Jak používat statistiky v digitálním marketingu

Statistika
Statistiky pomáhají digitálním marketérům činit informovaná rozhodnutí, aby dokázali maximalizovat úspěch svých strategií. Jak na to?

Lidská psychologie hraje klíčovou roli v tradičním i digitálním marketingu. I když tradiční marketing často spoléhal na osvědčené zvyklosti, úspěch nebyl nikdy zaručen, zejména vzhledem k nedostatku měřitelných metrik. S nástupem digitálního věku však začala analytika hrát významnou roli v úspěšnosti marketingových přístupů.

Dnes máme možnost sledovat a měřit účinnost digitálních marketingových strategií pomocí konkrétních čísel. Například e-mailový marketing nyní generuje průměrný návrat investice ve výši 36 korun za každou utracenou korunu, což je informace, která poskytuje marketérům větší flexibilitu při alokaci prostředků.

Statistiky se staly nezbytným prvkem pro přesné cílení na konkrétní cílové skupiny a identifikaci klíčových oblastí zájmu. V tomto článku se zaměříme na využití statistik v různých strategiích digitálního marketingu. Jak mohou čísla poskytnout potřebnou podporu pro efektivní oslovování publika a identifikaci klíčových momentů v marketingových kampaních? To všechno budeme probírat v následujících odstavcích.

1. Využití statistik v obsahovém marketingu

Obsahový marketing zahrnuje tvorbu a distribuci obsahu ve formě videí, blogů a příspěvků na sociálních sítích, které mají podnítit zájem o produkt nebo službu. Přestože cílem je generovat prodej, obsahový marketing výslovně nepropaguje produkty konkrétnímu publiku.

Když zveřejníte první sadu obsahu, neměli byste očekávat obrovské zapojení a konverze. Když budete obsah nahrávat dál, začnete chápat, kdo je vaše ideální publikum a co můžete udělat pro to, abyste vylepšili svůj přístup pomocí statistik obsahového marketingu. Jako majiteli firmy, který přemýšlí, jak rozvíjet své online podnikání, vám pečlivé sledování marketingových statistik pomocí metod statistické analýzy dat může pomoci včas identifikovat trendy, abyste je mohli co nejlépe využít.

Šikovným nástrojem pro sledování obsahu je Google Analytics. Nabízí širokou škálu metrik, jako je např:

 • Návštěvnost,
 • Míra odskočení (Bounce rate),
 • Průměrná délka relace
 • Demografické údaje

Pokud je váš obsah indexován, začnou se na těchto stránkách zobrazovat čísla. Pokud nejsou jejich hodnoty dostatečné, musíte upravit svůj přístup, abyste uspokojili potřeby cílového publika.

Předpokládejme například, že délka relace je nižší, než se očekávalo, aniž by to byla chyba webu. V takovém případě to marketérovi říká, že uživatelé nepřijímají obsah jako hodnotný a vracejí se zpět dříve, než bylo zamýšleno. To marketéra nutí k tomu, aby na tom zapracoval a zkusil něco, co může fungovat lépe - například delší příspěvek na blogu. 

Dalším využitím statistik v obsahovém marketingu je výzkum klíčových slov. Obsah je nákladný, a pokud nevěnujete dostatek úsilí výzkumu klíčových slov, na která se váš obsah může umístit, jsou zdroje a peníze zbytečně promrhány. Při výzkumu klíčových slov se zohledňuje objem vyhledávání, meziroční změna a další atributy. V závislosti na odvětví a hodnocení můžete zvolit buď krátká, nebo delší klíčová slova.

2. Využití statistik v placených reklamách

Je poměrně náročné generovat potenciální zákazníky a získávat zákazníky bez placených PPC reklam. Přestože strategie obsahového marketingu jsou skvělé pro dlouhodobou návratnost, nefungují dobře pro získání rychlé návratnosti, tak jako placené reklamy. Hlavními zdroji placených PPC reklam jsou platformy sociálních médií, vyhledávače a mobilní aplikace.

Statistiky a placené reklamy spolu do značné míry souvisejí. Ačkoli se může zdát, že většími výdaji na reklamu lze dosáhnout rostoucí návratnosti, často tomu tak není. I když jsou vaše reklamy optimalizované, k dosažení uspokojivé návratnosti investic je zapotřebí hloubkové analýzy dat.

Při zahájení práce s PPC reklamami Google Ads používají obchodníci různé přístupy. Všechny se však opírají o statistiky reklam. V tomto modelu marketér vezme potřebná klíčová slova a vytvoří reklamy, které běží v systému účtování "pay-per-click". To často vede k velkému zapojení a poskytuje marketérovi poznatky o ideálních zákaznících a demografických údajích. V závislosti na těchto souborech informací lze reklamy upravovat.

V návaznosti na úspěch PPC kampaně můžete zvolit buď konverzní model, nebo model ROAS. Pokud je však vaším cílem generovat potenciální zákazníky nebo zvýšit povědomí o značce, můžete se vydat jinou cestou v závislosti na vašich požadavcích a oboru.

3. Využití statistik v marketingu na sociálních sítích

Sociální média se stala nedílnou součástí marketingových kampaní většiny B2B i B2C firem. Ačkoli je průměrná míra konverze ze sociálních médií poměrně omezená, vzhledem k tomu, že jsou zdarma, jsou skvělé pro kampaně na zvýšení povědomí o značce. V závislosti na konkrétní platformě však může být nutné upravit přístup a obsah.

Tato neustálá "vylepšení", která musíte do svého marketingu na sociálních sítích implementovat, se opírají o statistiky. Přestože některé platformy mají více uživatelů než jiné, nemusí být pro vaši firmu a obor nejlepší.

Jste-li například poskytovatelem HR SaaS, můžete získat více zákazníků na síti LinkedIn než na TikToku. Na druhou stranu, pokud prodáváte kosmetiku, může být tím nejlepším místem Instagram. Marketéři by měli na základě statistik určit, která platforma si zaslouží jejich čas a zdroje.

Statistiky se v marketingu na sociálních sítích používají také k určení profilu ideálního zákazníka. Vzhledem k tomu, že uživatelé sociálních médií jsou různorodí z hlediska svých zájmů a demografických údajů, nabízejí nasbíraná data z předchozích zapojení do příspěvků skvělý přehled o tom, kdo by mohl být vaším nejlepším zákazníkem. Podle jejich demografických údajů, zájmů a chování můžete sestavit prodejní trychtýř a maximalizovat tak interakce a konverze.

Sociální média jsou také skvělá pro pochopení spokojenosti zákazníků, loajality ke značce a zpětné vazby. Homogenní data z platforem umožňují marketérům sociálních médií lépe porozumět svým potenciálním zákazníkům a analyzovat, co lze udělat pro zlepšení nepříznivé situace.  

4. Využití statistik při optimalizaci pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) není jen o indexování stránky a zpětném odkazování. Točí se také kolem:

 • Optimalizace pro mobilní zařízení
 • Uživatelské zkušenosti
 • Interní odkazy
 • Autorita domény
 • URL adresy
 • Relevance
 • Klíčová slova
 • A samozřejmě obsah!

Jako marketér jste povinni se o tyto prvky statisticky postarat dříve, než se pustíte do dalších marketingových přístupů.

Konzole pro vyhledávání Google a služba Analytics jsou pro tento účel obzvláště kompetentními nástroji. Od poskytování údajů o výkonnosti vyhledávání až po informování o odezvě vašich webových stránek usnadňují marketérům využití statistik ve svůj prospěch. Pomáhají také kontrolovat rychlost webových stránek a klíčová slova. Dodržováním doporučení poskytovaných těmito nástroji můžete získat vyšší pozice v SERP. Pomocí nástroje PageSpeed Insights můžete také získat podrobné statistiky o výkonu a uživatelské zkušenosti.

5. Využití statistik v e-mailovém marketingu

Již jsme hovořili o tom, jak účinný je e-mailový marketing z hlediska generování návratnosti investic. Aby však marketéři dosáhli takové návratnosti, opírají se ve velké míře o statistiky. Navíc vzhledem k tomu, že e-maily jsou většinou e-mailových klientů a uživatelů silně filtrovány a zanedbávány, jsou pro jejich účinnost nezbytné rozsáhlé metody statistické analýzy dat. Probereme si několik z nich:

- Míra prokliku

Jedná se o nejběžnější mechanismus sledování pro každého e-mailového marketéra. Míra prokliku (CTR) se vypočítává podle toho, kolik příjemců kliklo na jeden nebo více odkazů v e-mailu. Tyto údaje můžete využít k provádění A/B testů a k úpravě budoucích e-mailů, abyste zapojili více zákazníků.

- Míra konverze

Míra konverze se určuje podle procenta uživatelů, kteří po kliknutí na odkaz dokončí určitou akci. Může to být nákup produktu nebo vyplnění formuláře pro získávání kontaktů. Tyto statistiky velmi účinně informují marketéry o životaschopnosti jejich e-mailů a optimalizaci míry konverze.

- Míra odmítnutí (Bounce Rate)

Na rozdíl od dříve zmíněné míry odskočení je míra odmítnutí e-mailu procento e-mailů, které nemohly být doručeny do schránky příjemce. Může se jednat o technický problém nebo překlep, ale je třeba zvážit okamžité odstranění odmítnutých e-mailů. Pokud tak neučiníte, může to negativně ovlivnit vaše další ukazatele.

- Míra přeposílání

Počet příjemců, kteří klikli na tlačítko "Sdílet" nebo "Přeposlat" přítomné ve schránce, určuje míru přeposílání. Tato měřítka sledování se většinou používají u e-mailových zpravodajů a obsahu. Můžete je však využít k nalákání novějších neaktivních potenciálních zákazníků k uskutečnění prodeje a oslovení dosud neaktivních uživatelů.

- Míra odhlášení

Ačkoli se nejedná o spolehlivou statistiku, míra odhlášení vám často umožní pochopit, jak příjemci reagují na vaše e-maily. Pokud dostáváte hodně žádostí o odhlášení, možná budete chtít změnit svou e-mailovou marketingovou strategii dříve, než napáchá větší škody.

Nejčastější dotazy ohledně statistik v digitálním marketingu

1. Jakou roli hrají statistiky v digitálním marketingu?

V digitálním marketingu hrají statistiky klíčovou roli při identifikaci tržních trendů, měření a vyhodnocování efektivity marketingových programů. Přesné určení cílového trhu a využívání účinných marketingových komunikačních kanálů jsou zásadní pro úspěšnou kampaň.

2. Jaký je nejlepší způsob analýzy dat v digitálním marketingu?

Existuje několik způsobů analýzy dat, mezi které patří:

 • Měření návštěvnosti stránek
 • Hodnocení zapojení na sociálních sítích
 • Návratnost investice (ROAS)
 • Click-Through Rate (C.T.R)

3. Jak funguje analýza digitálních dat?

Analýza digitálních dat má za cíl poskytnout hlubší porozumění tomu, co a jak uživatelé vyhledávají v produktech a službách. Pomocí kvantitativních a kvalitativních dat z digitálních platforem můžete optimalizovat zákaznickou zkušenost a strategie.

4. Co se stane, když nebudu brát ohled na statistiky a budu pracovat na základě intuice?

Ignorování statistik a spoléhání pouze na intuici může vést k občasným úspěchům, ale není udržitelným přístupem. Statistiky poskytují konzistentní a měřitelný pohled na výkonnost kampaní.

5. Jaké jsou účinné nástroje pro získávání marketingových statistik?

Nástroje jako Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs, PageSpeed Insights, a Google Keyword Planner jsou vynikající prostředky pro generování dat potřebných pro marketingové účely. Tyto nástroje umožňují důkladnou analýzu výsledků a efektivity strategií.

Závěr: Význam statistik ve světě digitálního marketingu

Doufám, že nyní lépe rozumíte tomu, jak digitální marketéři využívají statistiky ke zlepšení svých strategií. Bez ohledu na to, zda jste již sami podnikli nějaké kroky v oblasti digitálního marketingu, nebo o tom teprve uvažujete, statistiky jsou klíčovým prvkem vašich informovaných rozhodnutí.

Pomáhají vám pochopit chování uživatelů, identifikovat úspěšné a méně úspěšné kampaně a celkově optimalizovat výkon digitálních marketingových aktivit. Základním cílem je nejen maximalizovat dosah, ale také efektivně alokovat zdroje pro dosažení co nejlepších výsledků.

Statistiky jsou nezbytným nástrojem pro každého, kdo se pohybuje ve světě digitálního marketingu, a jsou klíčovým prvkem úspěšných kampaní. Používejte je s rozmyslem, sledujte trendy a nebojte se přizpůsobit své strategie na základě dat, která vám poskytují.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp