Postupy při tvorbě nadpisů a podnapisů při optimalizaci

SEO optimalizace
Cílem kvalitní webové prezentace je přehlednost webové stránky, správná struktura textu a nadpisů. Jde přece o to, aby webové stránky vyhledávače považovaly za kvalitní a aby je umístily na dobrou pozici ve výsledcích hledání klíčového slova. Zásadní vliv na kvalitu textů mají nadpisy a podnadpisy.

Proč vytvářet správné nadpisy?

Na první pohled by se mohlo zdát, že z hlediska seo optimalizace nadpisy a zejména podnadpisy nemají takový význam, vždyť vyhledávače jsou přece fulltextové a hledají tedy v celém obsahu textu. To je sice pravda, ale nadpisy mají pro vyhledávače daleko vyšší váhu než běžný webový text. Proto je třeba se na tvorbu nadpisů při vytváření textu zaměřit. Pokud budou webové stránky obsahovat správně vytvořené nadpisy, budou je přední vyhledávače Google nebo Seznam hodnotit kladně a tyto stránky se tak mohou umístit na vyšší pozici ve výsledcích hledání. Tvorba kvalitních nadpisů je součástí optimalizace stránek pro vyhledávače, přičemž ale nesmíme opomíjet také kvalitu textového obsahu.

Nadpisy a rozvržení webových textů

Při vytváření textu pro web je nutné si uvědomit, že lidé čtou webové stránky jinak než běžný text, například knihu. Návštěvníci webu čtou těkavě, stránku přelétnou očima, hledají záchytný bod, upoutávají je zpětné odkazy. A tuto situaci jim velmi usnadňuje správná struktura webových stránek a jednu z hlavních rolí hrají právě nadpisy. Díky správnému rozčlenění textu mezi nadpisy je docíleno toho, že se návštěvníkům nezdá text tak dlouhý a na stránkách se navíc rychle a snadno zorientují. Názvy a nadpisy webových stránek je potřeba vytvářet výstižně, srozumitelně, s použitím klíčových slov a s ohledem na text odstavce. Z nadpisu musí být zřejmé, o čem text pojednává a správný nadpis by měl podporovat textový obsah stránky.

Jak vytvořit hlavní nadpis

Pro vytvoření textu, který má být použitý na optimalizované webové stránce je důležité používat formátování textu. Webové texty je možné psát v podstatě v jakémkoliv programu, například ve Wordu nebo i v Poznámkovém bloku, kdy během psaní ještě formátování nepoužíváme. K formátování nadpisů tedy přistoupíme až bude text napsaný a jeho obsah ucelený. Formátování nadpisů a textů je možné provádět ve Wordu, ale mnohem častěji se používá například FrontPage nebo inPage. Formátování hlavního nadpisu provedeme tak, že jej označíme a v nabídce příslušného programu pro formátování textu vybereme volbu Nadpis 1. Z hlediska formátování je nadpis označován značkou H a číslem,udávajícím úroveň nadpisu. Označený nadpis se v textu zvýrazní a bude nejen větší pro oko návštěvníka, ale bude současně nejdůležitějším výrazem z celého textu pro vyhledávače a bude mít důležitý význam z pohledu SEO optimalizace webových stránek. K vytváření nadpisů se nepoužívá změna velikosti písma. Je také důležité, aby nadpis obsahoval klíčové slovo.

Vytváření podnadpisů

Podobně jako u formátování hlavního nadpisu je třeba dodržet s ohledem na SEO také formátování podnadpisů, které se již dále označují jako Nadpis 2Nadpis 6. Text řádku, který chceme označit jako podnadpis tedy označíme a v nabídce formátování textu vybereme volbu Nadpis 2, případně až Nadpis 6. Vytvořené formátování nadpisů by se nemělo dále formátovat dalšími způsoby jako změna velikosti písma apod. Pro optimalizaci je také třeba dodržovat sled nadpisů, to znamená, že následující podnadpis by neměl být větší než předchozí.nebo by se neměla některá z velikostí vynechat. Mnohá seo analýza totiž v praxi ukázala, že se na tyto principy často zapomíná.

Jaký je optimální počet nadpisů?

Počet nadpisů samozřejmě souvisí s délkou textu, ale přestože mají nadpisy pro seo optimalizaci význam, je třeba je používat s citem. Hlavní Nadpis 1 je vhodné použít pouze pro vytvoření názvu stránky a Nadpis 2 pro rozdělení textu na několik odstavců. Pokud si tedy připomene zásadu tvorby nadpisů, pak bude obsahovat optimalizovaná webová stránka Nadpis 1 pouze jednou, a Nadpis 2 obvykle dvakrát až třikrát, přičemž je možné v rozumné míře použít i další úrovně nadpisů. Příliš dlouhý text je samozřejmě vhodné rozdělit kvůli udržení pozornosti čtenáře.

SEO optimalizace a nadpisy

SEO optimalizace webových stránek na nadpisy pomáhá ke zvyšování zisku, ale nesmíme zapomínat, že kompletní SEO je také olinkbuildingu, o obsahu a také o struktuře webu. Snahou je samozřejmě vytvořit webové stránky tak, aby se umístily na nejlepších možných pozicích ve vyhledávačích při zadání klíčového slova. Proto je snahou umístit analyzovaná klíčová slova právě do nadpisů. Nadpisy mají větší váhu než text v odstavci a ve spojení s klíčovým slovem se jedná o silného pomocníka při seo optimalizaci. Do nadpisu je vhodné umístit například název nabízeného produktu nebo služby ve spojení s městem, ve kterém se firma nachází. Cílem pak bude zobrazení optimalizované webové stránky, kde bude hledaná služba a současně místo, kde je tato služba nabízena.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp