SEO
Co je potřeba k tomu, abyste byli schopni úspěšně řešit problémy SEO, pokud se vyskytnou? Zde je několik způsobů, jak na to.

SEO je velmi komplexní a složitý obor, skládající se z mnoha dílčích disciplín. Některé spolu souvisejí, jiné ne. Všechny by však měly spolupracovat na hlavním cíli, což je přivedení návštěvníků na vaše stránky. Realita je však taková, že ne vždy všechno funguje podle očekávání. V tak složitém stroji, jakým SEO bezpochyby je, se problémy vyskytují prakticky neustále. Proto je SEO do jisté míry založeno na řešení problémů jako celku. Na tyto situace musíme být připraveni a vědět, co dělat, protože překážky a problémy v SEO jsou nevyhnutelné.

Někteří SEO specialisté jsou skvělí stratégové, jiní skvělí realizátoři. Málokdo vyniká v obojím. Každý má jiné silné stránky a úrovně v oblasti generování nápadů, tvorby strategií a taktických realizačních disciplín.

Co je potřeba k tomu, abyste byli schopni úspěšně řešit problémy SEO, pokud se vyskytnou? Zde je několik způsobů, jak na to.

1. Pochopte všechny zainteresované strany

Úspěch SEO (ať už spravedlivý, nebo ne) je často posuzován osobami, které se SEO nezabývají.

Řešení SEO problémů je snazší, když již znáte očekávání která zákazníci mají, předem identifikujete možné překážky a máte k dispozici úplný kontext. Ať už se jedná o firemní politiku, rozdílnou úroveň porozumění tématu SEO nebo odlišná očekávání ohledně výkonu webu, je třeba znát všechny aktéry a odhadnout, jaké problémy mohou nastat.

Čím lépe dokážete řídit skladbu zúčastněných stran a jejich očekávání, tím snadněji budete řešit problémy nebo se vydávat správnou cestou, když nastanou.

2. Nastavte role a komunikační plány

Kromě kompletní sady zúčastněných stran jsou zde odlišní lidé, se kterými pracujete. Mohou to být lidé ve vašem týmu, v rámci vaší agentury, v rámci vašeho oddělení a/nebo jiných funkcí, ať už na straně agentury, nebo klienta.

K úspěchu budete potřebovat další lidi - stanovte si jejich role a odpovědnosti. Zjistěte, kdo jsou vaše kontaktní osoby pro různé úkoly, které v rámci SEO potřebujete. Naučte se jejich postupy a synchronizujte je s těmi svými.

Pochopte dobu realizace a dobu obratu. Ujistěte se, že všichni zúčastnění vědí, že se budou vyskytovat neplánované požadavky a věci.

3. Udržujte výchozí hodnoty a cíle

Při jakémkoli úsilí v oblasti SEO chcete mít co nejvíce objektivity. Existuje tolik možných nedorozumění a šedých oblastí, že bez základních linií a cílů, kam úsilí směřuje, se můžete dostat do situace, kdy nevíte, proč něco nejde podle plánu a podobně. Často existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout svých cílů. Můžeme se ztratit v technickém problému, pokud jej nemůžeme spojit s výchozími hodnotami nebo dopadem na cíl.

Můžeme také udělat krok zpět a změnit priority svého úsilí, když se setkáme s odporem nebo překážkou, pokud zjistíme, že vývojová aktualizace k vyřešení technického problému může trvat šest měsíců.

4. Využijte svou strategii a plán

Nyní již máte definovanou strategii a plán. Pokud je nemáte, nebo nemáte své výchozí hodnoty a cíle  jak je uvedeno výše, udělejte krok zpět a zapracujte na tom. V opačném případě je těžké být proaktivní a vůdčí v úsilí o SEO, protože budete stále dokola řešit stále stejné problémy.

Se svou strategií a plánem můžete dále stavět na objektivních aspektech kampaně, s nimiž vám pomáhají vaše základní linie a cíle.

Jak jsem poznamenal v úvodu, SEO specialisté mohou být skvělí ve velkých strategiích, někteří v detailní realizaci a mnozí mají řadu zkušeností.

Sjednocení kolem strategie a plánu vám umožní zjistit, jak moc je třeba tlačit na konkrétní nápravu oproti přechodu k položkám s větším dopadem. Umožní vám to upravit očekávání. Pokud je autor obsahu nebo schvalovací proces rezervován na několik měsíců dopředu, můžete upozornit na to, jak to způsobí změnu plánu a očekávaného načasování a co to může udělat s posunutím výsledků dále.

Využití plánu a všech změn, které nastanou, k řízení očekávání, vám pomůže získat zdroje nebo zapojit další osoby, které vám mohou pomoci.

SEO marketing

5. Vyjděte ze scénáře a buďte agilní

I s tím nejlepším plánem a všemi zdroji, které můžete mít k dispozici, se věci často odehrávají jinak, než jsme předpokládali nebo očekávali. Jistě, zkontrolovali jsme všechny tagy title a meta description a jsou "dokonale" optimalizované. Přesto můžeme zjistit, že přetrvávají problémy s duplicitními značkami nebo se způsobem jejich indexace. Co teď?

  • Měli bychom zaškrtnout políčko a jít dál?
  • Měli bychom provést další kolo optimalizace?
  • Měli bychom souběžně začít dělat další věci v plánu?
  • Potřebujeme zapojit vývojáře nebo copywritera?

Opět platí, že věci nejdou vždy podle plánu. Někdy musíme v některých oblastech zdvojnásobit úsilí. Nalezení správné rovnováhy mezi úpravou plánu a agilitou za pochodu versus držením se plánu je pravděpodobně nejdůležitější schopnost při řešení problémů, kterou můžou v SEO nastat.

6. Rozvíjejte technické dovednosti a/nebo zdroje

Znát "co" a "proč" je v SEO nezbytné. Je to krok, který vám umožní  nespoléhat se pouze na nástroje nebo problémy s výkonem jako na ukazatele toho, že něco nefunguje podle očekávání.

Pokud se dokážete sami ponořit do XML sitemap, robots.txt, HTML kódu nebo dalších souvisejících faktorů, abyste se dostali ke kořenům problému, můžete se dostat mnohem blíže řešení.

Na minimální úrovni musíte být schopni situaci zadministrovat tím, že spojíte své zdroje. Pokud však budete schopni řešit problémy sami nebo se svými zdroji jednat odborně a přímo, budete mít větší šanci dosáhnout řešení ke své spokojenosti a snad i rychleji.

7. Mějte plány zálohování obsahu

Jedním z hlavních důvodů, proč se plány a výkonnost rozcházejí, je nedostatečná kvalita a objem potřebného obsahu.

Neznám mnoho SEO specialistů, kteří by stále psali nebo upravovali obsah. Ve většině případů se SEO specialisté spoléhají na klienta, jiný zdroj nebo partnera odpovědného za psaní a tvorbu obsahu. V některých odvětvích je to také formováno právními požadavky a požadavky na dodržování předpisů. Zdroje pro tvorbu obsahu mohou být obsazené, i když máte stanovený kalendář obsahu a potřeby.

  • Co se stane, když váš zdroj obsahu není k dispozici nebo se odchýlí od původního plánu?
  • Máte k dispozici záložní zdroje?
  • Půjdete hlouběji do technické a off-page optimalizace, abyste to nahradili?

Jedna věc je být řešitelem problémů, když obsah nefunguje. Něco jiného je, když nemůžete získat potřebný obsah.

8. Buďte trpěliví, ale nečekejte

Buďte týmovým hráčem a respektujte své partnery a zdroje, se kterými spolupracujete. Přílišné naléhání a/nebo netaktní jednání vám nepomůže. Dejte si záležet a mějte trpělivost, ale také nečekejte.

Pokud jste se zasekli na obsahu (podle části výše), na technické aktualizaci nebo na jakýchkoli konkrétních zdrojích, které jsou mimo vaši kontrolu, najděte způsob, jak věci v plánu posunout.

Vždy můžete upřednostnit budování odkazů, aktualizaci meta tagů nebo jiný typ auditu či aktualizace, aby se věci hýbaly kupředu. Možná to bude vyžadovat trochu kreativity, ale neseďte nečinně a nečekejte na ostatní. Neustále něco posouvejte dopředu.

9. Vnímejte překážky jako příležitosti

Stále budou existovat výzvy, zátarasy a věci, které je třeba vyřešit. Taková je povaha SEO a webu obecně. Mentalita řešitele problémů je proto velmi užitečná. Přijmout tuto realitu a být pozitivní tváří v tvář nepřízni osudu, být realistou a přimět ostatní, aby se s touto realitou smířili, je velmi důležité. SEO není jednoduché, snažte se proto být s vašimi webovými stránkami a strategií co nejlepší. Kdyby to bylo snadné, byli by v tom dobří všichni a dostat se na vrchol by bylo ještě těžší.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp