Konverze
Dosáhněte rychlých zisků, vyššího počtu prodejů, vyšší ziskovosti a lepších výsledků kampaně zvýšením konverzního poměru vstupní stránky.

Přestože se na optimalizaci návštěvnosti zaměřuje mnoho úsilí, není radno podceňovat klíčovou roli vstupních stránek ve vašich PPC reklamních kampaních. Vyhledávací marketéři se často soustředí na zdokonalování reklamních textů a nabídkových strategií s cílem vytěžit další úroveň efektivity z již vyladěných nástrojů na získávání návštěvnosti.

Však je důležité si uvědomit, že vstupní stránky vašich PPC reklamních kampaní přinášejí obrovské výhody a jsou relativně snadno implementovatelné a optimalizovatelné. Čas a úsilí věnované zlepšení konverzního poměru vstupních stránek se může promítnout do výraznějších prodejů, vyšší ziskovosti a celkových silnějších výsledků digitálních marketingových kampaní. Získáte tak nejen kvalitní návštěvnost, ale i kvalifikované zákazníky, kteří jsou ochotnější k provedení konverze. Optimalizace vstupních stránek představuje klíčový krok směrem k úspěšnému a efektivnímu využívání reklamních investic a dosahování konkrétních obchodních cílů.

Vytvořte jedinečné vstupní stránky pro jedinečné publikum

Toto není doporučení používat pro každé klíčové slovo jedinečnou vstupní stránku. Můžete však zvážit použití určených stránek, pokud máte vysoce výkonná klíčová slova s vysokou návštěvností. 

Tato taktika s vysokou relevancí může zlepšit míru konverze tím, že uživatelům poskytne lepší dojem ze stránky, aby pochopili, že jsou na správném místě.

Remarketing vs. první návštěvníci

Pokud však posíláte remarketingovou návštěvnost na stejnou cílovou stránku jako návštěvníky, kteří se na stránku dostali poprvé, měli byste znovu zvážit, s jakými námitkami, překážkami nebo otázkami se návštěvníci setkali při první návštěvě vašich stránek? Jak je můžete oslovit lépe? 

Můžete nabídnout speciální pobídku, která by dotyčného přiměla podniknout akci? Těmito položkami se můžete zabývat na cílových stránkách určených pro retargetingové publikum. 

Segmentace podle zdroje návštěvnosti

Segmentace vstupních stránek podle zdroje návštěvnosti může vaše výsledky ještě zlepšit. To vám umožní přizpůsobit obsah stránky, výzvu k akci a dokonce i dodržování zásad pro jednotlivá média, jako jsou Google Ads, Google Display, Facebook, atd. 

V závislosti na fázi marketingového trychtýře, ve které se zákazník nachází, pak můžete upravit výzvu k akci pro nejvhodnější fázi.

Například pro návštěvníka z display reklamy může být nejvhodnější bezplatný průvodce, než ho vyzvete, aby se zavázal k naplánování konzultace. 

Testujte chytřeji

Při pečlivém testování vstupních stránek se často ukazuje, že mnoho promyšlených a prozkoumaných způsobů na zlepšení konverzního poměru je buď fádní nebo dokonce může snížit úspěšnost. Je také snadné zaměřit se příliš na tlačítka a barvy stránky a přitom zanedbat prvky, které mají skutečný dopad na konverze. Pro minimalizaci neúspěchů a dosahování výraznějších výsledků při testování vstupních stránek můžete zvážit následující doporučení.

Prvním klíčovým bodem je zvýšení touhy návštěvníků podniknout akci ještě před jakýmkoli dalším krokem. Během prvních několika sekund návštěvy stránky si potenciální zákazník posoudí, zda je na správném místě a zda našel to, co hledal. Důležité je izolovat klíčové položky, jako je jedinečná prodejní nabídka, prvky důvěryhodnosti a vnímání relevance pro cílový trh. Zaměřte se zejména na prvky stránky s vysokou viditelností nad ohybem stránky, jako jsou titulky, hlavní obrázky a výzva k akci.

Testujte rozvržení, ne prvky

Nezapomeňte, že pokud prodáváte zboží lidem v ČR a Evropě nebo podobných oblastech, jsou zákazníci zvyklí číst zleva doprava. 

Standardně byste tedy u tohoto publika měli mít úvodní prvky vlevo, například logo, a výstupní prvky vpravo, například telefonní číslo. 

S ohledem na tento poznatek je nutné si uvědomit, že rozvržení stránky může významně ovlivnit to, jak uživatelé vnímají obsah a jak s ním pracují.

Změna jediného prvku nemusí vést k výraznému zlepšení konverzí. Testování drasticky odlišných návrhů a rozvržení přinese mnohem lepší výsledky a poznatky, které vám pomohou dále zlepšit výkonnost. 

V jednom testu jsme použili formulář zarovnaný na střed s jedním polem oproti standardnímu formuláři se třemi poli zarovnanými doprava. Formulář se středovým polem přinesl 105% zlepšení konverzního poměru. 

Začněte s ohledem na konec

Pokud je vaším cílem více potenciálních zákazníků, nejlepším dalším krokem je analyzovat cíle návštěvníků a zjistit, jak jim k tomu můžete na své stránce pomoci. 

Eliminujte rozptylování od cíle

První věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že lidé na internetu mohou být snadno rozptylováni. Proto vstupní stránky bez navigace obvykle dosahují lepších výsledků. 

Na vstupních stránkách byste obvykle měli mít jednu výzvu k akci a žádné možnosti kliknutí na jinou webovou stránku. 

Udělejte to snadno, rychle a pohodlně

Za druhé, a to je pro uživatele mobilních zařízení nejdůležitější, většina uživatelů po kliknutí na reklamu skenuje a nečte obsah webové stránky. 

Mobilní návštěvníci také obvykle nescrollují dolů, a pokud ano, nescrollují daleko. 

Když už někdo rolovat začne, je nejlepší ho sledovat pomocí „lepicí“ lišty, aby výzva k akci zůstala s ním dole na stránce. Díky tomu nebudou muset rolovat ještě více, jakmile budou připraveni jednat. 

Při sdělování výhod a budování důvěry spoléhejte více na odrážky a obrázky než na popisy a obsah. Zajistěte, aby tyto položky byly nad záhybem a bylo nutné jen málo posouvání. 

Méně je více

Mark Twain kdysi napsal: "Neměl jsem čas napsat vám krátký dopis, tak jsem vám napsal dlouhý". 

Psát stručně totiž vyžaduje mnohem více času a úsilí. Zlepšení konverzního poměru však stojí za to. 

Pište jasně a stručně

Vstupní stránky s vysokou konverzí jsou stručné a potřebné informace sdělují stručně. Skvěle tomu napomáhají dobře navržené ikony, obrázky a titulky. Čím srozumitelnější bude váš obsah, tím vyšší bude konverzní poměr. Srozumitelnost textu vaší vstupní stránky by měla být pro většinu odvětví na úrovni 3. až 5. třídy. 

Používejte nástroje pro zvýšení čitelnosti a vylepšete svůj obsah tak, aby byl snadno čitelný a srozumitelný. 

Uživatelský zážitek má přednost před designem

Rychlost a použitelnost stránky vždy předčí skvěle vypadající design, pokud jde o dosažení konverzí. Bez ohledu na vizuální estetiku, je klíčové zajistit, že potřeby uživatelů jsou uspokojeny okamžitě a že stránka se načte rychle. Rychlá a plynulá uživatelská zkušenost přímo ovlivňuje konverzní poměr, a proto je prioritou při optimalizaci webových stránek.

Čitelnost je dalším důležitým faktorem, který má vliv na konverze. Jednoduché a snadno čitelné provedení, například černý text na bílém pozadí, poskytuje optimální kontrast, který usnadňuje uživatelům rychlé a pohodlné čtení obsahu. Zajištění, že informace na stránce jsou jasně prezentovány a snadno srozumitelné, je klíčové pro vytvoření pozitivní uživatelské zkušenosti a podporu konverzí.

V konečném důsledku, i když atraktivní design může přilákat pozornost, je nutné dbát na to, aby rychlost, použitelnost a čitelnost byly v centru pozornosti při vytváření webových stránek, abyste maximalizovali konverzní potenciál a splnili potřeby uživatelů.

Přizpůsobte se postižením

Je také pravda, že někteří uživatelé mají zrakové nebo jiné postižení a při používání internetu potřebují čtečky obrazovky a další technologie. 

Existují nástroje pro kontrolu přístupnosti webových stránek, které skenují a hodnotí vaše vstupní stránky. Tyto nástroje identifikují problémy pro čtečky obrazovky a další asistenční technologie, aby pomohly zajistit, že váš obsah bude přístupný a použitelný pro všechny. 

Otestujte také vstupní stránku pomocí barevných filtrů, abyste se ujistili, že osoby s barvoslepostí mohou zobrazit a přečíst prvky vaší stránky.

Existují také aplikace pro úpravy přístupnosti, které můžete přidat na své stránky a které pomáhají s dodržováním pravidel WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) a ADA (Americans With Disabilities Act). 

Není nad skvělou nabídku, pokud je věrohodná.

Způsobem číslo jedna, jak zvítězit na trhu, je inzerovat lepší nabídku. Pokud je ovšem nabídka uvěřitelná. 

Skvělá nabídka se skládá z následujících bodů:

  • Vzácnost a naléhavost.
  • Okamžitý bonus nebo výhoda.
  • Jedinečnost a uvěřitelnost.

Poskytnutí skvělé nabídky je nejlepší a nejjednodušší způsob, jak zlepšit konverzní poměr vstupní stránky. 

Vzácnost a naléhavost

Skvělá nabídka motivuje návštěvníky k akci a je důvodem k okamžité konverzi. Omezená dostupnost je účinný způsob, jak někoho přimět k akci. Říká se tomu také FOMO (strach z promeškání).

Vymyslete způsoby, jak FOMO a pocit naléhavosti začlenit do nabídky na vstupní stránce, například s omezenou dostupností a časovačem odpočítávání. 

Vzácnost a naléhavost mohou být mocnými nástroji pro zvýšení konverzního poměru. Je však nutné je používat zodpovědně a eticky. Čím legitimnější, tím působivější a uvěřitelnější budou. 

Okamžitý bonus nebo výhoda

Pokud je návštěvníkům vstupní stránky nabídnut dárek nebo bonus zdarma, je celková hodnota nabídky vnímána jako vyšší.

Díky tomu může být pravděpodobnější, že někdo bude jednat a udělá to hned, i když zpočátku váhá. To platí i v případě malé položky, jako je dárek zdarma. 

Poskytnutí dárku nebo bonusu zdarma navíc může vyvolat pocit reciprocity a zlepšit celkovou zkušenost zákazníka. To pomáhá vytvářet dobrou pověst pro vaši značku a potenciálně i více doporučení. 

Jedinečnost a věrohodnost

Pokud je vaše nabídka úžasná a zasahuje všechny důležité body, ale stejnou nabídku používá i vaše konkurence, účinnost této nabídky se sníží

Totéž platí pro vaši jedinečnou prodejní nabídku. Pokud mají všichni stejnou prodejní nabídku, nejste jedineční. 

Zjistěte si, co nabízí vaše konkurence, a rozšiřte svou nabídku. 

Dalším důležitým faktorem je uvěřitelnost. Přemrštěná tvrzení a nabídky se mohou zdát příliš dobré na to, aby byly pravdivé. Pokud předkládáte neuvěřitelnou nabídku a lidé ji odmítají, pravděpodobně není uvěřitelná. 

Legitimní sociální důkaz je skvělý způsob, jak učinit nabídku uvěřitelnější a celkově zlepšit míru konverze. Zajistěte, aby vaše vstupní stránka obsahovala sociální důkaz prostřednictvím referencí, případových studií a recenzí.

Doporučují se vložené a ověřené recenze oproti typickým posudkům na webových stránkách, které může na stránku přidat kdokoli. To pomáhá zvýšit důvěryhodnost a důvěryhodnost. Toho lze skvěle dosáhnout také pomocí videorecenzí. 

Vylepšete své vstupní stránky PPC reklamy a získejte více konverzí

Míra konverze vašich vstupních stránek přímo souvisí se schopností zákazníka vnímat, že jste odpovědí na jeho potřeby a přání. Čím lépe toho dokážete dosáhnout a zároveň vést uživatele vstupní stránky k akci, tím lepší budou vaše výsledky. 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp