Jak používat statistiky v digitálním marketingu

Statistika
Pojďte si přečíst, jak statistiky pomáhají digitálním marketérům činit informovaná rozhodnutí, aby dokázali maximalizovat své strategie.

Tradiční i digitální marketing se opírá především o lidskou psychologii. Jako marketér se můžete řídit několika základními zvyklostmi, které se v minulosti osvědčily v podobných firmách, ale nikdy si nemůžete být příliš jisti jeho úspěchem, dokud jej skutečně nevyzkoušíte. Platí to zejména v případě tradičního marketingu, kde je nedostatek metrik zcela evidentní.

S rozvojem analytiky však čísla začala hrát významnou roli v úspěšnosti digitálních marketingových přístupů. Například nyní, když marketéři vědí, že e-mailový marketing jim v průměru vrátí 36 Kč za každou investovanou korunu, mohou na něj vynaložit mnohem více prostředků.

Statistiky nabízejí tolik potřebnou podporu, kterou marketingové strategie potřebují k přesnému zasažení cílové skupiny a jejich bolestivých míst. V tomto článku se budeme zabývat využitím statistik v různých strategiích digitálního marketingu.

1. Využití statistik v obsahovém marketingu

Obsahový marketing zahrnuje tvorbu a distribuci obsahu ve formě videí, blogů a příspěvků na sociálních sítích, které mají podnítit zájem o produkt nebo službu. Přestože cílem je generovat prodej, obsahový marketing výslovně nepropaguje produkty.

Když zveřejníte první sadu obsahu, neměli byste očekávat obrovské zapojení a konverze. Když budete obsah nahrávat dál, začnete chápat, kdo je vaše ideální publikum a co můžete udělat pro to, abyste vylepšili svůj přístup pomocí statistik obsahového marketingu. Jako majiteli firmy, který přemýšlí, jak rozvíjet své podnikání online, vám pečlivé sledování marketingových statistik pomocí metod statistické analýzy dat může pomoci včas identifikovat trendy, abyste je mohli co nejlépe využít.

Šikovným nástrojem pro sledování obsahu je Google Analytics. Nabízí širokou škálu metrik, jako je  např:

 • Návštěvnost
 • Míra opuštění (Bounce rate)
 • Průměrná délka relace
 • Demografické údaje

Pokud je váš obsah indexován, začnou se na těchto stránkách zobrazovat čísla. Pokud nejsou  dostatečná, musíte upravit svůj přístup, abyste uspokojili potřeby cílového publika.

Předpokládejme například, že délka relace je nižší, než se očekávalo, aniž by to byla chyba webu. V takovém případě to marketérovi obsahu říká, že uživatelé nepřijímají obsah jako hodnotný a odcházejí dříve, než bylo zamýšleno. To marketéra nutí k tomu, aby na tom zapracoval a zkusil něco, co může fungovat lépe - například dlouhý příspěvek na blogu

Dalším využitím statistik v obsahovém marketingu je výzkum klíčových slov. Obsah je nákladný, a pokud nevěnujete dostatek úsilí výzkumu klíčových slov, na která se váš obsah může umístit, jsou zdroje a peníze vynaloženy zbytečně. Při výzkumu klíčových slov se zohledňuje objem vyhledávání, meziroční změna a další atributy. V závislosti na odvětví a hodnocení můžete zvolit buď krátká, nebo delší klíčová slova.

2. Využití statistik v placených inzerátech

Je poměrně náročné získávat zákazníky bez placených reklam. Přestože strategie obsahového marketingu jsou skvělé pro dlouhodobou návratnost, nefungují dobře pro získání rychlé návratnosti jako placené reklamy. Hlavními zdroji placených reklam jsou platformy sociálních médií, vyhledávače a mobilní aplikace.

Statistiky a placené reklamy spolu do značné míry souvisejí. Ačkoli se může zdát, že většími výdaji na reklamu lze dosáhnout rostoucí návratnosti, často tomu tak není. I když jsou vaše reklamy optimalizované, k dosažení uspokojivé návratnosti investic je zapotřebí hloubkové analýzy dat.

Bez ohledu na platformu potřebujete rozsáhlé poznatky, které vám pomohou optimalizovat reklamy. Ponechme však diskusi omezenou na reklamy Google, neboť jsou tak efektivní a komplexní, jak byste potřebovali.

Při zahájení práce s reklamami Google Ads pro jakoukoli firmu používají různí obchodníci různé přístupy. Všechny se však opírají o statistiky reklam. Běžnou strategií je začít s modelem PPC. V tomto modelu marketér vezme potřebná klíčová slova a vytvoří reklamy, které běží v systému účtování "pay-per-click". To často vede k velkému zapojení a poskytuje marketérovi poznatky o ideálních zákaznících a demografických údajích. V závislosti na těchto souborech informací lze reklamy upravovat.

V návaznosti na úspěch PPC kampaně můžete zvolit buď konverzní model, nebo model ROAS. Pokud je však vaším cílem generovat potenciální zákazníky nebo zvýšit povědomí o značce, můžete se vydat jinou cestou v závislosti na vašich požadavcích a oboru.

3. Využití statistik v marketingu na sociálních sítích

Sociální média se stala nedílnou součástí marketingových kampaní většiny B2B i B2C firem. Ačkoli je průměrná míra konverze ze sociálních médií poměrně omezená, vzhledem k tomu, že jsou zdarma, jsou skvělé pro kampaně na zvýšení povědomí o značce. V závislosti na konkrétní platformě však může být nutné upravit přístup a obsah.

Tato neustálá "vylepšení", která musíte do svého marketingu na sociálních sítích implementovat, se opírají o statistiky. Přestože některé platformy mají více uživatelů než jiné, nemusí být pro vaši firmu a obor nejlepší.

Pokud jste například poskytovatelem HR SaaS, může se vám lépe dařit na síti LinkedIn než na TikToku. Na druhou stranu, pokud prodáváte kosmetiku, může být tím nejlepším místem Instagram. Marketéři by měli na základě statistik určit, která platforma si zaslouží jejich čas a zdroje.

Statistiky se v marketingu na sociálních sítích používají také k určení ideálního profilu zákazníka. Vzhledem k tomu, že uživatelé sociálních médií jsou různorodí z hlediska svých zájmů a demografických údajů, nabízejí nasbíraná data z předchozích zapojení do příspěvků skvělý přehled o tom, kdo by mohl být vaším nejlepším zákazníkem. Podle jejich demografických údajů, zájmů a chování můžete sestavit prodejní trychtýř a maximalizovat tak interakce a konverze.

Sociální média jsou také skvělá pro pochopení spokojenosti zákazníků, loajality ke značce a zpětné vazby. Homogenní data z platforem umožňují marketérům sociálních médií lépe porozumět svým potenciálním zákazníkům a analyzovat, co lze udělat pro zlepšení nepříznivé situace.  

4. Využití statistik v optimalizaci pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) není jen o indexování stránky a zpětném odkazování. Důležité jsou také:

 • Optimalizace pro mobilní zařízení
 • Uživatelské zkušenosti
 • Interní odkazy
 • Autorita domény
 • URL adresy
 • Relevance
 • Klíčová slova
 • A samozřejmě obsah!

Jako marketér jste povinni se o tyto prvky statisticky postarat dříve, než se pustíte do dalších marketingových přístupů.

Konzole pro vyhledávání Google a služba Analytics jsou pro tento účel obzvláště kompetentními nástroji. Od poskytování údajů o výkonnosti vyhledávání až po informování o odezvě vašich webových stránek usnadňují marketérům využití statistik v jejich prospěch. Pomáhají také kontrolovat rychlost webových stránek a klíčová slova. Dodržováním doporučení poskytovaných těmito nástroji můžete získat vyšší pozice v SERP. Pomocí nástroje PageSpeed Insights můžete také získat podrobné statistiky o výkonu a uživatelské zkušenosti.

5. Využití statistik v e-mailovém marketingu

Již jsme hovořili o tom, jak účinný je e-mailový marketing z hlediska generování návratnosti investic. Aby však marketéři dosáhli takové návratnosti, opírají se ve velké míře o statistiky. Navíc vzhledem k tomu, že e-maily jsou většinou e-mailových klientů a uživatelů silně filtrovány a zanedbávány, jsou pro jejich téměř stejnou účinnost nezbytné rozsáhlé metody statistické analýzy dat. Probereme si několik z nich:

Míra prokliku

Jedná se o nejběžnější mechanismus sledování pro každého e-mailového marketéra. Míra prokliku (CTR) se vypočítává podle toho, kolik příjemců kliklo na jeden nebo více odkazů v e-mailu. Tyto údaje můžete využít k provádění A/B testů a k úpravě budoucích e-mailů, abyste zapojili více zákazníků.

Míra konverze

Míra konverze se určuje podle procenta uživatelů, kteří po kliknutí na odkaz dokončí určitou akci. Může to být nákup produktu nebo vyplnění formuláře pro generování kontaktů. Tyto statistiky velmi účinně informují marketéry o životaschopnosti jejich e-mailů a optimalizaci míry konverze.

Míra odmítnutí (Bounce Rate)

Na rozdíl od dříve zmíněné míry opuštění je míra odmítnutí e-mailu procento e-mailů, které nemohly být doručeny do schránky příjemce. Může se jednat o technický problém nebo překlep, ale je třeba zvážit okamžité odstranění těchto e-mailů ze seznamu adresátů. Pokud tak neučiníte, může to negativně ovlivnit vaše další ukazatele.

Míra přeposílání

Počet příjemců, kteří klikli na tlačítko "Sdílet" nebo "Přeposlat" přítomné ve schránce, určuje míru přeposílání. Tato měřítka sledování se většinou používají u e-mailových zpravodajů a obsahu. Můžete je však využít k nalákání novějších neaktivních potenciálních zákazníků k uskutečnění prodeje a oslovení dosud neaktivních adresátů.

Míra odhlášení

Ačkoli se nejedná o spolehlivou statistiku, míra odhlášení vám často umožní pochopit, jak příjemci reagují na vaše e-maily. Pokud dostáváte hodně žádostí o odhlášení, možná budete chtít změnit svou e-mailovou marketingovou strategii dříve, než napáchá větší škody.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1. Jakou roli hrají statistiky v digitálním marketingu?

V marketingu se statistiky používají k identifikaci tržních trendů, měření a vyhodnocování marketingových programů a k posuzování jejich účinnosti. Aby byla kampaň úspěšná, je důležité přesně identifikovat cílový trh a také používat účinné marketingové komunikační kanály.

2. Jaký je nejlepší způsob analýzy dat v digitálním marketingu?

Zde je několik způsobů, jak analyzovat data:

 • Návštěvnost stránek
 • Zapojení na sociálních sítích
 • ROAS
 • C.T.R

3. Jak funguje digitální analýza dat?

 Účelem digitální analýzy je poskytnout vám lepší pochopení toho, co a jak uživatelé hledají produkty a služby a jak zlepšit zákaznickou zkušenost a strategie prostřednictvím analýzy digitálních kvantitativních a kvalitativních dat ze všech digitálních platforem.

4. Co se stane, když nebudu brát ohled na statistiky a budu pracovat na základě intuice?

Pokud se budete plně věnovat své intuici tím, že se vykašlete na statistiku, možná párkrát uspějete, ale nebudete schopni poskytovat výsledky konzistentně.

5. Jaké jsou účinné nástroje pro získávání marketingových statistik?

Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs, PageSpeed Insights, Google Keyword Planner atd. jsou skvělé nástroje pro generování dat pro marketingové účely.

Podtrženo a sečteno

Doufejme, že jste pochopili, jak digitální marketéři využívají statistiky ve svůj prospěch. Případně, pokud jste se někdy podíleli na jakémkoli digitálním marketingovém úsilí, jste statistiky používali ke zdokonalení svých přístupů. Statistiky pomáhají digitálním marketérům činit informovaná rozhodnutí, aby maximalizovali své strategie.

 Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp