SEO analýza webových stránek

SEO analýza
Jak udělat ze SEO audit (analýzy) mocný nástroj?

Kvalitní SEO analýza a optimalizace webu je jedním nejúčinnějších metod, jak dostat webové stránky na přední pozice. SEO analýza odhalí nedostatky webových stránek a jejím výstupem je seznam chyb a doporučení na jejich odstranění. Dobré pozice webových stránek na neplacených místech vyhledávačů nejsou dílem náhody, pro nejvyšší místa vyhledávačů je důležité provést řadu úkonů.

Analýza klíčových slov

Jednou z nejdůležitějších součástí SEO optimalizace je analýza klíčových slov a její výsledek jasně ukáže, jaká slova nejčastěji návštěvníci internetu hledají a pro která slova je vhodné webové stránky optimalizovat. Pro analýzu klíčových slov se využívá řada nástrojů. Mezi běžně používané nástroje patří například Google AdWords, našeptávače vyhledávačů, Wordtracker a další. Tato nalezená klíčová slova se používají ve skloňovaných tvarech a následně se použijí pro optimalizaci webu.

SEO analýza webu

Pokud se má provést kvalitní seo audit webových stránek, je potřeba učinit několik kroků. Úplná SEO analýza webu se skládá z několika částí, které představují zejména kontrolu velikosti zdrojového kódu. Pokud je příliš dlouhý, je třeba provést úpravu struktury HTML kódu. Výsledkem analýzy a následné úpravy je validní zdrojový kód, který zaručuje, že webové stránky budou zobrazeny správně ve všech prohlížečích. SEO audit webu obsahuje také kontrolu či změnu tagů, jako je velikost nadpisů, použití klíčových slov v nadpisech, počet a zvýraznění klíčových slov pomocí tagů strong nebo bold apod. Analýza hodnotí webové stránky nejen z technického hlediska. Kompletní SEO audit webu přináší komplexní pohled na web a její součástí je SEO audit dostupnosti webu, analýza viditelnosti, použitelnosti a také analýza chování uživatelů. Kompletně tyto možnosti nabízí seo správa.

Co SEO audit webu odhalí?

Kompletní seo audit je obvykle mnohastránkový dokument, který obsahuje řadu doporučení a řešení. SEO audit vypovídá o viditelnosti webu a jeho výsledek říká, jaká je kvalita zdrojového kódu a URL adresy, pozice ve vyhledávačích, navigace webu, počet zpětných odkazů atd. Analýza ukazuje také na přístupnost webu jejím výsledkem je také kontrola na blind friendly web. Obsahová část analýzy popisuje například přehlednost obsahu webu a jeho srozumitelnost, hustotu použitých klíčových slov, čtivost obsahu pro návštěvníky a samozřejmě optimalizaci pro vyhledávače. Analýza použitelnosti webu popisuje, zda jsou pro návštěvníky webové stránky celkově přehledné a zde si v nich dokáží snadno orientovat. Použitelnost navigace je totiž důležitá pro rychlost hledání informací na webových stránkách. Zde se proto také analyzuje, zda jsou jednotlivé webové stránky správně provázané a zda návštěvník nalezne velmi rychle požadovanou informaci. Analýza chování uživatelů webových stránek totiž odhalí, že pokud je web nepřehledný, návštěvník stránky opouští. Webová seo analýza se zaměřuje také na grafiku webu, tedy na to, zda je grafické zpracování originální a lehce zapamatovatelné.

Analýza webových textů

Důkladná SEO analýza webových stránek se zaměřuje také na kvalitu textů, protože text je právě to, co vyhledávače zajímá. Zde je kontrolován nejen správný textový obsah, ale také optimální délka textů a kontrola gramatických a stylistických chyb. Analýza klíčových slov a webových textů spadá pod copywriting, jehož cílem je úprava nebo vytvoření optimálních textů pro vyhledavače a současně použití poutavých textů pro návštěvníky.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp