Influencer marketing: Jak měřit návratnost investic v B2B

influencer marketing
Influencer marketing je zajímavým nástrojem, který používá celá řada firem. Pojďte se dozvědět více o tom, jak měřit návratnost investic do B2B influencer marketingu.

Měření investic je součástí marketingové strategie

Nad měřením investic byste měli uvažovat už při samotné tvorbě marketingové strategie influencerské kampaně. Zvolený způsob měření by měl záviset na typu kampaň, kterou vytváříte. Jelikož influencerské kampaně probíhají nejčastěji na sociálních sítích, vaším cílem bude pravděpodobně měření interakcí s obsahem influencerů, kteří jsou do kampaně zapojení. Zajímat vás tedy budou především komentáře, sdílení a likes.

Pokud je cílem influencerské kampaně přivést návštěvníky na web, pak se nabízejí dvě strategie:

  • Vytvoření měřící URL adresy: Každý influencer bude mít svůj speciální měřící odkaz, díky kterému snáz zjistíte, od jakého influencera vám přicházejí návštěvníci (a mění se v zákazníky).

  • Vytvoření jedinečné vstupní stránky: Každý influencer bude mít svou vlastní vstupní stránku, kterou můžete na míru uzpůsobit cílovému publiku. Jedná se sice o pracnější, ale často účinnější variantu.

V rámci měření úspěšnosti influencerské kampaně nezapomeňte kampaň porovnávat s dalšími kampaněmi a organickou návštěvností. Nastavte si jasná měřítka pro jejich srovnání včetně dosahu, zapojení a provedených konverzí.

Nezapomeňte influencery předem informovat o tom, na základě jakého KPI budou hodnoceni. Vždy si sepište smlouvu, na jejímž základě bude kampaň realizována. Pojďme si nyní představit několik možností, kdy a jak můžete návratnost investic (ROI) měřit.

Měření prvních dat

Prvním způsobem měření úspěšnosti influencerské kampaně je měření zvyšujícího se povědomí o značce a interakce se značkou. V tomto případě nejlépe využijete následující metriky:

Potencionální dosah

V rámci potencionálního dosahu vás bude zajímat hrubý odhad počtu lidí, kterým dokážou influenceři vaše sdělení předat. Nejedná se však o skutečné množství. Velikost publika závisí především na momentálních algoritmech sociálních sítí.

Zapojení (angažovanost) publika

Jedná se o sledování počtu likes, sdílení a komentářů u B2B influencerského obsahu. To může prokázat efektivitu vaší kampaně.

Share of Voice (SOV)

Velmi užitečná metrika Share of Voice vám napoví, jak je vaše značka viditelná na sociálních sítích. Jde o to, jak moc influenceři podněcují konverzace o vaší značce v rámci sociálních médií a porovnání úspěšnosti vaší značky s konkurencí. Vyjadřuje se v procentech.

Měření středních části cesty

Střední část influencerské kampaně se namísto na samotné sociální sítě zaměřuje na přesun návštěvnosti ze sociálních sítí na váš web. K tomu vám nejlépe poslouží následující metriky:

Návštěvnost webu

Jak již bylo řečeno, každý influencer může být buďto speciální měřící URL adresu nebo vlastní vstupní stránku na webu. Změřte návštěvnost vstupní stránky nebo speciální měřící URL adresy a vyhodnoťte, kolik potencionálních návštěvníků přišlo od influencera na váš web.

Délka návštěvy/cesta na webu/míra okamžitého opuštění

Jak dlouho návštěvníci zůstanou na webu? Klikají i na jiné stránky nebo zůstávají pouze na vstupní stránce? Pokud klikají dále, jaké stránky je zajímají? Tyto metriky vám odhalí, jak efektivní je váš webový obsah.

Měření spodní části influencerské kampaně

Poslední (spodní) část marketingové kampaně je nejjasněji prokazatelnou částí, díky které můžete zjistit návratnost investic své B2B kampaně. Tyto metriky pro vás budou stěžejní:

Převod dat na marketingově kvalifikované potencionální zákazníky (MQL)

Stěžejním, tedy marketingově kvalifikovaným potencionálním zákazníkem, je pro vás ten, kdo vyplnil formulář s platnými osobními údaji, ale není zatím připraven k nákupu. Dejte každému influencerovi jedinečný identifikátor a sledujte, od jakého influencera jednotliví lidé přicházejí.

Převod MQL na SQL (prodejně kvalifikované zákazníky)

Prodejně kvalifikovaní zákazníci jsou ti, kteří jsou u vás ochotni nakoupit. Návratnost investic z influencerské kampaně můžete měřit tím, jak dobře lidé konvertují z potencionálních marketingových zákazníků na prodejně kvalifikované. Kolik těchto lidí je? Oslovují influenceři správné publikum? 

Měření jako základní kámen vyhodnocení úspěšnosti kampaní

Jestliže chcete marketingové kampaně vyhodnocovat a posouvat dál, je zapotřebí stanovit si metriky, které budete sledovat a porovnávat mezi sebou. Nyní už znáte metriky, které se hodí nejlépe měřit ve třech různých fázích kampaně. Díky nim se můžete lépe zaměřit na influencery, kteří jsou pro vaši cílovou skupinu nejúčinnější. Využijte proto získané informace a posuňte spolupráci s influencery na novou úroveň. 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp