by chybět také sekce „O nás“. Lidé chtějí vědět, kdo za stránkami stojí, aby se mohli rozhodnout, že jim mohou důvěřovat. V neposlední řadě by váš web měl obsahovat sekci věnovanou výhradně zákaznickému servisu, zejména pokud podnikáte v oblasti služeb.

Proto se ujistěte, že jste si pořídili důvěryhodného a renomovaného poskytovatele web hostingového řešení, který zajistí dobrou dobu provozu a vysoký výkon. Nikdy také neberte jako samozřejmost hesla, která používáte pro přístup do svých systémů – mějte je vždy v bezpečí, abyste předešli napadení stránek.

Chcete-li zajistit, aby vaše webové stránky měly E-A-T, musíte:

 • Zahrnout odborné a ověřené informace.
 • Uvádět všechny důvěryhodné zdroje.
 • Ukázat odbornost přispívajících autorů (uveďte jejich životopisy a pozice).
 • Zajistit, aby obsah psali příslušní odborníci ve svých oborech.
 • Mít na stránkách recenze napsané vašimi zákazníky, kteří produkty nebo služby osobně používali.
 • Být spolehlivým a důvěryhodným zdrojem informací, který je vysoce ceněn, a jemuž důvěřují další renomované zdroje z téhož oboru.

5. Zdroj financování stránky

Jako vlastník webových stránek si musíte být vědomi, že transparentnost je nesmírně důležitá, jako například informace o tom, kdo je vlastníkem vašich webových stránek, kdo je zodpovědný za tvorbu a správu obsahu a odkud pochází finance na provoz vašich webových stránek.

Pokud jde o stránky e-shopu, nezapomeňte uvést své zásady týkající se plateb, vracení peněz, vrácení zboží a další důležité zásady. Tyto údaje by měly být snadno dohledatelné a přístupné.

Na co si dát pozor

Veškeré informace týkající se zásad financování a vaše kontaktní údaje musí být na stránkách jasně a snadno dostupné. Kromě toho se ujistěte, že informujete o všech metodách, jimiž jsou stránky  zpeněženy, a o partnerech, kteří váš web eventuálně financují. Zvýšíte tak důvěryhodnost svých stránek.

6. Pověst webových stránek

Pověst webu se posuzuje na základě toho, jak se na ně ostatní dívají a co si o nich myslí. Zahrnuje i reputaci vaší společnosti a pověst tvůrce obsahu a celého týmu. Ta může vycházet ze zkušeností uživatelů a z názorů odborníků v souvisejícím oboru.

Google se při hodnocení pověsti dívá na recenze, reference na váš web nebo firmu, doporučení odborníků, novinové články, dokonce i na různá získaná ocenění. Ta však musí být důvěryhodná, aby vám pomohla zvýšit reputaci webu.

Jak stránkám zajistit co nejvyšší reputaci

Chcete-li si v hodnocení Google vést dobře, musí mít vaše webové stránky dobrou pověst. Nezapomeňte, že všem negativním recenzím je třeba věnovat pozornost a vyřešit je uspokojivě a včas. Neodstraňujte žádné takové negativní komentáře nebo recenze na svých webových stránkách, protože pokud tak učiníte, vaši reputaci to sníží. Stručně řečeno, vždy budujte pozitivní a dobrou online reputaci své značky, firmy a zaměstnanců.

Několik vět na závěr

Lidští hodnotitelé používají pokyny společnosti Google pro hodnocení kvality vyhledávání, které jim pomáhají hodnotit stránky ve výsledcích vyhledávání a poskytovat zpětnou vazbu, po jejímž vyhodnocení může Google lépe doladit svůj algoritmus. Google totiž klade vysoký důraz na to, co uživatelé chtějí, a snaží se, aby stránky ve výsledcích vyhovovaly jejich potřebám. Pokud se těmito zásadami budete řídit při tvorbě a optimalizaci svých webů, pomůže vám to získat vyšší pozice v SERP.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp