Tipy, jak udržet krok v oblasti SEO a zvýšit návratnost

Computer
Svět vyhledávání se neustále mění. Průběžné přizpůsobování strategie SEO dynamickým změnám je však pro firmy náročný, někdy jen obtížně realizovatelný úkol.

Pokud máte pocit, že nestíháte reagovat na průběžné změny ve vyhledávání, zkuste se zaměřit na odhalení a využití komerčních příležitostí. Níže jsou uvedeny priority, na které je potřeba se zaměřit: 

  • Analyzujte sezónní trendy klíčových slov, které vám pomohou při plánování strategie obsahu.
  • Identifikujte snadno dostupné příležitosti a přiřaďte jim priority podle hodnoty.
  • Optimalizujte obsah pro long-tail klíčová slova.
  • Pokuste se porozumět záměrům publika, abyste mohli provést optimalizaci.
  • Porovnejte svou metriku SoV (Share of Voice) s konkurencí.

Pojďme se podívat, jak postupovat a zajistit, aby se vaše strategie SEO posunula na vyšší úroveň.

Identifikace sezónních trendů klíčových slov

Výbornou taktikou, která určitě stojí za zahrnutí do strategie SEO, je identifikace a plánování sezónních trendů. Poptávka u většiny produktů prochází sezónními vrcholy a poklesy. Proto je potřeba řídit se těmito výkyvy a načasovat obsah tak, abyste maximalizovali návštěvnost a počet konverzí. 

Dříve než se pustíte do vytváření nového plánu obsahu, prostudujte si historické trendy. Analyzujte historická data o vyhledávání vašich klíčových produktů. Díky tomu budete moci předpovědět, zda se podobné trendy mohou vyskytnout i v budoucnosti. Tak budete mít jistotu, že vaše strategie není založena jen na předpokladech. 

Při identifikaci sezónních trendů ve vyhledávání klíčových slov vám pomůže jednoduchý proces zahrnující čtyři kroky: plánování, ovlivnění, vrchol a opakování. 

plánování své strategie obsahu využijte historická data týkající se trendů v oblasti vyhledávání. Připravte si strategii pro ovlivnění zákazníků v době, kdy bude na trhu menší konkurence a zákazníci se budou v rámci své nákupní cesty nacházet ve fázi průzkumu. Zamyslete se nad tím, kdy je váš vrchol a během tohoto období se pokuste dostat se na co nejvyšší pozici na SERP. Určete, zda jde o trend, který se bude příští rok opakovat. Pokud ne, zaměřte své úsilí na jiné kategorie.

 

Identifikace snadno dostupných příležitostí

Jakmile dokážete identifikovat příležitosti, můžete na ně zaměřit své úsilí a v souladu s tím optimalizovat. Pokuste se využít klíčová slova se středním objemem vyhledávání.

 

Optimalizace obsahu pro long-tail klíčová slova

Long-tail klíčová slova jsou konkrétní, dlouhé vyhledávací fráze (tři slova a více). Tyto fráze sice nemusí být tolik hledané, ale je u nich nižší konkurence a je jich velké množství. Stránky zaznamenávající tyto dlouhé fráze pak navíc mají vyšší konverzní poměr. Optimalizace pro long-tail klíčová slova je klíčem k tomu, abyste své publikum zaujali v rámci více kontaktních bodů před konverzí.

Porozumění záměrům publika

Je dobré začít tím, že se podíváte na otázky v sekci Lidé se také ptají na Googlu. Když porozumíte záměrům svého publika, budete svým potenciálním zákazníkům moci prezentovat obsah odpovídající jejich potřebám. 

Funkce Lidé se také ptají společnosti Google je opravdu užitečným nástrojem, který vám umožní proniknout do mysli vašeho zákazníka a získat jasnější představu o obsahu, který hledá. Použijte ji k prozkoumání, které otázky na SERP se týkají vašeho produktu a klíčových vyhledávaných výrazů. Poté se pokuste vytvořit a optimalizovat obsah tak, abyste na tyto otázky odpověděli a poskytli zákazníkovi informace, které hledá, ještě před bodem nákupu.

Zjištění a zvýšení SoV

Hodnota SoV (Share of Value) označuje podíl ratingů a GRP (Gross Rating Point) konkrétního inzerenta, značky nebo média na celkovém objemu ratingů a GRPs. Jde tedy o srovnání dosahu určité reklamy s jinými reklamami. Pokud například na jedné webové stránce inzerují čtyři firmy, pak podle SoV získá každá z nich podíl ve výši 25 %. To zaručuje, že se všechny čtyři reklamy budou zobrazovat rovnocenně, tj. ani jedna z těchto čtyř reklam se nezobrazí vícekrát nebo méněkrát než ostatní tři. Reklamy se prostřídají v souladu s konkrétní mírou ratingu.

Na makroúrovni je to skvělý způsob, jak identifikovat další obchodní příležitosti pro vaši značku. Když vyhodnotíte, ve kterých kategoriích a podkategoriích dosahujete dobrých výsledků oproti konkurenci, budete moci zaměřit pozornost na oblasti, které mohou zvýšit vaši hodnotu SoV. 

Jak lze využít data týkající se SoV?

  1. Použijte hodnotu SoV jako měřítko pro měření budoucí výkonnosti.
  2. Zdůrazněte kategorie, ve kterých vaše úsilí přinese vyšší návratnost investic a povědomí o značce.
  3. Identifikujte klíčové konkurenty a klíčové rivaly v rámci určitého odvětví.
  4. Odhalte potenciální partnery – pokud vydavatelé sdílejí velké procento hodnoty na vašem trhu, možná by stálo za to oslovit je pro nové PR nebo reklamní příležitosti.

Shrnutí na závěr

Strategie SEO je klíčovým faktorem úspěchu, ať už jde o zviditelnění značky, návštěvnost, konverze nebo dlouhodobý růst. Schopnost adekvátně optimalizovat strategii SEO v souladu se změnami ve vyhledávání může představovat konkurenční výhodu, která s sebou přinese bonus nejen v podobě nových zákazníků, ale i pozitivního dopadu na image firmy a větší důvěry potenciálních zákazníků.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Lucie Formanová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp