SEO vs PPC
Integrací SEO a Google Ads do komplexní marketingové strategie mohou marketéři řešit krátkodobé i dlouhodobé cíle. Jak na to?

V marketingu v rámci vyhledávání existují dvě konkurenční otázky, na které nemusí být zřejmé odpovědi: Proč utrácet peníze za kampaň Google Ads, když se mohu umístit organicky? A proč se snažit o organické umístění, když mi stačí kampaň Google Ads?

Odpovědi na tyto otázky jsou mnohostranné, ale není těžké je pochopit. Pojďme prozkoumat rozdíly mezi SEO vs. Google Ads a to, do čeho by měli digitální marketéři investovat svůj čas a zdroje.

Jaký je rozdíl mezi Google Ads a SEO?

Ačkoli se obě možnosti zaměřují na stejný kanál, tedy výsledky ve vyhledávání, optimalizace pro vyhledávače a placené vyhledávání (tj. Google Ads) jsou dvě odlišné strategie digitálního marketingu.

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je dlouhodobý přístup zaměřený na zlepšení viditelnosti webu ve výsledcích vyhledávání se zaměřením na přilákání organické návštěvnosti pomocí kvalitního obsahu, optimalizace na stránce a budování odkazů. Nabízí trvalé a nákladově efektivní výsledky, ale jejich dosažení vyžaduje čas.

Naproti tomu Google Ads je placená reklamní strategie, která poskytuje okamžitou viditelnost prostřednictvím placených umístění nad výsledky vyhledávání. Tento přístup klade důraz na přesné cílení, kampaně zaměřené na konverze a flexibilitu, která umožňuje přizpůsobit se krátkodobým cílům.

Zatímco SEO buduje dlouhodobou důvěryhodnost a je méně náročné na rozpočet, reklamy Google nabízejí okamžité výsledky a větší kontrolu nad tím, které výrazy ve vyhledávání se zobrazují, což z nich činí doplňkové strategie v integrovaném marketingovém plánu. Je však důležité porozumět nuancím každého přístupu, abyste maximalizovali účinnost používání těchto dvou marketingových strategií ve vyhledávání.

Výhody SEO

Jednou z hlavních výhod SEO jsou kumulativní účinky úspěchu. SEO je základní strategií pro dlouhodobý růst podnikání. Postupem času, jak se váš obsah bude umisťovat na vyšších pozicích a vy získáte větší tematickou autoritu, můžete dosáhnout kumulativního efektu, který zvýší vaši viditelnost a organickou návštěvnost, aniž byste museli neustále zvyšovat své investice.

Další výhodou je cílená návštěvnost. Optimalizace obsahu pro vyhledávání je založena na cílení na konkrétní klíčová slova a fráze, které odpovídají záměru vyhledávání. Jinými slovy, když se vaše webové stránky umístí na klíčová slova a poskytnou uživatelům informace, které skutečně hledají, přilákáte kvalitnější návštěvnost. To vede k vyšší spokojenosti uživatelů a pravděpodobnosti konverzí.

Velmi důležitým bodem je také důvěryhodnost. Když se váš obsah objevuje na předních místech ve výsledcích vyhledávání, dává to vašemu publiku najevo, že vaše webové stránky jsou důvěryhodným zdrojem informací. Toto vnímání autority může výrazně zlepšit pověst vaší značky a povzbudit uživatele, aby vašemu obsahu důvěřovali a zabývali se jím. Důvěryhodnost, která je jednou vytvořena prostřednictvím SEO, přispívá k dlouhodobé důvěře zákazníků a věrnosti značce.

A konečně také udržitelnost. Jednou dosažené výsledky organického SEO bývají relativně stabilní a trvalé. Optimalizací webových stránek pomocí vysoce kvalitního obsahu, péčí o technické potřeby a občasnou aktualizací stávajícího obsahu, aby byl relevantní, můžete vytvořit udržitelnou, stále aktivní přítomnost, která přináší výsledky s relativně malou údržbou.

Výhody reklam v Google Ads 

Okamžitá viditelnost: Jakmile vytvoříte a spustíte kampaň Google Ads, vaše reklamy se mohou zobrazovat na prvních místech stránek s výsledky vyhledávání (SERP) na zvolená klíčová slova. Toto téměř okamžité umístění je obzvláště cenné pro obchodníky, kteří chtějí rychle zapůsobit, ať už jde o oznámení nového produktu, propagaci sezónní nabídky, nebo využití aktuálních trendů.

Zvýšené zacílení: Kromě jednoduchého cílení na klíčová slova vám Google Ads umožňuje zaměřit se na konkrétní demografické údaje a místa. To znamená, že vaše reklamy uvidí pouze vámi definované publikum, které vyhledává obsah přímo související s vaší nabídkou. Toto přesné cílení minimalizuje zbytečné výdaje na reklamu a maximalizuje potenciál konverzí.

Zaměření na konverzi: Ať už je vaším cílem generovat prodej, potenciální zákazníky, telefonáty nebo návštěvy webových stránek, reklamy Google jsou určeny k dosažení konverzí. Reklamní kreativy jsou vytvořeny tak, aby uživatele přiměly k určité akci. Tento přístup zaměřený na konverze je vhodný pro poskytování měřitelných výsledků a maximalizaci návratnosti investic.

Kontrola rozpočtu: Google Ads vám dávají plnou kontrolu nad rozpočtem a umožňují vám upravovat výdaje podle potřeby. Můžete nastavit denní nebo měsíční limity, čímž zajistíte, že nepřekročíte přidělený rozpočet. Možná ještě užitečnější než udržení předvídatelnosti rozpočtů je však navýšení rozpočtu pro vysoce efektivní kampaně, což znamená, že můžete navýšit rozpočet a spolu s ním i konverze.

Možnosti testování: Google Ads nabízí nástroje pro provádění A/B testů neboli experimentů s různými prvky reklamy. Toto testování vám umožní zjistit, co má u vašeho publika největší ohlas, a které prvky vedou k vyšší míře prokliků, konverzím a celkovému úspěchu kampaně. Neustálým experimentováním a vylepšováním prvků reklamy můžete udržet cílové publikum v napětí a dosáhnout lepších výsledků.

Společné používání SEO a Google Ads poskytuje marketérům několik výhod, kterých by ani s jednou ze strategií samostatně nedosáhli. Než se dostaví výsledky SEO, chvíli to trvá, takže zatímco čekáte, až se váš kvalitní obsah začne umisťovat na předních místech, Google Ads vám mohou pomoci okamžitě přivést návštěvnost na vaše webové stránky. To vám může pomoci generovat konverze, zatímco pracujete na zlepšení hodnocení webu.

Google Ads poskytuje cenné údaje o výkonnosti konkrétních klíčových slov z hlediska prokliků, konverzí a nákladů. Tyto údaje mohou být podkladem pro vaši strategii SEO, protože vám pomohou identifikovat klíčová slova s vysokou konverzí, na která se vyplatí zaměřit se organicky. Své úsilí v oblasti SEO můžete sladit s klíčovými slovy, která se osvědčila v placených reklamních kampaních.

Google Ads také podporuje remarketingové kampaně, které se zaměřují na uživatele, kteří již dříve navštívili vaše webové stránky. Pokud vaše úsilí v oblasti SEO přiláká uživatele na váš web, ale nevede k okamžitým konverzím, Google Ads vám dává druhou šanci tyto uživatele znovu oslovit pomocí cílených reklam. Tato kombinace SEO a remarketingu pomáhá zvýšit povědomí o značce a konverze.

Integrací SEO a Google Ads do komplexní marketingové strategie mohou marketéři řešit krátkodobé i dlouhodobé cíle. Tato účinná kombinace strategií zajistí efektivní rozdělení rozpočtů a využití silných stránek každé strategie k dosažení vyšší návštěvnosti, konverzí a růstu firmy.

Přestože jsou SEO i Google Ads cennými součástmi digitální marketingové strategie, dobře provedená SEO optimalizuje váš obsah pro dlouhodobou a udržitelnou viditelnost, jeho celková hodnota po celou dobu životnosti bude obecně mnohem vyšší. Z tohoto důvodu by SEO měla být věnována větší pozornost a přidělován větší rozpočet.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Martina LeVeneur

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp