Jak důkladně otestovat rychlost vašeho webu

rychlost webu
Rychlost načítání webu by měla být jednou z vašich priorit, jelikož načítání webu přímo ovlivňuje nejen uživatelskou zkušenost, ale i SEO.

Rychlost načítání vašeho webu přímo ovlivňuje uživatelský dojem a je jedním z důvodů, který může potencionální zákazníky odradit od provedení vámi požadované konverze. Pojďte se proto dozvědět více o tom, jak správně otestovat a opravit rychlost vašeho webu.

Jakým způsobem funguje načítání webových stránek?

Načítání webových stránek je technicky poměrně složitý proces. Vysvětleme si ho proto zjednodušeně. Vše se odráží od dvou hlavních součástí, které spolu vzájemně komunikují – webového klienta a serveru. Jejich pochopení vám pomůže ke snadnějšímu porozumění rychlosti vašeho webu.

 • Webový klient: Zařízení, které přes internet odesílá požadavek na server k zobrazeni webové stránky. Jedná se o zařízení jako mobilní telefon či notebook připojený k WiFi nebo mobilnímu datovému připojení.

 • Webový server: Počítač, který ukládá webové adresy, přijímá požadavky od klienta a zobrazuje webové stránky. Server je také nazýván jako DNS (domain name system) obsahující všechny dostupné internetové adresy.

Jak probíhá načítaní webové stránky v praxi?

 1. Zadání webové adresy ve formátu URL do prohlížeče. Adresa URL odešle požadavek na DNS, který načte jedinečnou IP adresu a zpracuje požadavek na serveru webové aplikace.

 2. Prohlížeč odešle uživateli odpověď ve formátu HTML, aby začal zpracovávat objektový model dokumentu (DOM). To, jak dlouho trvá obdržet tyto informace se rovná tzv. času do prvního bajtu (TTFB).

 3. Prohlížeč zpracuje odpověď ve formátu HTML, zmapuje objektový model DOM a CSS pro spuštění JavaScriptu.

 4. Prohlížeč vykreslí veškeré prvky CSS a JavaScriptu. Pokud existují externí blokovací skripty, je nutné dané zdroje stáhnout.

 5. Odeslání dalšího požadavku mezi prohlížečem a serverem.

 6. Spustí se načítání okna a stránka se plně načte nad okrajem. Doba načítá se různí mezi jednotlivými zařízeními v závislosti na responzibilitě webu a kvalitě internetového připojení.

Google doporučuje, aby se stránky načítaly nad okrajem alespoň jednu sekundu, aby mohli uživatelé interagovat s webovou stránkou co nejdříve.

Proč je rychlost načítání webových stránek důležitá?
Google spoléhá na pozitivní zákaznickou zkušenost, proto je jeho snahou obsluhovat pouze takové stránky, které se načítají rychle a efektivně. Proto také tyto stránky upřednostňuje před jinými. Stránky s pomalejším načítání mají prokazatelně vyšší míru okamžitého opuštění, než je tomu u rychle se načítajících stránek.

Jaké jsou hlavní důvody, proč se věnovat sledování rychlosti načítání webových stránek?

 • Uživatelská zkušenost: Čím pomaleji se stránka načítá, tím více uživatelů ji opustí. Díky tomu se snižuje míra konverze a příjmy z vašeho webu.

 • Algoritmy Google: Společnost Google ve svých algoritmech hodnocení klade důraz na rychlost stránek (zejména na mobilních zařízeních). Lépe hodnocené stránky dosahují lepších pozic na stránce výsledků vyhledávání (SERP) a zlepšují tak SEO vašeho webu.

 • Funkčnost a zpracování: Pomalé načítání webu brání základním procesům, jako je například načítání blogových příspěvků nebo zobrazení nákupního košíku.To má za následek rostoucí míru okamžitého opuštění.

 • Autorita a důvěra: Pomalé weby nepůsobí důvěryhodně a mohou vytvářet dojem, že se jedná o spam namísto reálné informativní či prodejní stránky.

Problémy, které mohou při pomalém načítání stránky nastat zní celkem nepříjemně. Je proto zapotřebí udržovat svůj web v kondici a odhalovat problémy včas.

Čemu věnovat pozornost při provádění testu rychlosti webové stránky?

Existuje hned několik aspektů, kterým je potřeba se věnovat, jestliže provádíte test rychlosti webové stránky. Navíc mějte na paměti, že ne každý nástroj pro testování rychlosti vám přinese stejné výsledky, proto je potřeba pochopit, co je potřeba při provádění testu pozorovat.

Ukládání do mezipaměti

Otestujte weby, které mají a naopak nemají povolené ukládání souborů do mezipaměti. Zjistíte tak, zda vám ukládání souborů do mezipaměti pomůže nebo naopak uškodí.

Lokalizace

Na různých místech můžete dosahovat různých výsledků testu rychlosti webových stránek. Často je načítání rychlejší v místě, které se nachází blíže umístění serveru.

Vyzkoušejte různé testy

Sami brzy jistě zjistíte, že každý rychlostní test může přinést jiné výsledky. Doporučujeme proto použít více nástrojů a provést několik testů.

Sledované metriky

Důležité je porozumět tomu, co sledujete. 

 • Doba načítání stránky: Čas potřebný k úplnému načtení stránky.

 • Čas do prvního bajtu (TTFB): Jak dlouho trvá, než prohlížeč obdrží požadavek HTML ze serveru. Nízké skóre může značit velké množství velkých souborů nebo čas na změnu serveru.

 • Počet požadavků HTTP: Při každém načítání stránky se odesílá nový požadavek.

 • Core Web Vitals

 • Největší obsahová barva: Doba potřebná k načtení největšího obrázku nebo textového prvku na stránce. Jde o skutečnou dobu vizuálního vykreslení stránky.

 • Zpoždění prvního vstupu: Jak dlouho trvá, než uživatel může interagovat se stránkou (klepnout na tlačítko/odkaz nebo stránku posunout).

 • Kumulativní změna rozvržení: Zobrazuje stabilitu vaší stránky, tj. zda se prvky na stránce posunou po načtení stránky.

Terénní vs. laboratorní data

Rozlišujte mezi terénními a laboratorními daty. Terénní data zohledňují historii načítání stránky oproti laboratorním, která poskytují data ze simulovaného testu, ale umí změřit přibližné načítání stránky pro přednastavené proměnné a odhalit konkrétní problémy. Laboratorní testy je možné provést například pomocí rozšíření Google Lighthouse.

Nejlepší nástroje pro testování rychlosti webových stránek

Představujeme vám několik nástrojů, které můžete využít pro měření rychlosti webových stránek.

Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights je bezplatný nástroj, který pomáhá identifikovat oblasti, kde by bylo možné zvýšit rychlost stránky webu. 

Dodržováním doporučení poskytovaných tímto nástrojem můžete zlepšit skóre rychlosti stránek a potenciálně zvýšit své hodnocení ve výsledcích vyhledávání (SERP). Nástroj také poskytuje metriky pro Core Web Vitals a obecný index rychlosti. PageSpeed Insights používá Lighthouse k odhadu, jak se stránky načítají na typickém zařízení s kvalitním WiFi připojením.

PageSpeed Insights užitečný nástroj pro identifikaci a řešení základních problémů, které lze snadno opravit.

GTMetrix

GTMetrix je nástroj pro audit rychlosti webu, který pracuje s laboratorními daty podobnými Google Lighthouse, ale s pokročilejšími vizualizačními nástroji. 

Nástroj nabízí několik analytických karet. Karta Výkon poskytuje informace o Core Web Vitals, zatímco karta Struktura navrhuje způsoby, jak zvýšit rychlost stránky. Karta vodopádu je zvláště užitečná, protože umožňuje zjistit vliv různých prvků na dobu načítání stránky.

Pingdom

Pingdom je placeným nástrojem, díky kterému můžete sledovat rychlost webu v reálném čase pomocí sledování skutečných uživatelů. Nabízí možnost hodnotit výkon webových stránek na různých zařízeních, sítích a klientech pomocí simulovaných laboratorních dat i terénních dat v reálném čase. Pingdom, stejně jako jiné nástroje, poskytuje metriky a statistiky a nabízí trvalou podporu pro váš web.

WebPageTest

WebPageTest je skvělým bezplatným nástrojem pro testování rychlosti, který nabízí mnoho užitečných funkcí. Poskytuje stejná laboratorní data jako Lighthouse, ale také umožňuje testování na různých zařízeních a sítích. Mezi některé jeho funkce patří zobrazení vodopádu, video načítání stránky, metriky výkonu a možnost sledovat zobrazení. Jednou z unikátních funkcí je možnost zobrazení informací v reálném čase, které vám umožní sledovat, jak se vaše webové stránky načítají. WebPageTest navíc nabízí dotazník, který pomáhá identifikovat oblasti, kde lze váš web zlepšit z hlediska rychlosti a použitelnosti.

Google Search Console

Google Search Console je bezplatným nástrojem, který poskytuje zprávu o rychlosti webu, ve které je možné zjistit podrobnosti o rychlosti načítání jednotlivých stránek. Získáte díky ní také přehled individuálního skóre rychlosti a celkový výkon napříč prohlížeči a zařízeními.

New Relic

New Relic je placeným nástrojem pro měření rychlosti webu, který obsahuje funkce, jenž důkladně analyzují váš web v průběhu času, doporučí tipy na zlepšení kódu a vyčistí váš web od nepoužívaných pluginů. Nástroj vás sám upozorní, pokud nastane pokles rychlosti stránky v reálném čase po provedení změn na webu.

Co můžete udělat proto, aby se váš web rychleji načítal?

Výše zmíněné nástroje vám pomohou identifikovat konkrétní problémy vašeho webu. Existují však obecné tipy, na které byste se měli zaměřit, chcete-li zlepšit rychlost načítání vašich webových stránek.

Komprese obrázků a souborů

Velké soubory mohou bránit rychlému načítání webových stránek. Řešením je povolení automatické komprese pomocí pluginu. 

U webu na Wordpressu využijete například plugin Optimole nebo WP Rocket.

Ukládání souborů do mezipaměti

Pokud máte na webu aktivní ukládání souborů do mezipaměti, ukládají se malé kousky dat do zařízení na straně klienta, a tak se při příštím načítání webu načte méně zdrojů. Web je tak při opakované návštěvě méně náročný na načítání, díky čemuž bude jeho načítání rychlejší.

Pro ukládání do mezipaměti využijete opět plugin WP Rocket nebo WP Super Cache.

Odložené načítání souborů

Webové stránky je dále možné zrychlit pomoci aktivace tzv. líného načítání. Soubory se na stránce načítají postupně. K jejich načtení nedojde dříve, než k nim uživatel přistoupí.

Odložené načítání souborů opět umí plugin WP Rocket nebo například LazyLoad.

Správná volba hostingu

Čím geograficky blíže bude server, který poskytuje hosting, místu, kde se nachází nejvíce uživatelů webu, tím rychleji se  bude webový obsah načítat.

Odstraňte nepotřebné zdroje CSS a JavaScriptu

Kromě obrázků jsou dvěma největšími prvky na webové stránce CSS a JavaScript. Odstraněním nepotřebných zdrojů, například duplicitních dat, snížíte počet požadavků a stahování, které musí klient a server před zobrazením stránky provést.

Odinstalujte nepotřebné pluginy a kód

Snažte se mít na svém webu pouze pluginy, které aktivně využíváte. Smazáním nepotřebných pluginů a kódů uvolníte zdroje na vašem webu a méně zatížíte zařízení u načítání webu.

Závěr

Rychlost načítání webu by měla být jednou z vašich priorit, jelikož načítání webu přímo ovlivňuje nejen uživatelskou zkušenost, ale i SEO. Nyní, když už víte, jak web zrychlit, pusťte se do práce. Brzy zjistíte, že výhody z rychle načítajícího webu předčí náklady, které do zrychlení webu vložíte.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp