Příčiny nízké míry konverze a jak je odstranit

Příčiny nízké míry konverze a jak je odstranit
Investovali jste spoustu peněz do nového webu i PPC reklamy, ale míra konverze je žalostně nízká? Ještě více frustrující pak může být, když důvod nízké míry konverze není zřejmý.

Investovali jste spoustu peněz do nového webu i PPC reklamy, ale míra konverze je žalostně nízká? Ještě více frustrující pak může být, když důvod nízké míry konverze není zřejmý.

Příliš mnoho prvků na vstupní stránce

Mezi časté příčiny nízké míry konverze patří například příliš mnoho prvků rozptýlených na vstupní stránce. Uživatelé mohou využít chat, na webu se nacházejí postranní lišty, vyskakovací okna, obrázky, videa, texty, formuláře, navigační menu a další. Příliš mnoho prvků na stránce ale někdy vede k nižší míře konverze.

Uživatele bychom měli vést ke konverzi rychle a jednoduše. Pokud je na webu příliš mnoho prvků, může být jimi zbytečně rozptýlen. Jak ale toto rozptýlení co nejvíce eliminovat?

Zjednodušte pozadí webu

Jedním z největších problémů designu webu, který do značné míry rozptyluje uživatele, je pozadí plné různých vizuálních prvků. Aby byl web co nejpřehlednější, doporučujeme spíše jednoduché pozadí, které uživatele nebude jakkoliv rušit.

Konzistentní výzvy k akci

Vaším dalším cílem by mělo být, aby na webu byla jediná výzva k akci, kterou je třeba udělat. Je také vhodné, aby ke konverzi vedla jedna cesta a uživatelé se na webu neztráceli. Výzva k akci by měla být jasná a provést konverzi by nemělo být složité.

Homepage versus vstupní stránka

Nepoužívejte domovskou stránku jako vstupní stránku. Reklama by měla vést na stránku, která úzce souvisí s obsahem reklamy. Když uživatelé kliknou na reklamu, očekávají, že na vstupní stránce zjistí více informací o produktu, který inzerujete. Když zákazníci přijdou z reklamy na domovskou stránku, většinou musí na webu hledat informace, pro které sem přišli. Nabídněte jim proto více informací i možnost provést ihned konverzi přímo na vstupní stránce.

Odstraňte nadbytečný obsah

Uživatelé již dnes nechtějí číst dlouhé texty. Chtějí se v ideálním případě dovědět důležité informace na několika řádcích. Nevytvářejte proto zbytečně dlouhé texty a shrňte důležité informace do kratšího textu. Používejte také nadpisy, aby se uživatelům texty lépe četly.

Závěr

Uživatelé dnes vstupní stránce dají pouze několik vteřin své pozornosti. Právě proto je důležité, aby byla vstupní stránka, na kterou vede PPC reklama, maximálně relevantní, jednoduchá, přehledná, umožňovala uživateli ihned provést konverzi a nerozptylovala ho přílišným množstvím různých prvků.

autor: Martina Rosenkrancová a kolektiv
zdroj: searchengineland.com, searchengineguide.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp