Zapomeňte na PageRank

SEO
Zapomeňte na PageRank: v tomto článku se dozvíte důvod, proč byste se měli místo toho zaměřit na hodnocení.

Podívejte se na udržitelné strategie SEO pro zlepšení organického hodnocení pomocí brandingu, výkonu, správy procházení apod. 

Má budování PageRank ještě nějakou budoucnost?

Ačkoliv existují nové trendy a inovativní nástroje, jako je umělá inteligence, která příležitostně krade pozornost, má hodně konkurenčních odvětví stále tendenci zaměřovat se na úsilí v oblasti SEO. A kromě toho také na budování propojení s hodnocením PageRank. 

Předpokladem je, že hromadění většího množství zpětných odkazů předávajících hodnocení PageRank zvýší nakonec hodnocení, a tím i návštěvnost internetových stránek. 

Jenže dodržování této strategie je mnohdy nebezpečné z důvodu potenciálního porušení Vyhledávání Google. Důležitější je, že téměř vždy odvádí pozornost z mnohem udržitelnějších způsobů růstu organické návštěvnosti webu Bing a Google. 

Neznáte PageRank

Hodnocení PageRank bylo zavedeno před 25 lety a bylo neustále propojováno s budováním SEO. To je pochopitelné, protože Google od té doby neustále používá hodnocení PageRank pro své interní výpočty a stále v tom pokračuje. 

Důležité je ale pochopit, že hodnota PageRank webové stránky je nepolapitelná. Každou chvíli se mění. A to ve chvíli, kdy Google prochází web a začleňuje nová data. Google nesdílí aktuální hodnotu PageRank se zainteresovanou veřejností. Ani s ověřeným vlastníkem webu. 

A ani pro třetí strany neexistuje způsob zpětného měření hodnoty nebo přestavby infrastruktury a algoritmů Google. Poskytovatelé služeb toto obcházejí tím, že nabízejí alternativní hodnoty v hodnosti a alternativní názvy, které s největší pravděpodobností reprezentují to, co Google interně používá. 

Neexistuje způsob, jak porovnat výpočty se skutečným skóre PageRank v indexu Google. 

Navíc Google nepoužívá žádné hodnoty pro hodnocení důvěryhodnosti nebo reputace vypočítané třetími stranami. Alternativní pozice právě třetích stran neměří spolehlivě hodnotu zpětného odkazu. 

Když to řekneme jednoduše, kupující odkazu, který předává hodnocení PageRank, nedokáže odhadnout, zda konkrétní zpětný odkaz dokáže zvýšit viditelnost webu na Googlu. Pokud se tedy zaměřujete na budování zpětných odkazů, které předají hodnocení PageRank, pak se vaše práce podobá hazardu a doufání, že dosáhnete jackpotu. 

Mimo to existuje celá řada dalších problémů týkajících se strategie SEO, která je založena na vytváření odkazů předáváním PageRank. Toto vyžaduje neustálé a rostoucí úsilí, které spojuje stále se zvyšující rozpočty na budování propojení. 

Například pro společnosti, které mají omezené zdroje, to znamená, že v průběhu určitého času budou klesat rozpočty alokované do jiných oblastí, jako je kódová základna, výkon, marketing, budování značky, publikování obsahu nebo infrastruktura webu. V důsledku těchto činností se často důležitější SEO signály webových stránek zhorší nebo se stávají nekonzistentními. 

Další problém pak představuje skutečnost, že vytváření zpětných odkazů, které předávají hodnocení PageRank za účelem manipulace s hodnocením, představuje porušení zásad Google Search Essentials (dříve známé jako Pokyny pro webmastery Google), které, pokud je zjištěno, může vést k manuálnímu postihu. 

SEO strategie zaměřená na nákup zpětných odkazů přenášejících PageRank může fungovat. Ale i přesto existuje drahá aktivita, která nakonec může vést k dramatické ztrátě provozu, když tohle Google zjistí. 

Naštěstí existují mnohem lepší alternativy SEO. Jak přidělit rozpočet SEO pro nejvyšší návratnost investic, závisí především na jednotlivých webových stránkách. 

Tyto faktory hrají důležitou roli: 

  • Objem vstupních stránek.
  • Jedinečná prodejní nabídka.
  • Výkon.
  • Značka.
  • Technická bystrost odpovědného týmu.

Jak je vidět, existují mnohem bezpečnější sázky na SEO než budování zpětných odkazů na předávání PageRank. 

Důležité propojení 

Majitelé internetových stránek, které se roky zaměřují na budování odkazů, mohou přejít na vytváření odkazů pro konverzi provozu. 

Tato strategie, kterou výstižně navrhl Fili Wiese, bývalý inženýr Googlu a přispěvatel do vyhledávače, vyžaduje mnohem méně odkazů a umožňuje okamžité měření návratnost investic. A co je důležité, neriskuje žádné sankce od Googlu. 

A když si vezmeme, jak problematická může být sankce Googlu pro provozovatele internetových stránek, kteří se primárně spoléhají na provoz Googlu, by měl být tento bod výrazným důvodem ke zvážení. 

Výkon

Protože jsou ostatní faktory zhruba srovnatelné, bude každá internetová stránka růst v hodnocení na Googlu pro relevantní dotazy. Pokud ale bude fungovat rychleji než její konkurence. 

A v rámci svého obchodního modelu se Google neustále zaměřuje na zkušenosti svých uživatelů. Protože uživatelé dávají vždy přednost stránkám s rychlejším načítáním. Rychlé weby mnohonásobně předčí své pomalejší konkurenty ve Vyhledávání Google. 

Značka

Dalším velmi často podceňovaným faktorem je SEO značka. Google nemá žádné preference pro konkrétní značku. 

Uživatelé po kliknutí dají Googlu informaci, zda je vstupní stránka s hodnocením ta, kterou hledali. A uživatelé velmi rádi klikají na výsledky vyhledávání značek, které znají a kterým důvěřují.

To je ten primární důvod toho, proč rostoucí známost značky nutně vede ke zvýšení CRT. A to je skvělý způsob, jak zvýšit hodnocení pro konkrétní dotazy. Statistiky, které v tomto ohledu poskytují Bing webmaster Tools a Google Search Console, jsou k nezaplacení. 

Jedinečná prodejní nabídka

Pro vyhledávače i pro Google je poskytování jedinečných a přesných výsledků na uživatelské dotazy nesmírně důležité. Z tohoto důvodu je klíčem k vyššímu hodnocení předvedení originální prodejní nabídky jako podniku a pro každou indexovatelnou webovou stránku. 

Jak uživatelé, tak i algoritmy vyhledávačů potřebují pochopit, proč je daná internetová nebo vstupní stránka přesně to, co hledali. A proč je lepší než konkurenční alternativy SERP. V kombinaci s vysokou známostí značky patří jedinečná prodejní nabídka mezi ty nejlepší příležitosti pro SEO a pro jeho neustálý růst. 

Rozpočet procházení

U velkých webů působících v rychle se rozvíjejících odvětvích, jako je cestování nebo maloobchod, je aktivní správa rozpočtu procházení hlavní prioritou SEO. Pokud vstupní stránky webu generují příjmy, nejsou dostatečně často znovu a znovu prohledávány. Hodnocení webu tak trpí. Proč? Protože uživatelé končí na vstupních stránkách s obsahem, jehož platnost už vypršela. 

Když k této situaci dojde, uživatelé mají většinou tendenci začít hledat alternativní výsledek vyhledávání. Tím dochází ke ztrátě potenciálních zákazníků a zhoršení vnímání značky, ale také to představuje velmi negativní signál pro Google. Ten totiž naznačuje, že uživatelé nejsou na webu spokojeni. 

Tím pravděpodobně hodnocení webových stránek utrpí, protože slabé signály spokojenosti uživatelů pokračují a časem narůstají. Tomu lze zabránit, a dokonce je možné tento trend zvrátit tak, že pomůžete robotům vyhledávačů zaměřit se na žádoucí vstupní stránky. V tomto případě hraje důležitou roli využití serverových protokolů. To je další často opomíjený a osvědčený postup SEO. 

Konzistence signálu

Co je možné snadno zaměnit, jsou algoritmy vyhledávačů a roboti. Ve chvíli, kdy k tomuto dojde, je hodnocení internetových stránek bez zjevného důvodu stejné. Špatná kanonická čísla, špatně umístěný noindex, špatně implementovaná přesměrování, nesprávná implementace hreflang a nesprávné direktivy robots.txt. Tohle všechno patří k nejčastějším technickým potížím, proč webové stránky selhávají v organickém vyhledávání. 

A je to téměř vždy způsobeno staršími řešeními. Webové stránky rostou a neustále se mění entity. Takže konzistenci signálu SEO je nutné neustále kontrolovat a ověřovat. Tak se předejde překážkám v konkurenčních výklencích. 

Jak lze kontrolovat konzistenci signálů? Pomocí několika nástrojů SEO pro analýzu a procházení. Mimo jiné jsou to například nástroje jako je Botify, JetOctopus, Lumar, Oncrawl, Ryte a Screaming Frog. Ty nabízejí přesvědčivé náhledy do obsahu webových stránek i technických signálů. 

Mohou se stát dobrým výchozím bodem pro rostoucí organické hodnocení a pro zajištění konzistence signálů SEO. Kdy je dosaženo vynikajících výsledků? Když jsou data procházení na stránce i mimo ni analyzována v rámci pravidelného cyklu auditu SEO. Pozorní provozovatelé webových stránek zavádějí tyto defenzivní SEO audity do své globální SEO strategie. 

Zaměřte se na udržitelný organický růst

Většina hodnocených webů má málo, nebo dokonce žádné zpětné odkazy. Jejich viditelnost je způsobena jinými SEO signály. Rozhodně stojí za zmínku, že i když je PageRank často citován online, není pro optimalizaci pro vyhledávače k ničemu. 

Vytváření zpětných odkazů předávajících PageRank se může sice shodovat s rostoucím hodnocením, ale nemusí s tím souviset. Zároveň pak vytváření zpětných odkazů, které projdou hodnocením PageRank, představuje riziko a může způsobit manuální penalizaci. 

Nejdůležitější je uvědomit si, že zaměření se na PageRank má tendenci odvádět pozornost od měřitelných, udržitelných a vynikajících příležitostí k růstu organické návštěvnosti SEO. 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Kristýna Franclová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp