Pozastavili vám firemní Google profil? Známe kroky, co dělat dál

digitální marketing
Firemní profil na Google je důležitou součástí vaší digitální identity. Co dělat v případě, kdy vám byl pozastaven? Známe odpověď! Čtěte proto dál a zjistěte více.

Firemní profil Google

Google firemní profil je důležitou součástí marketingové strategie. Jeho výhodou je, že je zdarma. Poslouží především místním firmám, které chtějí generovat návštěvnost a získávat telefonní hovory, a mimo to především přivádět zákazníky do své kamenné provozovny, což je jedním z hlavních cílů pro lokální SEO.

Jestliže nastane situace, kdy není možné, aby společnost firemní profil spravovala, protože je pozastaven, může dojít zejména u malých společností až k přerušení činnosti firmy.

Co znamená pozastavený firemní profil Google a proč k této situaci došlo?

K pozastavení firemního profilu Google dochází, když není možné vidět firemní zápis na Googlu ani v Mapách Google, nebo když ho nemůžete jako jeho vlastník spravovat.

Jak zjistit, že k této situaci došlo? Na hlavním panelu ve firemním profilu uvidíte varovné oznámení, které hlásá, že váš profil není viditelný pro zákazníky. Zároveň obdržíte také e-mail od společnosti Google, který vás bude o pozastavení informovat. V tomto e-mailu obdržíte důvod, proč byl firemní profil pozastaven.

Firemní profil může být pozastaven z různých důvodů, nejčastěji se jedná o spamové taktiky nebo porušení pokynů pro firemní profil Google. Situace také může nastat v případě, kdy někdo ručně nahlásí váš zápis prostřednictvím formuláře pro odškodnění a Google shledá toto nahlášení jako oprávněné. 

Další možností je nahlášení zápisu v Mapách Google nebo ve vyhledávání pomocí funkce navrhnout úpravu. V případě, kdy je uživatel, který zápis nahlásil, podle Googlu důvěryhodný, můžou se jeho úpravy či nahlášení zápisu projevit téměř okamžitě a v některých případech zapříčinit pozastavení profilu.

Dokonce se může stát, že bude váš profil pozastaven, když provedete změnu vy sami, ale Googlu se bude zdát tato změna jako nesprávná.

Známé jsou rovněž případy, kdy jsou firemní účty pozastaveny, protože spadají do odvětví, která často odesílají nevyžádanou poštu. Tomuto pozastavení nejčastěji podléhají firemní profily zámečníků, instalatérů, deratizérů, ale také právníků.

Dalšími důvody může být uvedení virtuálního sídla do adresy společnosti, provozování podnikání v terénu s uvedením adresy bydliště, sdílení adresy s jinou firmou, provedení velkého množství změn ve firemním profilu najednou, používání klíčových slov v názvu firmy, nesprávné uvedení webové adresy či odkazování na sociální sítě nebo také nepřetržitá otevírací doba.

Všechny tyto skutečnosti mohou vést k jedné ze dvou následujících situací: tvrdé pozastavení, či částečné pozastavení firemního profilu.

Co je tvrdé pozastavení profilu?

Tvrdé pozastavení firemního profilu je velmi nepříjemná věc, jelikož se při vyhledání názvu společnosti přestane zobrazovat váš znalostní panel neboli firemní profil. Zákazníci vás tak nemohu najít nejen ve výsledcích vyhledávání, ale ani v Mapách Google.

Situace nastává především, pokud nesplňujete podmínky pro zápis, nebo používáte taktiky spamu.

Co je částečné pozastavení profilu?

Částečné pozastavení firemního profilu je lepší variantou. Váš znalostní panel se stále zobrazuje online a máte k němu přístup na svém hlavním panelu, ale vypadá to, že nebyl ověřen, a nemůžete ho tak spravovat ani aktualizovat.

V tuto chvíli může být firemní profil snáze podroben úpravám navrženým uživateli, nesprávně změněn, a obsahovat tak nepravdivé informace.

Jak postupovat v případě pozastavení profilu?

Jako první zjistěte, jak k této situaci došlo. Informace vyčtete v obdrženém e-mailu. Přečtěte si také pozorně zásady a pokyny k firemnímu profilu Google a ujistěte se, že žádná z těchto pravidel neporušujete. Následně opravte všechny problémy, které byly u vašeho účtu shledány, a přistupte k dalšímu kroku.

Otevřete si pod správným e-mailem, kterým firemní profil spravujete, nástroj pro odvolání ve firemním profilu Google. K tomuto nástroji se můžete také dostat prostřednictvím tlačítka Odvolat se v obdrženém e-mailu. Zvolte firemní profil, kterého se odvolání týká. 

Upozorňujeme vás, že ne proti všem pozastavením je možné odvolat se. Jestliže je to i váš případ, bohužel máte smůlu a není možné zachránit váš stávající profil, ani vytvořit nový.

Google po vás bude dále požadovat nahrání legitimních dokumentů, které prokazují, že jste skutečná firma. Na tento krok máte pouze 60 minut!

Jaké důkazy Google považuje za legitimní pro uznání odvolání?

  • Oficiální výpis z obchodního rejstříku,

  • živnostenské oprávnění,

  • daňový certifikát ukazující vaše DIČ,

  • účet za energie na adrese firmy.

V zásadě platí, že veškeré odeslané dokumenty musí mít stejné jméno firmy a shodnou adresu s údaji zapsanými ve firemním profilu Google. Pokud důkazní materiály k žádosti nepřiložíte, vaše šance na uznání odvolání je mizivá.

Čím více dokumentů poskytnete, tím vyšší máte šanci na úspěch. Jestliže chcete nahrát více dokumentů, ideálně je vložte všechny v jednom .ZIP souboru.

Tuto část nezapomeňte doplnit také o vlastní textové vyjádření. Povoleno je maximálně 1 000 znaků. Pokud kliknete na tlačítko Odeslat, nahrané dokumenty by se vám měly na další obrazovce zobrazit jako Odeslané.

Vyčkejte na vyjádření

Nyní vám nezbývá než čekat. Žádost je zpracována většinou během tří až pěti dnů od opravení chyb a odeslání důkazních materiálů. 

Stav odvolání zjistíte v nástroji pro odvolání, tedy na stejném místě, kde jste odvolání podali. Výsledek stavu může být buďto Schváleno, nebo Neschváleno. Budete o něm taktéž informováni e-mailem. Jestliže vaše odvolání nebylo schváleno, můžete dostat druhou šanci a nechat znovu přehodnotit výsledek odvolání společností Google.

Jak postupovat v případě pozastavení profilu?

Správa firemního profilu na Google je klíčovým prvkem pro úspěch vašeho podnikání v digitální sféře. Pokud se vám stane, že vám Google profil pozastaví, nezoufejte. Důkladně prostudujte důvody pozastavení, upravte veškeré nedostatky a podnikněte kroky k odvolání. 

Sledujte proces a buďte trpěliví, výsledek může trvat několik dnů. Pokud je vaše odvolání úspěšné, vraťte se k efektivní správě svého profilu a využívejte jeho potenciál k maximalizaci viditelnosti a zisku pro vaše podnikání.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp