Jak maximalizovat dopad funkcí maximálního výkonu (PMax)

Pmax
S využitím těchto tipů můžete maximalizovat dopad svých kampaní Performance Max a dosáhnout svých marketingových cílů.

Kampaně Performance Max (PMax) od společnosti Google jsou typem kampaně, který inzerentům pomáhá maximalizovat jejich dosah a setkávat se se zákazníky v různých kanálech, včetně YouTube, vyhledávání a Discover. Inzerentům umožňuje přístup k novému inventáři, formátům a publiku.

Společnost Google zavádí několik nových funkcí, které mají pomoci inzerentům maximalizovat dopad jejich kampaní Performance Max a prokázat jejich přírůstkové hodnoty. Mezi tyto funkce patří:

 • Vyloučení značek na úrovni kampaně - Tato funkce umožňuje inzerentům zabránit zobrazování kampaní PMax v inventáři vyhledávání a nakupování pro konkrétní značkové dotazy.
 • Další reportování - Tato funkce poskytuje inzerentům možnost zobrazit konverze, hodnotu konverzí, náklady a další metriky na úrovni skupiny aktiv. K dispozici budou také přehledy o plánování rozpočtu s aktuální a předpokládanou výkonností konverzí.
 • Page Feeds - Tato funkce umožňuje inzerentům nahrát feed s URL stránek, aby mohli identifikovat jako důležité URL, na které je třeba odkazovat.
 • Zjednodušený proces pro tvorbu videa - Tato funkce usnadňuje inzerentům vytváření videí pro své kampaně PMax.

Tyto nové funkce pomáhají inzerentům lépe kontrolovat a optimalizovat své kampaně Performance Max. Zvyšují také transparentnost a přehlednost kampaní, což inzerentům umožňuje lépe porozumět jejich výkonnosti a činit informovanější rozhodnutí.

Jak maximalizovat dopad kampaní Performance Max

Abyste mohli maximalizovat dopad svých kampaní Performance Max, je důležité, abyste:

 • Používali správné cíle a strategie
 • Vytvořili kvalitní kreativní obsah
 • Správně cílili na své publikum
 • Opatrně sledovali a optimalizovali své kampaně
 • Používání správných cílů a strategií

Při vytváření kampaní Performance Max je důležité, abyste si stanovili jasné cíle a vybrali správné strategie pro jejich dosažení. Mezi běžné cíle kampaní Performance Max patří:

 • Zvýšení prodejů
 • Zvýšení návštěvnosti webových stránek
 • Zvýšení povědomí o značce

Pro dosažení těchto cílů můžete použít různé strategie, například:

 • Cílení na konverze - Tato strategie se zaměřuje na dosažení konkrétních konverzních akcí, jako je nákup, registrace nebo stažení.
 • Cílení na návštěvnost - Tato strategie se zaměřuje na zvýšení návštěvnosti webových stránek nebo aplikací.
 • Cílení na povědomí o značce - Tato strategie se zaměřuje na zvýšení povědomí o značce a jejích produktech nebo službách.

Vytvoření kvalitního kreativního obsahu

Kreativní obsah je jednou z nejdůležitějších složek úspěšných kampaní Performance Max. Vaše reklamy by měly být poutavé, relevantní a přesvědčivé.

Při vytváření kreativního obsahu pro kampaně Performance Max zvažte následující:

 • Použijte silné vizuální prvky
 • Používejte jasný a stručný text
 • Používejte silné výzvy k akci
 • Správně cilte na své publikum

Cílení na správné publikum je zásadní pro dosažení vašich marketingových cílů. Při cílení na své publikum v rámci kampaní Performance Max zvažte následující:

 • Věk
 • Zájmy
 • Umístění
 • Chování
  • Vyloučení značky na úrovni kampaně - i když v minulosti obchodníci našli skulinu, jak tuto funkci využít, doporučujeme inzerentům, aby minimalizovali zobrazování dotazů na konkurenční značky. Nechte značkový provoz proudit do svých kampaní ve vyhledávání a využijte PMax pro neznačkové dotazy, zatímco umělá inteligence vyhledá a obslouží uživatele napříč platformami, které pokrývá.

Tyto nové funkce pomáhají inzerentům lépe kontrolovat a optimalizovat své PPC kampaně Performance Max. Zvyšují také transparentnost a přehlednost kampaní, což inzerentům umožňuje lépe porozumět jejich výkonnosti a činit informovanější rozhodnutí. Zapracováním těchto aktualizací mohou inzerenti nasměrovat své kampaně Performance Max správným směrem a posílit své marketingové cíle. Například vyloučení značek na úrovni kampaně poskytne inzerentům větší kontrolu tím, že budou moci zabránit zobrazování kampaní PMax v inventáři vyhledávání a nakupování pro konkrétní značkové dotazy. Dodatečný reporting poskytne inzerentům možnost zobrazit konverze, hodnotu konverzí, náklady a další metriky na úrovni skupiny aktiv. K dispozici budou přehledy o plánování rozpočtu s aktuální a předpokládanou výkonností konverzí.

Mezitím díky novým funkcím Page Feeds budou moci marketéři, kteří používají Final URL Expansion, nahrát feed s URL stránek, aby je mohli identifikovat jako důležité URL, na které je třeba odkazovat. Pokud NEpoužívají funkci Final URL Expansion, bude porovnávání omezeno pouze na tyto adresy URL. Nový zjednodušený proces pro tvorbu videa v rámci aktuálního nastavení a zjednodušení pracovních postupů videí v kampaních PMax. Tento nástroj pro tvorbu videa byl dříve k dispozici pouze v knihovně aktiv.

Typy kampaní PMax a automatizované technologie jsou budoucností reklamy na Googlu.

Sledujte a optimalizujte své kampaně

Sledování a optimalizace vašich kampaní je důležité pro zajištění toho, aby fungovaly co nejlépe. Pečlivě sledujte metriky, jako jsou konverze, náklady a výkonnost reklam, a provádějte úpravy podle potřeby. Performance Max pomáhá firmám dosáhnout výrazného růstu konverzí, příjmů a návratnosti výdajů na reklamu (ROAS) díky optimalizaci pro cíle online i in-store. Tato vylepšení zahrnují zlepšení výkonnosti inventáře Search, zvýšení návratnosti investic pomocí přesvědčivější videokreativy, měření zvýšení konverzí a nabídku podrobnějších reportů.

Omezení služby Google Performance Max

Námitky inzerentů a agentur se soustředily na nedostatek přehledu a kontroly kampaní Performance Max. Google proto zavádí nové funkce, které tyto možnosti zlepšují.K dispozici je již nová funkce tvorby videí v rámci kampaní Performance Max. Další funkce, jako je vyloučení značek na úrovni kampaně a rozpočtové prognózy, budou k dispozici v budoucnu. Zde jsou některé omezení, která značky musí v současné době zvážit:

 • Další reportování - Ačkoli jsou optimalizační páky omezené, přehled o výkonnosti na úrovni skupiny aktiv pomůže inzerentům strategicky plánovat a zaměřit kreativní úsilí na vstupy, které vedou k výsledkům. Marketéři doufají, že se jedná o první krok k budoucímu podrobnějšímu reportingu. Pro pochopení příležitostí PMax budou užitečné rozpočtové prognózy.
 • Page Feeds - To pomůže inzerentům, protože to umožní větší kontrolu nad tím, kam je návštěvnost na vašich stránkách směřována. Někteří marketéři již možná provedli cenné CRO na webu a vědí, které stránky fungují nejlépe při řízení návštěvnosti. Možnost omezit přiřazování na konkrétní stránky bude užitečná pro inzerenty, kteří sdílejí webové stránky na různých místech apod.
 • Tvorba videa - Vzhledem k omezením této funkce by se marketéři měli zaměřit na to, aby měli dobře navržený a smysluplný videoobsah pro uživatele ve všech aspektech konverzního trychtýře.

Zatímco kampaně Performance Max společnosti Google mají stále co zlepšovat, využití síly umělé inteligence společnosti Google v kombinaci se specializovanými odbornými znalostmi v oblasti reklamy může tento pokrok urychlit. Zavedení těchto čerstvých funkcí kampaní PMax umožní inzerentům učinit významné pokroky směrem k efektivnímu a účinnému dosažení jejich marketingových cílů.

Buďte ve střehu, až přijde další kolo aktualizací, a připravte se na rychlý postup, abyste je mohli využít.

Jak vytvořit kampaň Performance Max

 • Vyberte hlavní cíl kampaně a konverzní cíle, ke kterým chcete výkonnost směřovat.
 • Jako typ kampaně zvolte Performance Max, abyste měli přístup ke všem kanálům a inventáři Google Ads z jedné kampaně.
 • Zvolte rozpočet a strategii nabídek pro kampaň a ujistěte se, že jsou v souladu s vašimi obchodními cíli.
 • Zvolte umístění a jazyk kampaně a upravte další nastavení, jako je plán zobrazování reklam, datum zahájení a ukončení a šablony sledování.
 • Pro maximální pokrytí relevantních vyhledávacích dotazů ponechte závěrečné rozšíření URL zapnuté.
 • Vytvořte skupiny prostředků pro kreativní prostředky, včetně finálních adres URL, obrázků, log, videí, textových nadpisů a popisů a výzev k akci.
 • Pomocí ukazatele síly reklamy vylepšete své prostředky a poskytněte co nejvíce prostředků.
 • Zadávejte signály publika, abyste se řídili automatickým cílením a zajistili, že nejrelevantnější reklama bude zobrazena nejrelevantnějšímu publiku.
 • Přidávejte různá rozšíření reklamy pro odkazy na stránky, výzvy, hovory, formuláře pro vedení a další.
 • Zkontrolujte shrnutí kampaně před jejím zveřejněním a vyřešte případné chyby.
 • Dejte kampani několik týdnů, než vyhodnotíte výsledky, a dávejte pozor na neschválení reklamy a omezené rozpočty.
 • Sledujte výkonnost aktiv, abyste mohli vylepšit kreativní aktiva a provést potřebné úpravy na úrovni účtu pro další přizpůsobení.

Kampaně Performance Max mohou být velmi účinnou cestou, jak oslovit nové zákazníky a zvýšit prodeje nebo návštěvnost webových stránek. S použitím správných cílů, strategie, kreativního obsahu a cílení můžete dosáhnout svých marketingových cílů a získat zpětnost z investic do reklamy.

Další tipy pro maximalizaci dopadu kampaní Performance Max

Zde je několik dalších tipů, které vám mohou pomoci maximalizovat dopad vašich kampaní Performance Max:

 • Experimentujte s různými cíli a strategiemi. Neexistuje jediná správná cesta, jak nastavit kampaně Performance Max. Experimentujte s různými cíli a strategiemi, abyste zjistili, co funguje nejlépe pro vaše podnikání.
 • Používejte data k optimalizaci svých kampaní. Google Ads poskytuje širokou škálu dat, která vám mohou pomoci optimalizovat vaše kampaně. Pečlivě sledujte metriky, jako jsou konverze, náklady a výkonnost reklam, a provádějte úpravy podle potřeby.
 • Spolupracujte s odborníkem na Google Ads. Pokud jste noví v kampaních Performance Max, může vám pomoci spolupráce s odborníkem na Google Ads. Odborník vám může pomoci nastavit kampaně, které jsou pro vaše podnikání optimální.

S využitím těchto tipů můžete maximalizovat dopad svých kampaní Performance Max a dosáhnout svých marketingových cílů.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp