Efektivní správa PPC kampaní: denní, týdenní a měsíční kontroly

efektivita
Pravidelná a systematická kontrola PPC kampaní zajistí, že vaše reklamy budou efektivní, optimalizované a budou přinášet maximální hodnotu pro váš byznys.

PPC reklamy je třeba pravidelně vyhodnocovat. Seznamte se s body, na které se v rámci denních, týdenních a měsíčních kontrol zaměřit, aby Vám Vaše PPC reklama přinášela profit.

Denní kontrola PPC kampaní

Na denní bázi byste měli měli kontrolovat následující:

 1. nové prvky kampaně;
 2. tempo čerpání rozpočtu;
 3. zamítnutí a další oznámení.

Nové prvky kampaně

Sledujte denně nové inzeráty, rozšíření a aktualizované strategie nabídek.

Tempo čerpání rozpočtu

Pokud kampaň na konci měsíce, čtvrtletí nebo jiného Vámi měřeného úseku nevyčerpá nebo překračuje výdaje, je to obvykle špatné znamení. Pravděpodobně jste propásli některé potenciální příležitosti či jste si nastavili příliš vysoké nabídky ceny za konverzi (CPC).

Zamítnutí a další oznámení

Může se stát, že bude Vaše reklama zamítnuta. Je potřeba proto sledovat PPC systémy na denní bázi, ihned v tomto případě zakročit a nastolit nápravná opatření.

Týdenní kontrola PPC kampaní

Na týdenní bázi byste měli kontrolovat následující:

 1. doporučení;
 2. tempo čerpání rozpočtu;
 3. konverze;
 4. přehled vyhledávacích dotazů;
 5. abnormální změny výkonu (nahoru či dolu);
 6. obsahová umístění;
 7. klíčová slova;
 8. výkon zařízení;
 9. CPC na úrovni reklamní sestavy;
 10. výkon v jednotlivých zemích.

Doporučení

Doporučení pro Vaše reklamy navrhovaná reklamními systémy pro Vás mohou mít velký přínos. Zapracujte veškerá užitečná doporučení, která Vám systémy nabízejí. Zároveň odmítněte vše, co je nepodstatné, jelikož to povede ke zvýšení skóre optimalizace a pravděpodobně i vycvičí algoritmus strojového učení.

Tempo čerpání rozpočtu

Stejně jako na denní bázi kontrolujte tempo čerpání rozpočtu i na bázi týdenní.

Konverze

Sledujte provedené konverze. V případě potřeby převeďte své výdaje do kampaní s vyšší mírou konverze či nižší cenou za konverzi. Tím optimalizujete své reklamy pro nejlepší možný výkon.

Přehled vyhledávacích dotazů

Monitorujte vyhledávací dotazy, na které se zobrazují Vaše reklamy. Irelevantní klíčová slova negujte, relevantní dotazy přidejte jako klíčová slova do svého systému. Utrácet peníze za klíčová slova, která nejsou relevantní je totiž tím posledním, co Vám přinese kýžené ovoce.

Abnormální změny výkonu (nahoru nebo dolů)

Důležitým ukazatelem je výkon Vašich reklam. Pokud zpozorujete abnormální změnu, ať už výkyv směrem nahoru či dolu, zbystřete. Nárůst výkonu je žádoucí zejména, pokud jste provedli jeho optimalizaci. Naopak pokles výkonu může být varovným signálem, který Vám díky jeho brzkému zachycení pomůže vyřešit problémy co nejdříve, a tím promarnit co nejméně peněz i času.

Obsahová umístění

Na týdenní bázi monitorujte webové stránky, na kterých se zobrazuje Vaše reklama. Může totiž nastat situace, kdy se bude Váš obsah zobrazovat na webech, které jsou nejen irelevantní, ale v horším případě nevhodná. Taková zobrazení nejen plýtvají Vaším rozpočtem, ale poutají i negativní pozornost.

Klíčová slova

Kontrolujte klíčová slova, abyste se ujistili, že neplýtváte zbytečně penězi. Výkon klíčových slov Vám ale mimo to nabízí možnost sledovat trendy, a tak lépe využít nabízené příležitosti.

Výkon zařízení

Jste-li B2B dodavatel s velmi omezeným rozpočtem, může se stát, že Vám mobilní kampaně nepřinesou konverze. V ten moment je zbytečné do těchto kampaní investovat. Naopak ale může nastat i situace, kdy pro Vás budou mobilní kampaně klíčové. Zkontrolujte cenu za konverzi, zda není příliš vysoká a zároveň nepřináší zisk.

CPC na úrovni reklamní sestavy

Sledujte vývoj ceny za konverzi (CPC) na úrovni reklamní sestavy. Ujistěte se, že neplatíte příliš mnoho. CPC upravte na základě trendů výkonu.

Výkon v jednotlivých zemích

Provozujete kampaně ve více než jedné zemi? Na týdenní bázi sledujte nárůst návštěvnosti. Nepředpokládejte, že je výkon konzistentní napříč hranicemi. Většinou tomu tak není.

Měsíční kontrola PPC kampaní

Na měsíční bázi byste měli kontrolovat následující:

 1. hloubková kontrola a analýza výkonu;
 2. metriky KPI klienta;
 3. klíčové trendy;
 4. přehled statistik aukcí;
 5. výzkum klíčových slov;
 6. audit skóre kvality;
 7. audit textu reklamy;
 8. obecná hloubková analýza dat.

Hloubková kontrola a analýza výkonu

Na měsíční bázi věnujte svou pozornost hloubkové kontrole a analýze výkonu. Zajímat by Vás měla úroveň účtu, kampaně, reklamní sestavy, publika a reklamy. Mimo to je důležité sledovat klíčová slova, proběhlé konverze a jejich cenu. Dochází-li ke změnám ve výkonu, musíte vědět proč tomu tak je. Pokud je tomu tak v negativním smyslu, musíte zavést nápravná opatření. Z této analýzy také získáte date pro své klienty, které jim budete moci prezentovat.

Metriky KPI klienta

Ujistěte se, že výkon spravovaných kampaní odpovídá potřebám Vašeho klienta. Proveďte analýzu a případně následné úpravy.

Klíčové trendy

Analýza meziročních trendů (YoY) a meziměsíčních trendů (MoM) poskytuje srovnání relevantních ukazatelů za podobná časová období. To je pro Vás důležité, jelikož díky tomu můžete identifikovat klíčové body obratu.

Přehled statistik aukcí

Nemáte nové konkurenty? Neutrácejí Vaši konkurenti více peněz? Přišli jste o nějaké konkurenty? To vše se dozvíte díky analýze statistiky aukcí.

Výzkum klíčových slov

Hledejte nové návrhy klíčových slov relevantní pro Vaše kampaně. Před přidělením rozpočtu na klíčová slova však nejprve porozumějte jejich objemu, záměru, ceně a pravděpodobnosti konverze.

Audit skóre kvality

Nízké skóre kvality obvykle znamená špatný výkon kampaně. Snažte se zlepšit své skóre kvality, aby Vaše nabízená klíčová slova vracela reklamy relevantní k záměru vyhledávacích dotazů a dovedly uživatele k Vaší vstupní stránce, která přináší konverze.

Audit textu reklamy

Optimalizujte reklamní texty. Podívejte se na jednotlivé úryvky textu reklamy a na to, jak se skládají dohromady. Není zde prostor pro zlepšení?

Obecná hloubková analýza dat

Provádějte pravidelně hloubkovou analýzu dat. Musíte porozumět tomu, co funguje a co ne a prostřednictvím získaných informací přicházet s testováním nových hypotéz.

Kontrola výsledků je základ úspěšné PPC kampaně

Nepodceňujte kontrolu svých PPC kampaní. Ani automatizace na reklamních platformách není všelék, i když Vám může značně zjednodušit práci. Je vždy zapotřebí kontrola pomocí lidského oka. Řiďte se pomocí uvedeného seznamu a udržujte své PPC kampaně v kondici.

Potřebujete poradit ohledně kontroly Vaší PPC reklamy či reklamu úspěšně nastavit? Obraťte se na naše odborníky, kteří Vám s PPC reklamou rádi poradí!

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp