Jak dosáhnout dobré pozice v placené zóně SERP

analýzy
Zkombinováním pochopení záměru vyhledávání a analýzy SERP váš produkt uvidí více potenciálních zákazníků a vám to může přinést vyšší příjmy.

Udržení viditelnosti na SERP je pro každého inzerenta naprosto zásadní. SERP se permanentně mění, přicházejí nové reklamy, přibývají nové funkce a také konkurence. Proto je nesmírně důležité pečlivě sledovat své pozice, provádět analýzu a na základě výsledků následně adekvátně upravovat své kampaně.

Co je SERP?

Zkratka SERP pochází z anglického výrazu Search Engine Results Page, který v překladu znamená stránka s výsledky vyhledávání. V podstatě je to stránka, která je odpovědí internetového vyhledávače (jako je např. Seznam nebo Google) na dotaz zadaný uživatelem. Jedná se o výraz, který je nejčastěji spojován s optimalizací pro vyhledavače, tj. SEO.

Vyšší pozice na SERP zajistí více návštěvníků. Nemusí to však znamenat získání zákazníka. Velkou roli hraje i výběr klíčových slov, konkrétní nabídka produktů nebo design webových stránek a uživatelský komfort při jejich procházení.

Kromě přirozených výsledků se mohou na SERP zobrazovat i placené výsledky, tedy reklamní odkazy. Tento typ reklamy se zobrazuje buď nad přirozenými výsledky, nebo vpravo od nich. Zpravidla bývá označen jako „Sponzorované odkazy“ nebo „Reklama“.

Co je analýza SERP?

Analýza SERP je analýza výsledků stránky SERP. Jejím cílem je lépe porozumět tomu, jak uživatelé se stránkou s výsledky vyhledávání pracují. Prostřednictvím analýzy můžete prověřit konkurenci, monetizační potenciál a zejména záměr vyhledávání.

Tři hlavní metriky

Existují tři hlavní metriky zaměřené na konkurenci, které je potřeba v Google Ads sledovat:

  1. podíl zobrazení – Impression Share,
  2. podíl ztracených zobrazení ve vztahu k rozpočtu – Impression Share Lost to Budget,
  3. podíl ztracených zobrazení ve vztahu k pozici – Impression Share Lost to Position.

Když pochopíte a optimalizujete tyto tři důležité metriky vyhledávání v rámci Google Ads, můžete získat náskok před konkurencí a oslovit více zákazníků v zóně placených odkazů na SERP.

Zkombinováním metrik se statistikou aukcí (Auction Insights), analýzou SERP a pochopením záměru vyhledávání můžete v rámci SERP dosáhnout dominantní pozice a oslovit během okamžiku více zákazníků.

Podíl zobrazení

Tato metrika srovnává výkon vaší reklamy s výkonem reklam ostatních inzerentů. Při výpočtu podílu zobrazení se počet zobrazení, které reklama zaznamenala, vydělí celkovým počtem zobrazení, kterého mohla dosáhnout.

Tuto metriku najdete v části Auction insights (Statistiky aukcí). Pokud máte nízký podíl zobrazení, znamená to, že se vaše reklamy nezobrazují tak často, jak by mohly. Důvodů může být celá řada, ale obvykle je to proto, že vás konkurenti předhánějí v nabídkách nebo jsou jejich reklamy relevantnější pro vyhledávání uživatele.

Podíl zobrazení Top Impression Share

Jde o počet zobrazení, která jste získali na nejvyšší pozici nebo kdekoli nad organickými výsledky vyhledávání, vydělený odhadovaným počtem zobrazení, která jste mohli získat na nejvyšší pozici.

Podíl zobrazení Absolute Top Impression Share

V tomto případě jde o počet zobrazení, která jste získali na absolutně nejvyšší pozici neboli v úplně první reklamě nad organickými výsledky vyhledávání, vydělený odhadovaným počtem zobrazení, která jste mohli obdržet na nejvyšší pozici.

Exact Match Impression Share

Jde o procentní hodnotu, která se vypočítá vydělením počtu zobrazení, která vaše kampaň získala za vyhledávání, jež přesně odpovídala vašemu klíčovému slovu, celkovým odhadovaným počtem zobrazení přesné shody, která jste mohli obdržet.

Podíl zobrazení ztracených ve vztahu k rozpočtu

Tato metrika vyjadřuje procento případů, kdy se vaše reklama nezobrazila, protože váš rozpočet byl příliš nízký. Například hodnota 30 % znamená, že ve 30 % vyhledávání zákazníků, která odpovídala vašim klíčovým slovům, se vaše reklama nezobrazila, protože váš rozpočet byl příliš nízký. 

Podíl zobrazení ztracených ve vztahu k pozici

Jedná se o procento času, kdy se vaše reklama nezobrazila z důvodu špatného umístění reklamy, které je výsledkem srovnání vaší nabídky s konkurencí a kvalitou vaší reklamy.

Pokud například u této metriky vidíte 20 %, znamená to, že se ve 20 % vyhledávání zákazníků, která odpovídala vašim klíčovým slovům, vaše reklama nezobrazila kvůli její pozici.

Nástroj Auction Insights

Statistika aukcí Auction insights slouží ke sledování konkurence. Pomůže vám pochopit, jak často se vaše reklama zobrazuje ve vztahu ke konkurentům, tj. jak se vašim kampaním daří v porovnání s ostatními.

Na základě těchto informací můžete upravit svou nabídku, zlepšit pozici reklamy, a dokonce zvýšit návratnost výdajů na reklamu. Nebo zjistit, proč vaše náklady vystřelily nahoru.

Zatímco metriky vyhledávání zobrazené ve sloupcích ukazují relativní procentuální podíl různých klíčových ukazatelů výkonnosti, nástroj Auction Insights vám přesně ukáže, kdo proti vám podává nabídky. Výsledky můžete filtrovat podle času a zařízení. Výslednou sestavu odpovídající vašim potřebám můžete následně exportovat do Google Sheets nebo odeslat na e‑mailovou adresu. Případně můžete pro sestavu nastavit pravidelný export.

Záměr vyhledávání

Vyhledávač Google klade velký důraz na záměr vyhledávání, který je jedním z faktorů hodnocení. Tento výraz je synonymem pro záměr uživatele a znamená cíl vyhledávání, který uživatel internetu zadal do vyhledávače. Pokud například uživatel zadá do vyhledávače výraz pizza mexicana, nejspíš ho zajímají ingredience, které se k přípravě této pizzy používají. Hladový programátor, který pracuje z domu a nemůže se odtrhnout od monitoru, by nejspíš hledal něco jako rozvoz pizzy Horní Dolní.

Záměr vyhledávání a analýza SERP jako faktory úspěchu

Zkombinováním pochopení záměru vyhledávání a analýzy SERP můžete lépe porozumět tomu, co lidé a potenciální zákazníci hledají, když zadávají klíčové slovo. Díky tomu můžete vytvořit kampaň, která předstihne konkurenci a udrží si silnou pozici na SERP. Váš produkt uvidí více potenciálních zákazníků a vám to může přinést vyšší příjmy.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp