Definujte své cílové publikum v 5 krocích

Jak oslovit cílové publikum
Online byznys bývá tvrdý a nesmlouvavý. Je nezbytné přesně definovat své cílové publikum a ušít mu nabídku na míru jeho skutečným potřebám.

Online byznys bývá tvrdý a nesmlouvavý. Je nezbytné přesně definovat své cílové publikum a ušít mu nabídku na míru jeho skutečným potřebám. Pokud zacílíte přesně na potřeby cílových uživatelů, získáte solidní základ pro váš online byznys.

Co je to cílové publikum

Nehledejte v tomto termínu žádnou vědu. Cílové publikum, nebo také cílová skupina, je množina lidí, kteří mají zájem o zakoupení produktu, který váš online byznys nabízí. Najít a oslovit cílové publikum se možná jeví jako snadné, ale ve skutečnosti jde o nikdy nekončící boj. Vaším cílem by mělo být oslovení co největšího množství potenciálních zákazníků, a to i těch, kteří si váš produkt chtějí koupit, ale ještě o tom nevědí.

Jak oslovit cílové publikum

Ke zjištění, kdo je vaše cílové publikum, je nezbytně nutné identifikovat problémy, které lidi trápí a které váš produkt dokáže vyřešit. K tomu vám může pomoci těchto 5 kroků.

1. Jaký produkt nabízíte?

Základem pro porozumění a určení cílového publika je pochopení vašeho produktu či služby v širších souvislostech. Zkuste si odpovědět na následující otázky:

  • Jaký produkt nebo službu svým zákazníkům nabízíte?
  • Jaký důvod povede zákazníky ke koupi?
  • Mohou si lidé, kterým je produkt určen, dovolit zaplatit tolik peněz?
  •  Slouží váš produkt k denní potřebě, nebo jde o luxusní předmět, který si lidé kupují jen několikrát v životě?
  • Jedná se o unikátní produkt, nebo pouze o variaci něčeho, co již na trhu funguje delší dobu?
  • Pokud váš produkt není unikátní, co jej činí lepším než produkty nabízené konkurencí? Jaká je jeho konkurenční výhoda?
  • Máte už nějakou základnu zákazníků? Pokud ano, co mají vaši stávající zákazníci společného?

Pravdivé zodpovězení těchto otázek vám umožní vytvořit přesný profil potenciálního zákazníka, u kterého je vysoká pravděpodobnost, že si váš produkt koupí. Čím lépe dokážete pochopit váš produkt, tím lépe se vcítíte do potřeb vašich zákazníků.

2. Jaký problém pomůžete zákazníkovi vyřešit?

Jakmile si ujasníte, jak váš produkt může pomoci vašim zákazníkům, můžete snadno identifikovat problémy, které trápí členy vaší cílové skupiny a které jim váš produkt pomůže vyřešit. Nezáleží příliš na tom, zda jde o závažný problém, či něco marginálního. Zákazník, kterému pomůžete vyřešit i malý problém, se k vám může vrátit i později s větším požadavkem.

3. Vytvořte zákaznické persony

V úspěšné marketingové kampani se neobejdete bez emočního propojení s vaší cílovou skupinou. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vytváření zákaznických person. K vytvoření person použijte všechny informace, které jste nasbírali během marketingového průzkumu. Kvalitně sestavená zákaznická persona sestává ze dvou částí. Jednou jsou demografické údaje a druhou psychologický profil.

Internetový marketing

Demografie

Tato část obsahuje kritéria, která jsou společná pro skupinu lidí, kteří by se mohli stát vašimi zákazníky. Jsou to například věk, rodinný stav, povolání, vzdělání, život ve městě nebo na vesnici, finanční situace nebo pohlaví. Tyto informace vám umožní detailně popsat členy cílové skupiny.

Psychologický profil

Tyto údaje vám pomohou odhalit povahové vlastnosti typických členů vaší cílové skupiny. Získat takové údaje je samozřejmě mnohem obtížnější. Mohou zahrnovat údaje o životním stylu, názorech na okolní dění, jejich žebříček hodnot, koníčky, sociální chování a podobně.

K sestavení kvalitní zákaznické persony samozřejmě nepotřebujete všechny tyto údaje, ale čím více jich budete znát, tím lépe budete schopni pochopit motivace a myšlení vašeho cílového publika. Zákaznické persony vám umožní cílit vaše reklamní kampaně s laserovou přesností jen na ty zákazníky, kteří jsou ochotni si váš produkt koupit.

4. Zjistěte, jak to dělá vaše konkurence

Ve světě online marketingu je nejcennějším zdrojem informací vaše přímá konkurence. Důkladně analyzujte všechny kroky vašich soupeřů. Zjistěte, co dělají, ale zejména také to, co nedělají. Snadno tak odhalíte slabá místa, ve kterých vaše konkurence selhává v uspokojování potřeb svých zákazníků. Pokud dokážete jejich potřeby uspokojit lépe, rychleji či levněji než konkurence, snadno je přesvědčíte, aby se stali vašimi zákazníky.

Získat tyto informace není pochopitelně snadné. Můžete však zjistit spoustu informací o cílovém publiku studiem toho, proč se lidem líbí konkrétní produkt, jaké problémy jim pomáhá řešit, jaká je jeho cena, které marketingové kanály používají konkurenti k jeho propagaci. Každá, i sebemenší informace se stane kouskem skládačky, která vytvoří celkový obraz vašeho publika.

5. Zjistěte, jestli má cílový trh dostatečný potenciál

Než doladíte poslední detaily vaší marketingové strategie, měli byste zjistit, zda má vaše publikum dostatečný potenciál. Zjistěte, jestli se na trhu vyskytuje dostatečný počet potenciálních zákazníků, kteří odpovídají kritériím vašeho cílového publika. Pokud je cílová skupina hodně úzká, nemusí vaše marketingová kampaň podávat optimální výsledky.

Pokud je naopak cílová skupina příliš široká a nepřesně zacílená, může být obtížné sestavit marketingovou kampaň, která by oslovovala jen potenciální zákazníky. To může vést k příliš vysokým nákladům na PPC reklamu, což se negativně podepíše na ekonomické návratnosti celého projektu.

Znalost cílového publika znamená efektivnější marketing

Správně definované persony a identifikace cílového publika vám umožní dělat chytřejší marketingová rozhodnutí. Pokud zjistíte, kdo vaši zákazníci jsou a co přesně chtějí, můžete jim nabídnout produkt ušitý přesně na míru jejich potřebám. Kompletní identifikace zákaznického publika není samozřejmě jednoduchá. Výše zmíněných 5 tipů vám však pomůže vyvarovat se některých chyb a uspět v tvrdém prostředí, jakým online marketing bezpochyby je.

zdroj: searchengineland.com, marketingland.com, ppchero.com

autor: Martina Rosenkrancová a kolektiv

foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp