Spolupracovat se SEO agenturou nebo investovat do in-house specialisty?

SEO
Jakým způsobem mohou Vaše SEO odborníky doplnit externí specialisté? Pojďme se na to podívat!

Spolupráce s externí marketingovou agenturou nebo vlastní SEO specialista? Přemýšlíte, pro co se rozhodnout? Tento článek Vás problematikou provede dopodrobna a usnadní Vám tak cestu za ideálním obsahem na Vašem webu optimalizovaným pro internetové vyhledávače.

Spolupráce je nejdůležitější

V první řadě byste měli pochopit, že nejde o souboj o to, zda Vám SEO bude spravovat internista nebo externí marketingová agentura. Rozhodně byste se neměli dostat do situace, kdy byste přemýšleli, kdo je lepší a kdo Vám naopak nic nepřinese. Externí SEO agentura by měla rozšířit Váš interní SEO tým, aby vyplnila mezery a přišla s řešeními problémů, na které Vaši interní SEO specialisté neznají odpovědi. Kombinace agenturního přístupu a interního týmu Vám může přinést opravdu funkční plán investic, rozsahu a návratnosti zdrojů.

SEO není zdarma

I když se může na první pohled zdát, že SEO jako jeden z mála marketingových nástrojů nic nestojí, není tomu tak. Neinvestování zdrojů do SEO nemůže ve většině případů přinést nic jiného než neúspěšné strategie. Pokud do zpracování SEO strategie zapojíte pouze internisty, mohou sice pracovat levněji, než kolik by Vás stála práce externích odborníků, ale optimalizace webu pravděpodobně nebude v takové kvalitě odvedena stejně rychle, jako kdyby se na ní podíleli internisté společně s externisty.

Zároveň platí, že čím rychleji roste Vaše firma a čím více trhů zaujímá, tím dražší a časově náročnější pro Vás optimalizace pro vyhledávače (SEO) bude. S vývojem Vaší značky se musí vyvíjet i Vaše SEO.

Úkoly interních SEO specialistů a externí SEO agentury v praxi

Jakým způsobem mohou Vaše SEO odborníky doplnit externí specialisté? Pojďme se podívat na srovnání, které nabídne přehledná tabulka níže.

 

interní SEO odborníci

externí SEO agentura

SEO strategie

Vytváří SEO strategii se zaměřením na procesy a spolupráci mezi odděleními. Informace sdílí s externí SEO agenturou.

Je v souladu se SEO strategií navrženou interními SEO odborníky a podporuje data a provádění navržených kroků.

Prognózování

Prognózují návratnost investic na základě vlastních zdrojů.

Slučuje prognózy klíčových slov s interními prognózami a vytváří kompromis.

Měsíční report

Sdílí metriky, definice a KPI, které jsou v souladu s obchodními cíli.

Vytváří měsíční reporty s využitím dat získaných z interních zdrojů.

Technický audit

Kontrolují technický audit a stanovují priority.

Zajišťuje technický audit.

Technický plán

Podporují data pramenící z technického auditu. Spolupracují s týmem webových vývojářů.

Kontroluje a přizpůsobuje technický plán a řeší problémy plynoucí od webových vývojářů.

Obsahový audit

Kontrolují obsahový audit a stanovují priority.

Zajišťuje obsahový audit.

Analýza obsahových nedostatků

Kontrolují analýzu nedostatků v obsahu a stanovují priority jednotlivých kroků vedoucích k nápravě.

Provádí analýzu nedostatků v obsahu.

Analýza klíčových slov

Kontrolují mapování klíčových slov a spolupracují s produktovým marketingem, aby si ujasnili soulad analýzy klíčových slov se značkou a obchodními cíli.

Provádí analýzu klíčových slov.

Kalendář obsahu

Upřednostňují zjištění auditu obsahu, vytvářejí obsahové briefy (pokud nejsou poskytnuty externí agenturou) a spolupracuje na realizaci s redakčním týmem.

Kontroluje a řídí obsahový kalendář a řeší problémy pramenící z řad produktového marketingu a redakčního týmu.

Obsah na web

Kontrolují a schvalují stručný obsah a přidělují práci redakčnímu týmu.

Poskytuje informace o tom, jaký obsah by se měl na webu vyskytovat.

Závěr

Závěrem lze říci, že nejlepší SEO strategii získáte, pokud propojíte interní a externí odborníky. Každá ze zmíněných stran totiž hraje při zpracování SEO strategie jinou roli. Cílem interních a externích SEO specialistů je využít společnými silami příležitosti, které trh nabízí a společně dosáhnout stanovených cílů, což povede k růstu celé firmy.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp